Mark 10

Faiqí ánaasee naríara naríara minnísarana qáoo qírafa.

(Mataioo 19:1-12; Ruka 16:18)

1Yísufa máriu maqusana minníseenoo Yudeeaa máqa maaqaki óoqu fínau. Yooradanna nammári taqamáreenoo dínni afainni fufaqa faiqí ánaasee moómoosa mifá máruqoo aniroofanoo narí óosana maraséenoo óoqu marifínoo Ánutuna fasáasa ufa qímannimímarínau.

2Farisai ámaana ufa qímarusa akaqáusa Yísufa máruqoo anirée ufaanará foora fufúsee Yísunara minakí áruanifeera maaqí qímasee nárikai narí qimami narí qímami qiqau, Maasá faiqí narí ánaaqa minnísarana irámmirifánoo Yísufa minára áaqara ufa qínaqa miná ummárasee áruanaura. Miqí qímasee akooqóo Yísuna qímamiqau, Óo Yísu maasá Mooseena sándufa faiqí moó fannoo narí ánaaqa minnísaranara eedóo qídanoo fee sía fee eedóo qídanoo. 3Miqí qufanoo Yísufa iriséenoo irára úfa kai qímanniminoo qinau Mooseefa minára nána aaquqíra ufa qímanniminoo fee qufaqa misá qiqau, Mooseefa nári nínaaqmaaka aqiqára papiqa ákara rúmeeqee nimiséeqa niqiqaaqée qídanoo. 5Yísufa miná iriséenoo maaqí qímasee qímanniminau Mooseefa ínni írirafa mandaíkinara ínni nímuqusa sía amaqí marífa óoni miqírafa ámatooki márunara iriséenoo ákoo akaa máseenoo ínniara ínneeqa nínaaqmaaka minnísaaqée qinau. 6Óoqai indaarú Ánutufa aiqáma ainaina áuqu quqáqoo aukuana sía miqínoo márinau. Miqóo ákee faqaana faqa áfaamu faqaana faqa áuqu quqánau, miqí máqoonara kai faiqí aiqáma narí ánoofa ákoona minníseenoo narí ánaaqasaa atooqáfinanoo moodáafaikamambi márifaranoo minára sía kafáa misá qaaraikámambi márifaranoo moodáafaikamambi márifaranoo. 9Miqínoo márinara Ánutufa atooqáqoo ainaina sía uqanna faiqí rakéeiaqa.

10Yísufa máaqaki kéeqafufaqa miná faiqi námu anirée ánaasee minnísaranara qunára iroofanoo mifá qímanniminoo qinau. 11Faiqí moó fannoo narí ánaaqa minnísee moo ánaasee márainafa mi-indaaruqaa anaaseena mandaikámmamaqeenoo narí mi-fasiqáfa úmmuariranaki máriannoo. 12Miqí kai ínoo ánaasee moó fannoo narí afaaqi minnísee moo fásiqa márainafa úmmuarirana máreenoo miqíannoo.

Yísufa faiqiuqáindi nifaaqóoqa qinau.

(Mataioo 19:13-15; Ruka 18:15-17)

13Faiqí ánaasee akaqáusa nári faiqi ánaaqiuqa nífiqee Yísufa narí ásauku faiqi níkiaqasaa quqásee nifaaqóoqa nímianifeera nífiqee aniroofaqa Yísuna faiqi námu misá farafára qifóo qímasee níqiqau. 14Yísufa míquna qáfamaseenoo narí faiqi námu áanóommasee qímanniminau. Sáina faiqi ánaaqiuqa qinée márunannai ániaqa. Sía misára qáoo qiaqa Ánutuna quqúsa miqírausaindi márinara sía qáoo qiaqa. 15Ínnee maa-ainainnára kai irisée sía aunúaqa, faiqí ánaasee moó fannoo sía káqikaa faiqi naanna rámasee Ánutuna quqúsa márainafa náaru náaru máriranaki sía uqanna kéeqeefaranoo. 16Yísufa miqí qímasee narí faiqi námu qímannimiseenoo faiqi ánaaqiuqa óonumafi arípimma qumáreenoo aiqámausasaa ásauku quqáseenoo nifaaqóoqa qinau.

