Mark 8

Yísufa kaifáa féemu ruísee nímufa.

(Mataioo 15:32-39)

1Yísufa Kariree námmari áfainni káqikaaqoo óoqu marikúfaqa faiqí ánaasee suqúmaree miqóo ani Yísufa máruqoo usufufanoo ufa qímannimimárufanoo qaaramoo fáasaanaikufanoo misá nárana taikáfufanoo Yísufa narí faiqi námu náarama qímanniminoo qinau. 2Qinée maa-fasiqa anaaseesára qímuqusámmidaqa qaaramoo fáasaana qiní faqa máriafanoo maqee dóo nárana misáindi sía máridanoo. 3Qinée sía nárana nímirai káqi niqiqáanaqa fídaqa aanái kudoosaápee fóora, akaqáusa níanaindari ani máridaqa qufaqa miná faiqi námu irámmiriqa qiqau. Maa-aadana maqa maaqánaki máridaqa yái fee nárana paqúrimandee máa̱ moómoo fasiqa anaaseesa nimana nímianauree qufanoo Yísufa irámmirinoo qinau ínni féemu náqummee máridanoo fee qufaqa misá moodáannai qísauku dínni ani qaara marasée féemu máridanoo fée qiqau.

6Yísufa faiqí ánaaseera maqásaa aiqáma óoqu máriaqee qufaqa aiqáma óoqu marifufanoo mi-feemúna dínni qísauku taikáseenoo dínni ani qaaraqánda marasée féemu (7) maraséenoo Ánutunara dúfi dúfi qímaseenoo ruqí ruqí máseenoo narí faiqi námu nísaukuki quqásoofaqa aiqáma fasiqa ánaasee amana kái nimimáree fiqau. Noodáanna káqikaanáuqa akaqána marasée dúfi dúfi qímaseenoo miná faqa narí faiqi námu nimisoofaqa nímiqau. 8Aiqámausa néeneesoofanoo nímuaqumminau. Foo tauséenna (4,000) fasiqa anaasee núkudara foora miqóo máriusa nímuaqu inau. 9Misá námammaree sooná átaraasa Yísuna faiqi námu dínni taikásee dínni ani qaaraqánda (7) marasée uqá rúmasoofanoo Yísufa faiqí ánaasee niqiqoofaqa daráanimambufanoo Yísufa narí faiqi námufaqa sípaki akarámafufanoo nammári ámuaqumau moo máqa maaqai Daramanuta máqa maaqai finau.

Innaarúnai firaa ainaina uqaqífiqaanee qírufa.

(Mataioo 16:1-4)

11Miqóo Farisai ámaana ufa qímarusa Yísuna faqa raiqára ufa óosana áraqau. Misá Yísuna ufaanara foora fufúsee áruanifeera qímasee Yísunara faiqí sía áuqaaqaa ira ainaina áuqamásainaqa maasá aníara kúqaa Ánutuna faiqifée qianáura. 12Miqí qímasoofanoo Yísufa narí aundurái qímiridanoo qinau. Akasáa yáiree fee ínni mandá oosana taikáannoo fee, qímaseenoo akooqóo qímanniminoo qinau, nánaree maqee máriasa mookíra ainainara maqee maqee fíndifinaqa qáfaanee qída fee, dóo qinée qímannimidaqa sía qinée miqímandee Ánutuna afeekara kooroomásee uqannífiqaanauranoo.

Ooruku anoona kíkiqa úsiranara rufíaaqa.

(Mataioo 16:5-12)

13Miqí qímasee Yísufa kanúqaki akarámafinoo Kariree nammári ámuaqumau dínni afainai fídaqa káqi kaaqóo nammári qámbaana óonuree miná faiqi námu áafaqara aunúsoonara moodáa féemu kai márufaqa áia̱aee qiqau. 15Yísufa náranara áia̱aee qunára iriséenoo moo áinaina kíkiqa ususéenoo qímanniminau, Ínnee ámiqimmasee aufaríaqa, Farisai amaana ufa qímariasa faqa Eeroodeena faqa mináuqa féemu ooruku ati qáranara rufíeeqa aufariaqée qufaqa miná faiqi námu iriséeqa tautúmasee narí qímami narí qímamiqa qiqau maasá áafaqa sía máree ánunnanara mi-ufánara Yísufa qídaqinoo fee qiqau. 17Yísufa fáasai misá ufa iriséenoo qímanniminoo qinau. Ínnee nánaree áafaqa sía márinara narí qímami narí qímami qídee Ínnee sía fee íridaqee. Ínni írirafa káqi fee ummaara ráidanoo fee 18Ínnee nífu faqaasa sía fee qáfaidee. ínnee náaqoo faqaasa sía fee íridee. 19Qinée moodáannai qísauku (5) féemu ruqí ruqímmasee faifa tauséenna (5,000) fasiqa anaasee nímiafannanara sía fee ínnee náaqooki óonumafi íridee, ínnee mi-karí náqumma uqée átaraasa uqáriqee iqau, qufaqa misá qiqau qísaukuqara taikásee qíkunni óoqu qaara marasée (12) uqá ríqiafana. 20Miqí qímasoofanoo Yísufa kafáa irámmirinoo qinau kafáa qinée dínni taikásee dínni ani qaara marasée (7) féemu ruqí ruqímmasee foo tauséena fasiqa (4,000) sía kásoo fasiqa moómoo fasiqa uqanna nímiafanaqa náqumma uqée miná átaraasa riqée iqau qufaqa misá qiqau dínni taikásee dínni ani qaara marasée (7) uqá ríqiafana. 21Miqí qímasoofanoo Yísufa qímanniminoo qinau. Ínnee miná qafamásee sía fee qiní afeekara íridee. Moodáa féemu márifa dóo miná mandée nímiana amanáikámmiannoo.

