James 4

Ínnee aináinara qóofana qéemariafa sía Ánutunasaaqaraa írirafau máridanoo.

Ínniki rákirafa faqa tínoorirafa faqa márifa yáindari fee kambíqaidanoo fee. Ínniqa naundurákinaa amiqira ainainara rírana faqa mandáinainara rírana faqa óosana óosana ainainara naunduráki qóofana qáidaqa rákidanoo. Ínnee akaqáinainara rúmammareeqa sía amana máraanaura moonáindi máridanoo qímasaidaqa faiqí narusée máraidaqa. Ínnee akaqáinainara nimukée márifaqa sía amana máraanauree qímasee ufa raináidaqa rákimariafanoo. Ínneeqa rímaria ámiqira ainainara Ánutunara sía iréeqa sía máree maríafanoo. Ínnee Ánutunara iráifanoo ínni mandá íriranara íridammunoo qímaseenoo sía nímidanoo. Ínnee ínneeqa nifaaqaróo qíra nídirafa márifaqa mi-nidiránasaa taikáanifeera Ánutunara iréemariafanoo sía nímidanoo.

Ínnee úmmuari mari anaaseena aanna ráidaqa ínnee maanára sía fee íridee, ínnee Ánutuna áqoondi fee qímasaida maa-maqa maaqánasaaqaraasa aináina áqoondikidaqa Ánutuna namuqáaki máriafanoo sía fee minára íridee. Faiqí ánaasee moó fannoo maa-maqa maaqánakinaa ainaina áqoondikiannee qímaseenoo minára kai ínoo Ánutuna namuqáakidanoo. Ánutuna tamummáqara fasiqa ákara moó maaqí qímasee ánoonufa qídanoo, Ánutufa maasáki quqóo maraqunafa maasára naríndi kai fee qímaseenoo rairaiqídanoo fee qímaseenoo ákara rínau. Sía rairaiqírana kai Ánutufa sía qaara irirana íriaqeera mináindika kai iaqéera maqee maqee dadaaqírana qímidanoo. Ánutuna ákara minára kaifáa maaqí qídanoo, Ánutufa nári núqu uqéeraida nári nimooqímariasa rafáaqafídanoo qáoo qídanoo kafáa quándaki reendeéní maríasa áfaarimariana faqa fisoo físoo ímariana faqa nímidanoo.

Ínnee mi-ufána irisée ínneeqa afeekaikírana minnísee Ánutuna áramandunnai óoqumariaqa. Miqí mámbiqa Sadannana naakáparana rafáaqafusee qáoo qífanoo sandáani. Ánutufa márinnai aaqá ánifanoo mifá quándaki ínni naaqa ániannoo. Ínnee mandóosana máree maríasa ínneeqa ikairí nísaukusaa márina nammári úquaqa. Ínnee qaara ufa qímarisa ínneeqa naundurá ánukaaqa. Ínneeqa naanaindara qírana minnísee ikíráqaaqa ínnee ínneeqa asasírana minníseeqa nóori runúaqa, ínnee nóori kándamasee ikíráqeeqa ikífaafau iaqa. 10 Miqídaqa Ánutuna áfusa uréeqafifanoo Ánutufa ínni uqéeraani.

Yísuna ufa írimariasa sía narí áquraree narí áquraree qiaqa.

11 Qiní qíkaqaafasaa sía narínni narínni naráquraree naráquraree qiaqa. Faiqí ánaasee moó fannoo narí ákaqaafasaa áqurarara ufa qínafa Ánutuna sándufa áqidanoo miná úriqararafaikámmidanoo. Anée ánutuna sándufa áqinana anée sía mi-ufána ámeemaanai márianafa anée mi-ufána úriqararausee qímariananoo. 12 Ánutufa kai sándufa nímimarifa sándufa úriqararafa máridanoo. Mifá narí kai faiqí asumu áraannoo fee narí kai náru taikáannoo fee. Ínnee yáusee márida fee ínneeqa níkaqaafasaa níqida fee úrinaaqaraidee.

Dúna mooná áuqaanínna ainainnara sía ínneeqa nimooqiaqa.

13 Ínnee maaqí qímariafanoo. Maqee fee dúna fee qinée moo máqasaa óonureeqa bisinísamásee fee saikámasee fee firaa narana úmmaquseeqa moo áukuana nárana moómoo áfuqai márinaqa miná ákiaqara munnimma moómoo máraanaura. Ínnee miqí qímariasa qiní ufa íriaqa. 14 Ínnee sía dúna faasaana kambíqaaninnanara írimariafanoo. Ínnee nári nimooqídaqa sanapaarúna miqírausa maqa máaqa ititái qáfauna dauní rakée ídanoo. 15 Ínnee minára irisée dúna moonára maaqí qiaqa Karaambáiqa írirafa miqínoo márinaqa maasá miqíanauree maaqíanauree qíaqaana. Miná írirafa sía miqínoo márinaqa sía miná máraanaura. 16 Ínnee sía miqí qímariafanoo maaqí qímariafanoo ínnee ínneeqa nifaaqa nimooqímariafanoo firaaqóo ínneeqa núqu uqéeree maríafanoo. Miqí maría úfafa áaqeemariafa máridanoo. 17 Dóo qinée maqee andeeqára aana uqannífiqeeqa sía mi-maú fíqa áaqeefaranoo.

Copyright information for `BJR