Aináina faqaa kumaaraa Yísuna faqa ufa qinau.

(Mataioo 19:16-30; Ruka 18:18-30)

17Yísufa moosáa fídanoo aanái fímarufanoo faiqí moó fannoo áfaqanoo fífiufanoo aanái óonu Yísuna paqúrimandeenoo miná óorinni óonu aqoori sáunara fufanoo qímaminau Óo ámiqira andeeqára ufasaa rakísirafa nána kadáapi fee Ánutuna rúmamaqaananoo fee náaru márirana qímiannoo fee. 18Miqí qufanoo Yísufa qinau anée nánaree qiníara ámiqira fee qídanee. Sía moo ándeeqarafa máridanoo Ánutufá kai andeeqárafa máridanoo. 19Anée Mooseena sándufa írimariananoo mi-sandufáfa maaqí qídanoo sía anée faiqí ánaasee moodáa faqa kúqarúa sía ánaasee úmmuaria sía aináina úmmuaria sía siáasinnai óonu moonára únnufa qía, sía moosá aináinara ámuqusinana únnaqimásee máraa, aneenná ánoofa ákoonara ámiqimasee ufa qímasee misá núqu uqéeraa. 20Miqí qímasoofanoo mi-fasiqáfa Yísuna qímaminoo qinau, Óo ufasáa rakísirafa qinée óoqai faiqísaa mi-ufána íriisee mi-maú fímarunausa máridaqa.

21Mi-fasiqáfa miqí qufanoo Yísufa minára áidufanoo andeeqásee mi-fasiqána óori qáfamásee qinau. Anée moodáa ainainará kai sía áuqaananoo. Anée aneenná aináina aiqáma marasée faiqí akaqáusa nimisée minásaa munnimma maraséenana kudi fásiqausa nimisáinanoo aní qumíasana aní áfeesara innaarúnai máriannoo, miqínana dóo ánia, dóo qiní faqa anirée fúa qufanoo mi-fasiqáfa miná iriséenoo narí moómoo aináina márunara ámuqusufanoo óori runúsee finau.

23Mifá fufanoo Yísufa quándakinoo narí faiqi námu qímanniminoo qinau, aináina moómoo faqaasa Ánutuna quqúsaki kéeqaranara anúqifaranoo. 24Yísuna faiqi námu aináina faqaasa innaarúnai fifáranoo fee qíqiusa mi-ufána iriséeqa taútufanoo Yísufa kafáa qímanniminoo qinau. Óo qiní faiqi námu Ánutuna quqúsaki kéeqaranara kadáapiri mariafa máridanoo. 25Kaméera qoosa fooqáa aandau úka áamarai kéeqarara anuqúannoo, aináina faqaasa Ánutuna quqúsaki kéeqaranara fíqaramásee ánuqaa máre̱efaranoo. 26Yísuna faiqi námu miná irisée firaaqóo tautúmafufaqa náaquqoofaqa narí qímami narí qímamiqau, Aináina faqaasa sía innaarunai fífaqa yáfee asumu máriranaki fúannoo fee sía moó fannoo amanaikíannoo. 27Yísufa miná iriséenoo andeeqásee misá nóori qáfamaseenoo qímanniminoo qinau. Mi-ainainná sía faiqí amanaikímari ainaináfa máridanoo Ánutufa kai amaná aiqáma ainaina amanaikí marífa máridanoo.

