Romans 6

Mandáinainakiqari kúqiara foorámmidaqa.

1Ánutufa narí áfaarirana maasá qímunara minára náqi fee qianáuree. Maasá maaqí qímasee áaqamasee qianáuree, maasá mandáinaina áaqaranaki káqi máriananoo Ánutufa miná minnísaina áfaarirafa firaanáikee íannoo fee qianáuree. 2Óo sía uqanna maasá miqí qianáura Yísufa aunírira saqarisaa kúqinau, maasá miná faqa kúqiira foora íqa márunnanara maqee mária mandáinainakiqari kúqiira foora íqa máridaqa. Náqimásee maqee mári mandainainaki fuanáuree dóo kúqiara foora íqa máridaqa.

3Ínnee maa-ainainnára ámiqimasee íridee sía fee íridee. Maasá Ásauku mundírana Yísuna áuqusaa nammári máraafannaqoo maasá Yísuna sáimbaqa narí kúqiranaki kéeqeeqa nammári miná kíkiqa ususéeqa máreeqa. 4Maasá nammári máraafannanannai maasá Yísuna namufaqa qíkundeera foora íqa narí kúqirana náida qímidanoora foora qinoo, miná ákoofa narí káaqa aréenara afeekannái narí ásauku mundírana kúqiranakinaana mara fíndifuna, maasá miqí kai másee maasá fúka máriranaki máriaqeera qínoo maasá kúqiranakiqariara foora fíndifumáqisanau. Maasá Yísuna faqa kúqiqa moodáanaki kámmidaqa miqíkaimasee miná faqa fíndi fíqa miná moodáa káqi máriranaki márianaura. 6Maasá maa-ainainná íridaqa, maasá mandá márira nírana ámeemaanai máridaqa. Dóo maasá minakíqari idukúanifeera Ánutufa maasá maréeqeenoo ásauku mundírana faqa aunírira saqarisaa kuqánnarinau. Maasá sía kaifáa óoqeenáa márirana máraqa nuaqéerau miqínau. 7Miqínoo márifaqa maasá minára maaqí qídaqa, faiqí moó fannoo kúqinanoo miná mandá márira nírana miná afaaqasáaqaraafa idukúannoo sía kafáa amana minakí núannoo. Maasá Yísunasaimbaqa kúquafannanara miqí qídaqa. 8Maasá Yísuna faqa kúqiranaki kéeqaafanausee qídaqa maasá miná faqa fíndifi máriraree qídaqa.

9Maasá ásauku mundíranara dóo kúqiranakiqari fíndifinoo sía kafáa kúquannoo míqunara kúqirana afeeka sía kaifáa rafáaqafuannoo fee qídaqa. 10Miná kúqirafa mandáinaina ákiaqara árirafa moodáa kari kúqunara sía kaifáa maa-maqánasaaqaraa mandáinaina fannoo miná rafáaqafuannoo. Dóo maasá mandáinaina miná rafaaqafirana faqa, kúqirana faqa dóo taikéenoo. Dóo maqee fíndififa miná márirafa Ánutuna faqa máridanoo. 11Ínnee mi-irirána marasée maaqímandee íriaqa. Maasá mandáinainaki máridaqa kuqufíqa dóo sía minakí máridaqa maasá faqa kúqirausa máridaqa dóo maqee ásauku mundírana Yísuna faqa kúqiranakiqari fíndi fíqa miná faqa Ánutuna káqi máriranaki máridaqee qídaqa.

12Minára maqee mandá márira nírana fannoo sía maasá qifaaqa rakísiqimaqaannoo, qáoo qiaqa. Sía maasá faiqí faiqi mandá nídiranamau fuaqa. 13Mandá óosana moó ínni qumárainaqa sía ínniqa nífaaqa minakína eedóo qímasee quqáaqa. Sía miqíaqa maaqíaqa, ínnee kúqiranakiqari fíndifi maríasara foora aiqáma nifaaqa eedóo qímasee Ánutuna áramandunnai rúmafifanoo miná ínni nifaaqa maréeqeenoo narí andeeqára saikáki quqáanifeera miná áramandunnai ínneeqa nifaaqa quqáaqa. 14Maqee ínnee sía Mooseena sándufa nímaarusira ufa ámeemaanai máriafanoo ínnee Ánutuna áfaarirana ámeemaanai máriafanoo minára mandáinaina fannoo sía ínni rafáaqa fúannoo.