Beetasaida maqannaa Yísufa áfu maqaisánau.

22Misá Beetasaida máqusai aniroofaqa faiqí moo áfu dimbárana áfiqee aniréeqa Yísuna áaramáseeqa qiqau, amanée áfu dimbárana áuqainanoo fee áfu máqaannoo fee qufanoo Yísufa mi-afu dimbara fasiqána ásauku qumáreenoo rarisámeeqeenoo maqúsa áqoosai quqáseenoo áqaara áfuki fidiséenoo ásaukuqara minásaa rusíseenoo irámmiridanoo qinau, anée akaqá ainaina qáfaidanee qufanoo mi-fasiqáfa óori uqéeraseenoo qinau faiqí qiní qífusaa saqáriara foora nídaqee qufanoo Yísufa kafáa narí ásaukuqara miná áfusaa quqásoofanoo mi-fasiqáfa áfu maqasoofanoo miná áfu ámiqufanoo aiqáma ainaina ámiqimasee qáfanau. 26Yísufa qímaminau dóo aneenná máaqai fúa sía maqúsai faiqí ánaasee moómoo máriaqoo fúa káqinni ándandandanai fúa qufanoo dóo finau.

Peetooroofa Yísunara Ánutuna ásauku mundíra fee qinau.

(Mataioo 16:13-20; Ruka 9:18-21)

27Yísufa narí faiqi námu faqa miqóoqari Seesareea Firipi máqusa, miná maqa máaqaki máru máqusanakiaqa finau. Aanái fídanoo narí faiqi námu iranau, ínnee íriaqa faiqí ánaasee qiníara yá fasiqanee fee qídee qufaqa misá qiqau akaqáusa aníara Yoohaneefa nammári ními marí fee qídaqa akaqáusa aníara óoqeenáa tamummaqara fasiqa Eeriaa fée qídaqa, akaqáusa aníara óoqeenaa tamummaqarausakiqari moó fannoo kúqiranakiqari fíndifinoo máridanoo fee qídaqa. 29Miqí qufanoo Yísufa náriara qinau ínnee qiníara nánee fee qídee qufanoo Peetooroofa qinau anée Ánutuna ásauku mundírafa máriananoo. 30Miqí qufanoo Yísufa afeekaikámándee qímanniminau. Dóo kúqaa uqanna qíananoo. Sía ínnee minára qiníara akaqáusa qímannimiaqa, umeéndaaqa.

Yísufa narí kúquaninnanara qímanniminau.

(Mataioo 16:21-28; Ruka 9:22-27)

31Miqí quqóoqari narí kúquaninnanara óosana arasée narí faiqi námu qímannimidanoo maaqí qinau. Qinée faiqí nímaaku firaa aupurarana máraanaura. Faiqí firaasá aanáiqikirausa úriqararausa faqa Mooseena sándufa akoofásauqa faqa misá qiní minníqisee níkooqaannoo. Misá qiní kuqá darusáifanoo qaaramoo fáasaana áiqaráinanoo Ánutufa mara qiní fíndifumáqisaannoo. 32Yísufa akooqóo uqanna narí kúqiranara qímannimunara Peetooroofa írufanoo ákooqoonara Yísuna maréeqee áaduma quqáseenoo qáoo qunára Yísufa quándaki narí faiqinámu níndafamáseenoo Peetooroona áqinoo qinau. Óo Peetooroo anée Sadannafa anée sée fúa, aní írirafa faiqíndi máridanoo sía Ánutunaindi.

34Miqí qímaseenoo narí faiqinámu faqa náarama quqáseenoo qímanniminoo qinau, moó fannoo qiní faqa fuani qínafa narí maaqóo máriranara minníseenoo qiní ufa sáara qiní daanna rámasee eedóo qímasee kúqiranaki fúannoo. 35Moó fannoo narí márirana ámiqimasee rakísianee qínafa mifá narí márirana kakasíannoo moó fannoo qiní sáara qiní ámiqira fasaasa ufa sáara kúqarínafa mifá narí márirana asumu máraannoo. 36Moó fannoo aiqáma máqa maaqa rakísiranatia kámmafinanoo naríara minakínaa aiqáma ainaina maraséenoo narí aunduráindaraana kurídiranaki finoo nána uréeqara fasiqa máriannoo sía úriqararafa máriannoo. 37Faiqí ánaasee kuqufífaqa nána maqasaa taikáaninna ainaina Ánutuna amisée naundurákinaana kurídiranakinaana maréeqee asumu máriranakina quqáannoo fee sía amana kaifáa máraannoo. 38Faiqí anaasee moó fannoo máa̱ maqee mária manda aukuanasaa qiníara faqa qiní ufara faqa faiqí nífusaa asaurúsee níkooqainausa qinée faiqí nímaaku qeeqá qíkoona aréenarana namufaqa náaquqara andeeqara qangiroouqa faqa innaarúnaindari qumuréeqa mi-fasiqa anaaseesára faqa qisaurúsee qíkooqaannoo.

Copyright information for `BJR