28Peetooroofa miná iriséenoo Yísuna qímaminau. Qáfa, maasá aiqáma ainaina quqáseeqa káqi sámu uqanna aní faqa fídaqa qufanoo Yísufa narí qímaminoo qinau. 29Kúqaa qíananoo, qinée maa-ainainnára faqa qímannimidaqa moó fannoo qiníara faqa qiní ámiqira fasaasufara faqa narí máaqa fee narí ákaqaafasaa fee narí ásookinee narí ánoonee narí ákoonee narí faiqi námu fee narí maqa máaqa fee mináuqa minnísainafa mifá maqee mária kamúqoo moómoo máraannoo. Máaqauqa faqa ákaqaafasaauqa faqa ásoommaaka faqa ánausa faqa faiqi námu faqa maqa máaqa faqa moómoo fíqaramásee firaaqóo máraannoo, qiní ufasáara árirana faqa máraannoo. Maqee kámu miqímasee máraannoo náaru ánianínna kamuqoo náaru asumu márirana faqa máraannoo. 31Maqee mária kamuqoo moómoo úriqararausa kásooqaqee innaarúnai uréeqarausa márifaranoo. Maqee mária kamuqoo moómoo uréeqarausa misá kásooqaqee innaarúnai úriqararausaikifaranoo.

Yísufa kaiqáa narí kúquaninnanara qímanniminau.

(Mataioo 20:17-19; Ruka 18:31-34)

32Yísufa narí faiqi námu faqa Yeerusareenni óoru fídanoo indaarú fufaqa miná faiqi námu miná ánaaqiana óoru fídaqa Yeerusareenni faiqí firaasá Yísuna áriraree qímaru ufana nári iriaqéeida rufía rufíammiqa óoru fímariqau. Faiqí ánaasee námufaqa óoru fúsa misá faqa nimukée marufaqa óoru fíqau. Óoru fídanoo narí faiqi námu qísaukuqara taikásee qíkunni ooqu qaara márarausa náaduma mara quqásee naríki kambíqaaninna oosannara narí kúquaninnanara qímanníminoo qinau. 33Ínnee íriaqa maasá Yeerusaree máqusai óoru ráanaqa faiqí misá faiqí nímaaku qiní qumáre̱eqeeqa amaana máqasaa aanáiqikirausa úriqararausa faqa Mooseena sándufa akoofásauqa faqa misáuqa nísaukuki qiní quqéefaranoo. Misáuqa qiníara ufa qímaseeqa kúqiranaki qiní mara quqáseeqa miqóoqari maréeqee ánaamuru nísaukuki quqéefaranoo. 34Ánaamuru qiní mara quqáseeqa ataasa átaasa qíma qímaqaidaqa níqaara qiní qifaaqaí fidisáida qiní qummairí qíma qásaida, uaiáqa samu qumáree qiní firaaqóo qiní qifaaqa ateekéesee kuqá dárifaranoo. Qaaramoo fáasaana áiqaráinanoo Ánutufa qiní mara fíndi fúannoo.

Seebeedina ámaakuqara innaarúnai úriqarara qiqau.

(Mataioo 20:20-28)

35Seebeedina ámaakuqara Yameesasa Yoohaneesa Yísufa máruqoo aniréeqa qiqau. Óo ufasáa rakísirafa moodáa ainaina maasá aníara qímiannee qianáuree qufanoo Yísufa nana ainainee qufaqa misá qiqau, anée aneenná aréenarana innaarúna ququsaki kéeqafina aneenná qaarísaa óoqumari fínaqa maaqandá aní aaqá moó fannoo dínni moó fannoo dínni amanée aní aaqá uqanna aní afaaqasáa aqoondi kámmafi fee maaqandá faqa úriqararausáikiqa márianauree, qufanoo Yísufa qímanniminoo qinau. 38Ínnee ínneeqa iraa áinainara sía írimariafanoo fífau faafaummi maríafanoo. Qinée mandá nammari naannána ínnee faqa amanée neefáree. Qinée kúqira nammariki rúanaqa ínnee faqee amanée rifáree qufaqa miqandá qiqau amaná maaqandá ruanáuree qufanoo 39Yísufa qinau Ínneeqara kúqaa qiní mandá kúqira nammari neefáranoo, qiní kúqira nammari rúmaqimáqeefandinnana ínneeqara faqa rifáranoo. 40Qiní daaqá uqanna qiní qifaaqasáa qiqoondi innaarúna ququsaki dínni dínni óoqu marirafa sía qiníndi, Ánutufa akaqáusaree qímasee deedaqamáqoosa mifá kai misá nímiannoo.