Andeeqára oosanaki rumbáqa máridaqa.

15Maasá sía Mooseena sándufa nímaarusira ufa ámeemaanai máridaqa Ánutuna mandáinaina minnísara áfaarirana ámeemaanai máridaqara qiqá mandá óosanaki káqi qifaaqa quqásee máraanauree. Óo sía uqanna. 16Ínnee maanára íridaqa maasá Yuda máqannaa óoqeenaa óosana írimariafanoo, maasá akaqáusa karafúsara foora moo fásiqa qeeqá qifaaqa amisée miná aináina áuqamaisaidaqa. Yáfasiqanee aináina mái̱sáanauree, mi-fasiqána qeeqá qifaaqa miná áramandunnai quqásaananoo mifá qiní rakísi qimaqainaqa miná ufara eedóo kai qianáura. Qinée mandá oosanara faqa Ánutuna ufa íriranara faqa miqandára qídaqa. Ínneeqa nifaaqa mara máree mandá oosana ámeemaanai quqásaifanoo ínni maréeqeenoo kúqiranaki quqánnisáannoo, miqóoqari miná dínni Ánutunai ubeekámafi minúfara eedóo qímasaifanoo mifá narí ándeeqáranaki quqánnisáannoo.

17Óo Ánutunara dúfi dúfi qiaqa. Ínnee óoqai mandáinaina ufa ámeemaanai márusa máriafanoo maqee ínnee ínneeqa aiqámausa naunduránnai qinée Pauroosa qímannimuna naamúaqira anoona ufa ámeemaanai máriafanoo minára ínnee mandá rumbáranaki márufanoo Ánutufa idukúnnisoofaqa miná andeeqára rumbáranaki fuafanoo. 19Ínneeqa faiqí faiqi sía afeeka írirana faqaasa máriasa máriafaqa qinée Pauroosa káqi maa-ufána ínneeqa írimariana amana kái qímannimianaqa íriaqeera qímannimidaqa. Óoqai ínnee ínneeqa nifaaqa faiqí faqa ánaasee faqa naríara naríara fanandírana faqa óosana óosana mandainaina faqa moó faqa moó faqa áaku aakummáfifaqa máriafanoo miná áramandunnai kai ínneeqa nifaaqa quqásaafanóo dóo maqee miqí kai íqa ínneeqa nifaaqa aiqáma andeeqára oosanamau fímaríana áramandunnai quqásee máqeeidaqa náaquqara andeeqara máriranaki máriaqeera.

20Óoqai ínnee mandá oosana rumbáranaki máridaqa sía andeeqára ummaara ámeemaanai máriqau sía minára írimariafanoo. 21Mi-manda ummaráfa óoqai máriunara maqee nisaurí maríafanoo. Ínnee mi-mandainaináki máridaqa minakíqari nánee moo ámiqira ainaina máreeusee. Maqee minára iriséeqa óoqai máraafannainainara nisaurírainaina máraqiafanoo qídaqa. Mi-manda oosanamaú fífiíufa kúqiranai kai ubeekée marínau. 22Dóo maqee ínnee mandáinainakiqari idukíqa máriafanoo Ánutuna rumbáranaki kéeqafi máriafanoo. Dóo ínnee miqíunara ínni márirafa aiqáma dóo mináindi kákai máfi máriinaqa taikára aukuana innaarúnai márirana ínni nímiannoo. 23Dínni mandá óosana fannoo narí aináinímariasa náarama quqáseenoo narí aináinirana ákiaqara feefaurú nímidanoo mi-feefaurúfa kúqirafa kai máridanoo. Kafáa miná dínni Ánutuna káqi nímira ainaina innaarúnai náaru márirafa sía aináinirana akiaqara máridanoo, miná ásauku mundírafa maasá karaambáiqa Yísufa miná faqa moodáanaki kiqa máridaqa miná namufaqa innaarúnai náaru márirana káqi nímirafa máriannoo.

Copyright information for `BJR