Hebrews 2

Asumu máree fandínna ufana ámiqimmandee rakísi qumáraaqa.

1Minára maasá ánoona ufa írimariafannufana qumáreeqa ámiqimma rakísi qumáraanauranoo. Sía miqífanoo maasá nammáriara foora áufinoo maasá máree fúandoora. 2Óoqai qangiroo qímannimu úfafa kúqaa ánoonaiki márinau. Qangiroouqá rirímma innaarúnai uréeqarausa máridaqa faiqí moó fannoo misá ufa irisée rukíasoofanoo Ánutufa miná ákiaqara nárinau.

3Maqee innaarúnai firaafá úriqararafa maasáki ani máridanoo. Mifá maasá qumáreeqee asumu márirana qímiraree qídanoo. Maasá mi-firaa ainainnára iriséeqa minníseeqa náqi fee mándee Ánutunara rufíasee yáifee fuanáuree. Sía amana, káqi dárírafa kai firaafá máriannoo. Karaambáiqa narí uqanna óosana arasée narí innaarúnaindaraa asumu qímiranara narí faiqi námu qímannimisoofaqa irisée quándaki maasá qímaqimiafaqa kúqaa fee qímasee íridaqa. 4Maasá sía misá ufa kái irisée kúqaa fee qídaqa Ánutufa misá ufa dadaaqammasoofaqa faiqí sía amana áuqaaqaa íra ainainna firaa ainaina óosana óosana faiqí ánaasee dadaaqímaru ainainna áuqusoofaqa maasá miná qáfeeqa kúqaa fee qídaqa. Ánutufa narí íriranannai kai narí maraqunannai kai óosana óosana fasiqa anaasee dadaaqíra ákoofasaikirana faiqí ánaasee níminau. Miqúnnannai faqa maasá innaarúnaindaraa asumu marirana qímianinnanara kúqaa fee qídaqa.

Maasá asumu qímimaruna óosanara qu úfafa.

5Maasá náaru fúka ánianínna maqa maaqanara qídaqa. Ánutufa sía qangiroora ínnee minásaa rakísiaqee qinau. Faiqí faiqi maaqóo qáraasá kai minára rakísiaqee qinau. 6Óoqeenáa tamummaqarausa ákara minára maaqí qídanoo.

Óo Ánutu, faiqí nánee máriafanee anée misára íridanee, káqi fífau fasiqara mináree aní ámuqusidanoo fee.
7Anée faiqí áuqeeqeenana qangiroo ámeemaanai qúsa aukuana qúsa kamu quqáananoo.
Anée káaqa qárana faqa úriqararana faqa Karaambáiqara foora márirana nímiananoo.
Maa-maqánasaa ainaina aiqáma uqanna úriqararanaikírana Ánutufa nímiananoo.
Tamummáqara fasiqa ufa miqí qímaqoofa máridanoo.

8Mi-tamummaqara fasiqána ufa maaqí qídanoo.

Ánutufa maa-maqánasaaqaraa fasiqara ínnee aiqáma ainaina úriqararausa máriaqee qinau.
Sía akaqá ainainara kaifáu qínoofau. Aiqáma ainainara qínoo. Maasá maqee qáfaidaqa sía maqásaa fasiqa faiqifáu aiqáma ainainara úriqaraidaqau.
9Maasá quándaki Yísuna kai qáfaidaqa. Ánutuna áfaariranannai kai Yísufa náaru asumu márirana qímiraree qímaseenoo maasá faiqí faiqi kúqirana narí faqa máraani qímaseenoo qangiroo nímeemaanai qúsakamuqoo qumu máridanoo kuqunnímaqanau. Maqee mifá káaqa qára qáfee faqaafa, kúqaa firaaqóo úriqararafa máridanoo. Mifá kúquna faqa aupúroona faqa miná ákiaqara innaarúnai firaafá máridanoo.

10Ánutufa aiqáma ainaina áuqufa rakísinoo fímarifa máridanoo. Mifá aupúrarana áidafirana Yísuna afaaqasáa quqóofa sía mandá óosanau quqánau. Ámiqira óosana andeeqára óosana máreenoo miqínau. Ánutufa Yísunara andeeqára ánoona márianífeera quandáfinoo faiqí narí úriqararana náida nímianifeera aunírira saqarisaa aupúrarana Ánutufa áminau. Narí Yísufa mifá kai faiqí faiqi innaarúnai asumu máriaqeera aaná afisúfa máridanoo.

11Yísufa faiqí faiqi maraséenoo nári mandaínaina findaukámaseenoo ánukaranaki quqánnisée marífa máridanoo. Mifá faqa nínukamáqaisa faqa moodáa níkoona faqaasa márianara Yísufa misára sía asaurídanoo qiní qíkaqaafasaa fee qídanoo. 12Yísufa minára maaqí qímaqoofa ákaraki máridanoo.

Óo Ánutu aníara qeeqá qíkaqaafasaa qímannimianaura.
Qinée faiqí suqúseeqa misá nífusaa aní amooqianáura.
13Kafáa moo ákaraki maaqí qídanoo.

Qinée qeeqá írirana Ánutunasaa rusíanaura.
Kafáa moó ákaraki maaqí qídanoo.

Dóo qinée maaqóo máridaqa Ánutufa qímu faiqi anaaqisa misá saimbaqa máridaqa.
Ákarakinaa ufa miqíminoo máridanoo.

14Yísufa maqásaa fasiqa anaaseera narí faiqi ánaaqi fee qídanoo. Mi-faiqi anaaqísa nimaqí faqaasa fidíka faqaasa maa-maqánasaaqaraasara Yísufa qídanoo. Yísufa narí uqanna qumuréenoo faiqi ánaaqi Máriana áranandaki maasá faiqí faiqi fidíka qimaqí máreenoo innooqánau. Mifá sía fífaufau miqínau. Narí kúqiranannai kúqirana rakísirana Sadannana rafáaqafúanifeera maasá qimaqí faqa fidíka faqa máranau. 15Yísufa kúqirana rakísirafa Sadannana rafáaqafuseenoo ánaaqisaaqari kúqiranara rufíasee rumbáqa maría fasiqa anaaseesá idukúnnisáaneera kuqunnímaqanau. 16Sía Yísufa qangiroouqá dadaaqídanoo. Faiqí faiqi dadaaqídanoo mifá akooqóo máridanoo. Moo ákara fannoo minára maaqí qídanoo.

Mifá Abarahaamana áiku ásauku dadaaqímarifa máridanoo.
17Yísufa narí ákaqaafasaauqa maa-maqánasaaqaraaasa dadaaqianée qímasee ámiqimmandee misára foo qíara mámbiqa ámiqimmandee misá aanáiqikianeera miqínau. Sía fífau Ánutuna aináinira aanaiqikirafa máriannoo maqee maqee narí ákaqaafasaa nífauee márianinafa óori runúsee miqóo kai márianinna aanaiqikira uriqararafa máriannoo. Ánutufa faiqí ánaasee mandáinaina minnísaanífeera Yísufa miqínau. 18Indaarú Yísufa aupúrarana áidafirana Sadannáfa nimanamándee qáfarana faqa dóo amanamándee qáfamaseenoo úriqaróofa máridanoo. Maqee minára maasá ámiqimmandee dadaaqídanoo mifá dóo miná óosana qáfoofa írufa máridanoo.

Copyright information for `BJR