41Yameesasa Yoohaneesa mi-ufána óoru Yísunara iroonára akaqáusa qísaukuqara fasiqa miná iriséeqa miqandára áanóo iqau. 42Yísufa miná iriséenoo aiqámausa náarama narí unnái quqáseenoo qímanniminau, ínnee maa-maqásaaqaraasa óosana írimariafanoo faiqí misára úriqararausee qímariasa nári áanóonnai faiqí ánaasee káiqeesara rakísi nímaqee maríasa. Misá úriqararausa uréeqarausara ámiqimmásee misá úriaaqaramánnimaqaidaqa. 43Misá óosana miqímminoo máridanoo Ínniki sía miqínoo máriannoo, Ínniki moó fannoo úriqararafaikíraree qímarifa mifá aiqámausa dadaaqídanoo ámiqira saika faqa níkooqeemari saikána faqa dadaaqámannimaqee marífa máriannoo. 44Ínnikiqari moó fannoo narí kai indaarú níkiaqaikianée qínafa mifá narí kai eedóo qímasee aiqámausa dadaaqíra karabusa saikí marífara foora aiqámausa dadaaqídanoo miqí marífa máriannoo. 45Ínnee qiní qíqafaaqa, qinée faiqí nímaaku sía faiqí ánaasee qiní aináina máqimaqáaqeerau qúmuafanausau máridaqau, qinée faiqí ánaasee moómoosa aináinammánnimaqaseeqa misá Ánutuna náriranakiqari feefauríraree qímasee qeeqá márirana misára kúqiranaki quqárara qúmidaqa.

Yeerikoo máqannaa áfu qimbárana andeeqánau.

(Mataioo 20:29-34; Ruka 18:35-43)

46Yeerikoo máqusa Yooradanna námmari dínni afainni afaasásaa máridanoo. Yísufa Yeerusaree máqusai óoru fídanoo fíquakufanoo Yeerikoo máqusai aniranau. Miqóoqari fíndifi narí faiqi námufaqa faiqí ánaasee moómoosa faqa óoru fída maqúsa átinni aanásaa óoru qáfoofanoo aanái faiqí moo áfu qimbárana miná áuqu Baratimaeeusafa Timaeeusana ámaaku fannoo nári oosana marasée miqímarusa aanásaa máridanoo faiqí ánaasee fíqaree áiqaree ímarusara nárana máree maría munnimmara innaaru qímarufa márinau.

47Mi-afu imbara fasiqáfa Yísunara Nasareeteendáraa fásiqa ánimáriifoo qufanoo kafáa kafáa fáaqa quqásaida namméera maaqí qímasaida namméera qímarinau. Óo Yísufa Dafidina áti márianafa anée qiníara írinanoo ámuqusinana dadaaqía qufaqa moómoosa miná áqiqa qiqau dóo ufasáa farafára qía qufanoo mi-fasiqáfa misá quná írinoo sía minnísanau misá áqurareeqee firaaqóo ambufúamufanoo firaaqóo fáaqa quqáidanoo maaqí qinau, Óo Yísufa Dafidina áti márianafa anée qiníara írinanoo ámuqusinana dadaaqía. Yísufa miná iriséenoo aanásaa kásoomámbinoo qinau áaraifanoo ániani qufaqa misá qímamiqa qiqau. Dóo asasía Yísufa aníara ániannee qídanoo qufanoo áfu qimbárafa miná iriséenoo narí qamunna akuqooná mi-saqanná afaqímma áquseenoo dóo fíndi finoo Yísufinnai finau. 51Óonuroofanoo Yísufa irámmirinoo qinau. Anée qiníara náqimáqisaanífee fee qínanee qufanoo áfu qimbárafa qinau. Óo ufasáa rakísirafa anée kaifáa qífu maqa qísaanneera qídaqa qufanoo Yísufa qímaminoo qinau. Dóo fúa aní aundurá qinísaa rusírafa dóo aní andeeqámaqánoo maridanoo. Miqí qufanoo dóo aaqee uqanna mi-fasiqána áfu qimbárafa maqafufanoo dóo Yísuna faqa aanái finau.

Copyright information for `BJR