aStat 1:3
bBuk Song 116:10

2 Corinthians 4

Yesus nugau ze oi aidanemen dudu ag mis sul.

1Uwait go ig en ougab bisomig peimai, igual igul eg zilagai migeimai, gonugau salau mabun tapai migeun. Guzenaimai, salau go eiman ig uhu oimai, oigeb eg wina, salau go i utanem. 2Bo, duailel agen aipig nuabun igul wage wageimai macanem, iguan go unum semoromun. Ig polu ze i macanem. Ig Uwait nugau petak ze igual dabeleu eiman atai i kekulanem. Tam, ig Uwait nugau Ze araog tapaimaranem, gonun, duailel unum goagen guzenai ze macanem, ‘Dudu go ag polu ze i macanem.’ Petak, agal oiagab oug ag abiu macanem ig Uwait nugau ameg ebu igul naliu macanem. 3Kristus nugau Ze Naliupet abai marem ze go wageimai i dareu. Bo, duailel ag igul eg macanemen tamarabun abu ebu darem, goagal ameagab ebu petak ze go wageimai dareu sul, einen, ag petak ze go en agal oiagab petak ab utemen. 4Duailel goagal oiagab petak ab tam, ag Kristus nugau Ze Naliupet gonugau al hilanau suban piabun iborain tam, Satan nug duailel goagal dabeleu eg mareun. Ag ze gonugau bigeg abe mabun iborain tam, gonun, ag Kristus nugau igul naliupet i abiu. Kristus go Uwait nug sul. 5Ig duailel igual ze sesamorabun abai marab tam. Bo, ig duailel Yesus Kristus nugau ze sesamorabun abai marai darem, einen, go agal Dubanou Ban. Ig guzenai ze macanem, ‘Ig agal salau dudu.’ Einen, salau go mai darem, Yesus nug migeun. 6Getal Uwait nug aneun, “Umaum dareu ebu, al zoimai, hilamau!” a  Igul go sul Uwait nug gonugau al hilanau igual oigeb oug hilabun meun. Uwait nug gonugau al Kristus eiman migeun, go hilanau nug ig gonugau igul naliupet abe macanem.

7Ig Uwait Yesus dual abiu maranem. Dabeleu go ece naliu sul. Bo, ece naliu go igual enimig ebu dareu. Igual enimig gusig tamacag, go mis pigai guganeu sul. Gonugun, duailel unum ag abiu mamamen, igual gusig banou go Uwait nug migeun, go igual tam. 8Ig uhu umkoskos wanem, bo, uhu gonug ig unum eg i miganeu. Ece asiu agen igual dabeleu patai keiwaneu, bo, ig oigeb eg waimai, igual salau i utanem. 9Ig dudu agen eg migab anem, bo, Uwait nug ig utigina, igwaces i dacanem. Dudu ipal agen ig mu miganem, bo, ig unum i eg migena, noumanem. 10Ig Yesus nugau salau macanem, gonun, Yesus noumeun sul, dudu agen ig han igwebi, noumabun anem. Ig awau damun, duailel agen abe mamam, Yesus go unum noumab tam, awau dareu, einen, go nug ig awau dabun gusig miganeu pimam. 11Ig Yesus nugau salau mina, dudu agen igwebi, noumabun anem. Igul go ig ebiligeb zuna, duailel agen Yesus go awau daimai, igual em ebuan enimig awau dabun gusig miganeu abe mamamen. 12Guzenaimai, ig Yesus nugau ze oi aidanem dudu, dudu ipal agen umkoskos igwena, noumabun anem, bo, ag Korin duailel, igual salau eiman umkoskos awau dacanemen.

13Uwait nugau agau ebu du tub nug guzenai aneun,

“Izal oiab Uwait en petak emin, gonun, iz ze go en anemin.” b 
Du go gonugau ougab Uwait en petak eun sul, ig han igual oigeb petak emun, gonun, ig han ze mai darem.
14Einen, ig abiu Uwait nug igual Dubanou Ban, Yesus noumeun koli asai meun, go ig han Yesus nug dual asigei mamau. Gonug igag imacig ereg imaigeimai, gonugau ameg ebu tapai migamau. 15Igul eg go unum ig ebiligeb zoun, go ag isanarabun zoun. Uwait nug gonugau ougab naliu eim ag isanarabun igul duailel asiu pet abe mamamen. Go en duailel asiu goagen go ‘Ese-e’ auraimai, gonugau wanib ulagwag banou pet muramam.

Yesus en agal oiagab petak aiban, dacan.

16Gonugun, ig uhu oimai, oigeb eg waimai, igual salau i utanem. Igual enimig gusig tamacag go eg usalamam. Bo, igual doropig ziwas umkoskos gusig awau waneu. 17Ulis, ig uhu, mu mui wanem. Bo, uhu go ziwas hogu damam. Uhu gonug ig aiu ses Uwait nug dual Mesgai wag muzmuz daimai, ece naliu wabun isanigamau. Ece naliu gonug ece unum ipal zilarai dareu. 18Gonun, ig ece igual ameig nug pianeu en ban i dabilanem. Bo, ig ece Mesgai wag darem igual ameig nug i pianeu go en dabilanem. Ig ein ece igual ameig nug pianeu go ziwas huia i damam. Ece go igual ameig nug i pianeu go muzmuz damam.

Copyright information for `BMH