1 Corinthians 13

Igual zaiger en oigeb noumabun en igul.

Iz uzanan ipal dudu agal ze ata atai eim mui, Uwait nugau tibur agal ze eim mui duailel awarai, bo, iz duailel ipal en izal oiab i noumeun, izal ze go aicer wag dual sul gaul saiu amau. Iz Uwait nugau Ze marabun gusig mui, iz dabeleu naliupet pet mui Uwait nugau wagemeun ze nugau bigeg abiu maimai, izal oiab petak emin go gusig pet, gonun, iz em manam oi abun iboin, bo, iz duailel ipal en izal oiab i noumeun, igul go guzenanem gaul manem. Iz duailel ipal izal ecesab unum maranem, izal enim dudu ipal agen ab sil agilabun en maremin, agilebi, noumanai, bo, izal oiab duailel ipal en i noumeun, iz ecesab naliu tub i wai.

Du in go gonugau zaug en gonugau ougab noumeu, du go gue ougab selai mui, go duailel ipal ebu igul naliu macaneu, go duailel ipal agal ecesab en ougab i alaneu, gonugau wanib wag maimai, i siksikaneu. Go duailel ipal oiagab eg marabun ze eg i macaneu. Duailel ipal agen gonugau igul sesamoramam aimai, go nugtal gonugau wanib wag mabun en i dabilaneu. Go pigai aigsisil i aneu. Duailel ipal agen go ebu igul eg mina, go nug koli ag ebalagab igul eg mabun i dabilaneu. Du go dudu ipal en ougab noumeu, go ein igul eg duailel ipal macanemen uligaimai, ougab i siksikaneu, bo, ein tuguiai igul go macanemen uligaimai, ougab siksikaneu. Gonug umkoskos dudu ipal suban gumaraneu, go umkoskos duailel ipal igul naliu mabun en ougab petak aneu, go umkoskos ougab siksikaimai ein igul naliu dudu ipal agen go ebu mamam aimai, go gumei dacaneu, dudu ipal agen go uhu morona, go umkoskos gusig tapai dacaneu.

Duailel ipal en oiagab noumabun igul go, i tamamau. Tam pet, tam. Go umkoskos guzental damau. Bo, Uwait nug ebuan ze dudu agen doimai, awaranemen, igul go umkoskos i damau. Dudu agen ipal uzanan ze ata atai eim ze macanemen, igul go Uwait nug tapelamau. Igual abiu macanem igul han tamamau. Ulis, ig Uwait nugau Ze bigeg unum i abiu, ig ginaginam sag abiu. Ig Uwait nugau Ze ginaginam sag maranem. 10 Bo, aiu ses, Kristus alaimai, ece unum naliu usalaba, ece tutak tutak ig ulis abiu mai darem, go unum tamamau. 11 Getal iz mogoi ginampet ebu izal ze, izal dabeleu, mogoi ginaginam agal sul. Ulis iz du banou, iz mogoi ginaginam agal igul i sesamoranai. 12 Ulis, igua Uwait nugau siameg iror ebu pianem sul, ig Uwait suban abe mab tam darem, ziwas aiu ses zumau ziwas ebu, gonugau siameg araog pimam. Ulis, iz go en ginamtal abiu, bo, ziwas go zumau ziwas ebu, iz Uwait nug iz abiu milaneu sul, izan go unum abiu murai.

13 Ulis, igul ainarai muzmuz darem. Igul go Uwait en oiagab petak anem mui, ecesab go aiu ses zuabun gumanem mui, igual oigeb duailel ipal en noumanem. Bo, igual oigeb duailel ipal en noumanem, igul go banou pet, ipal igul zilareu.

Copyright information for `BMH