Romans 12

Pauroofa andeeqásee nírana máriranara naamúaqinau.

1Óo qiní qíkaqaafasaauqa, Ánutufa ínniara ámuqusirana faqa ámiqi ámiqirana faqa firaaqóo márinara afeekaikámandee qeeqá qímuqusa óokiqari ínni qímannimidaqa ínnee ínneeqa márirana nipata aandáu̱ tatúfiranara foora Ánutuna ámiaqa, Ánutuna ufamáu fídaqa miná áidira ainaina andeeqásee márirana miná miná ámiaqa. Miqíqa ínniqa Ánutunara innaaru qírafa amooqírafa ánoonaikiannoo. 2Minára irisée maaqímmiaqa sía maa-maqa maaqánasaa máriasa naanna raaqa. Ínnee eedóo qífanoo Ánutufa ínni nitikúra ámiqimmasee firaaqóo quandánniseenoo naunduráki nírana faqa quandánnisaannoo. Ínnee miqímmaseeqa Ánutuna írirana faqa Ánutuna áidirana faqa ámiqiranee qímariana faqa idaaqíranee qímariana faqa ámiqimandee írifaranoo.

3Qinée Pauroosa Ánutufa áfaarida nímimari ainainara irisée maaqí qídaqa. Ínnee sía ínneeqara ámiqirausee qímasee firaaqóo ínneeqa nimooqiaqa ínnee andeeqásee reendeénamaseeqa ínneeqa nimana kái írirana íriaqa. Aiqámausa náriara qídaqa Ánutufa faiqí ánaasee dadaaqíra nímirana irisée miná amana kái náriqa kai íriaqa, sía nóori uqéerasee ínneeqara firaaqóo írirana faqaasee qiaqa.

4Maasá qipata moómoo ati ootúpanoo máridanoo. Mi-ootupara atísa náadu náadu ainaina quqée maríasa máridaqa. 5Maasá miqírausa máridaqa ásauku mundíranasaa ootúpaqa márunausa moómoosa náadu náadu nipata átiara foora máriasa moodáa qipatará foora máfiqa Yísunaindi máridaqa narísaa narísaa atooáqa máridaqa narísaa narísaa mundíqa máriaqeera.

6Minára maasá aiqámausa irisée naríara naríara áadu áadu akoofásaiki márinna ainaina marasée minánnai Ánutufa nímuna akoofásaikirana amana kai minánnai kai aiqámausa narí dadaaqí narí dadaaqíaqa. Anée Ánutunaindaraa ufa irisée faiqí ánaasee ufa qímannimí maríanafa máridana, Ánutufa narí saqárikirana ámuna miná amana kái qímannimia. 7Anée dadaaqímarianafa akoofása máridana dóo misá dadaaqía. Anée ufa akoofása máridana dóo miná áti qímannimia. 8Anée reendeenámandee fuki faakí qírana akoofása máridana dóo miqímmia. Faiqí ánaasee moó fannoo narí akaqá nímira ainaina akaqáusa rainá nímidanoo sía ákoo akaa ída nímia, óori ináa ináa ida nímia. Anée faiqí ánaasee rakísi márinafa máridana anée faqa éeraaramasee aináinia. Faiqí ánaaseera qimudáoo qímasee dadaaqí maríasa sía níkoo nikáa mándeeqa miqía, asasammándee óori ináa ináa idána dadaaqíaqa.

9Ínniki naríara naríara nímuqusirafa ínniqa nímuqusannai kai naríara naríara nímuqusiaqa. Ínnee aiqáma mandá máriranara fídiaqaamasee ámiqira máriraná kai rakisisimmá qumáraaqa.

10Ínnee aiqáma ásauku mundírana mandaaqáqa máriasa minára irisée naríara naríara qíkaqaafasaa fee qímasee naríara naríara nifaaqasáa aqoondiára foora naríara naríara andeeqásee rídaqa asasiaqa. Ínneeqa niqoónnanara maasá úriqararanee qímasee maqee maqee miná áuqu kooroo qía.

11Ínnee ínneeqa óosana óosana aináiniranaki máridaqa nímudaanai qímaseeqa kadáapiruaqa sía kudoosaápaaqa. Ínniqa nímuqusaki karaambáiqara nídirafa qumbiqánoo márinaqa miná aináinammídee qídaqa asasamándee mi-kadaapína ríqa fuaqa.

12Ínnee Yísufa qúmuanínnanara áfeesidaqa asasídaqa kai máriaqa, maqee mária kadáapirira ummaarafa rafáaqafinaqa naundurá asooámásee kásooqaqee ubiqáfiqa reendeenámasee káqi kai minakí fuaqa, maqee maqee ínnee aiqámausara faqa aiqáma ainainara faqa innaaru qímannisaaqa.

13Ínnee niqoónausa Yísuna ufa írimariasa nána ainainaree sárau ímariasa ínneeqáindi misá faqa rainásee náida nímiaqa. Sía qáfee márinna ánaamurufa faqa aniráinana ámiqi ámiqimándee máaqa áminanoo tootooqíranaki fúani.

14Faiqí ánaasee akaqáusa Yísuna ufasáara nárí níqifaqa ínnee quándakinaqa sía minára íriaqa ámiqi ámiqira afaaqooqá kai qímannisaaqa, sía níquraraaqa ámiqi ámiqima nísaaqa.

15Faiqí ánaasee akaqáusa asasífaqa ínnee faqa dadaaqíqa asasíaqa. Faiqí ánaasee akaqáusa ummaara nárínaqa ikíraqáifaqa ínnee faqa dadaaqíqa ikíraqáaqa.

16Aiqáma narínni narínni máridaqa moodáanaki kiqa máridaqa áqoondikidaqa máriaqa. Sía ínnee ínneeqara úriqararausee ámiqirausee qímasee nóori uqéeraaqa. Káqiqeesa óoreeqararausa faqa áqoondi kiaqa. Sía misá óoreeqararausara nóori runúsee nóori uqéeraaqa.

17Moo fásiqa ánaasee fannoo aní mandáikammámaqainana sía anée miná ákiaqara miná mandáikammamaqa, aiqáma fasiqanaasee ámiqira oosanee qímariana, mi-oosanná amanamásee mi-oosanamaú kai fuaqa.

18Anée aiqáma fasiqa ánaasee faqa asooáranaki kai máriaqa, misá sía amanaikífana aneennákai kafáa kafáa amanída qáfaa.

19Moó fannoo aní árinoo mandáikammamaqáinana sía anée miná ákiaqara árua, Taikára áukuana Ánutuna áanoo irafa minásaa máriannoo fee qímasee miqóo minnísaa. Tamummáqara fasiqa ákara minára maaqí qínoo máridanoo.

Karaambáiqa maaqí qinoo qinée mandáinaina ákiaqara nímianaura, aní árifaqa qeeqá kai miná ákiaqara qianáura.
20Kafaa moó fannoo maaqí qinoo.

Aní namuqáa fannoo áararée márinana nárana káqi ámia.
Nammáriara mifá áidinana káqi ámia. Anée miqínana aneenná ámiqira iriranannai asaurírana miná áminnaranoo.
Qinée Pauroosa minára mi-tamummaqara fasiqána ufamáu fuaqéera qímannimidaqa.

21Faiqí ánaasee mandáinaina fannoo sía ínni rafáaqa fuani, ínneeqa ámiqira oosanannai misá mandóosana rafáaqafuaqa.

Copyright information for `BJR