2 Peter 1

1O zaiar, iz Saimon-Pita, Yesus Kristus nugau salau du, gonugau ze oi aidanem. Iz duailel Yesus en oiagab petak emen sikut go wai marem. Yesus Kristus go igual Uwait, go igual igul eg ebuan imaigeun du. Yesus Kristus nugau igul naliu, go nug ig unum isanigena, igual oigeb petak emun sul, ag han agal oiagab petak emen. 2Uwait go, igual Dubanou Ban, Yesus dual, goagen agal igul naliu abai maraimai, isanaraimai, agal oiagab suban iau dabun maramam. Ag igul guzenai mebi, ag go abiu maraimai, muzmuz naliu damamen.

Uwait nug ig gonugau duailel tapai migeun.

3Yesus Kristus nugtal go Uwait, go Uwait nugau gusig banou mui, gonun, gonug ig Uwait nugau ze sesamoraimai, go dual muzmuz dabun gusig migeun. Guzenaimai, gonugau gusig igul naliu mui abai migeimai, ig gonugau duailel pet usalabun uligeun, gonun, ig go abe morom. 4Igul go eiman, gonug ig ece naliupet pet migabun baib migeun go migeu. Gonun, em e ebuan dudu agal dabeleu eg nug ig eg i migamau, gonun, ig Uwait nugau igul unum sesamorabun iboin.

5Guzenaimai, Kristus nug igul go meun en suban dabilan. Ag go en oiagab petak emen, gonun, ulis, ag igul naliu mabun salau gusig macan. Ag igul naliu maimai, ag koli Uwait nugau ze suban abiu mabun salau gusig macan. 6Ag gonugau ze suban abiu maimai, koli agal dabeleu suban gumabun salau gusig macan. Ag agal dabeleu suban gumeimai, ag koli gusig tapai dabun salau gusig macan. Ag gusig tapai daimai, koli Uwait nugau igul sesamorabun salau gusig macan. 7Ag Uwait nugau igul naliu sesamoraimai, koli agal zaiagar suba suban isanarabun salau gusig macan. Ag agal zaiagar suba suban isanaraimai, ag koli duailel en agal oiagab nug noumabun salau gusig macan. 8Ag igul naliu go unum guzenamamen, ag naliupet pet usalaimai, ag Yesus Kristus suban petak abe maimai, ag gonugau salau gaul i mamamen. Salau go usega ninamau. 9Bo, du in go igul naliu go i guzenamau, go ameg kumi du sul em suban i pimau. Amegai Uwait nug du go nugau igul eg getal meun zilagai moroun, bo, go go en koli dabilab tam.

10O zaiar, ag suban dabilan. Uwait nug ag tapai maraimai, ulareun, gonun, oiagab siksikai mui salau gusig macan. Ag guzenaimai, Uwait i semoromamen, igual Dubanou Ban, Yesus Kristus nug ougab siksikai mui igaraimai, ag gonugau uzan awau muzmuz dabun simamen.

Getal Uwait nugau ze nug Yesus en aigeun.

12Iz abiu, ag ze e getal doimai, abiu memenin. Go Uwait nugau petak ze en agal oiagab petak emenin. Bo, iz koli koli awaranai. 13Izal dabeleu, iz em e ebu awau dai dai, ag umkoskos ze e en dabeleu marabun i utai. 14Iz abiu izal noumabun ziwas waiab zoi dareu. Igual Dubanou Ban, Yesus Kristus nug iz guzenai aileun. 15Gonun, iz ag ze e gusig awaramoroi. Iz aiu ses noumemin, ag ziwas umkoskos ze e awaremin dabilamamen.

16Ig e iman gingin dudu agal dabeleu eiman maranemen go iman gingin awarab tam. Ig igual Dubanou Ban, Yesus Kristus, gusig banou mui koli alamau en awarem. Ig Yesus nugau gusig igual ameig nug pemun, gonun, ag awarai darem. 17Ig ereg daremun ebu, memenig Uwait nug gonugau wanib wag moroimai, gusig banou moroun. Uwait nugtal wanib wag banou mui, wag dareu, go Mesgai wag eiman guzenai aneun,

‘E izal nagwai pet. Izal oiab go en noumanem. Iz go en izal oiab siksikeu.’ a 
18Ig Yesus nug dual Uwait dareun em tabag ebu ereg simai darena, ze go Mesgai wag eiman aleun domun.

19Guzenaimai, ig Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu agal ze en igual oigeb petak em. Ag han, ze go agal oiagab oug maiban, dabilan, go naliupet pet. Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu agal ze al ginampet go umaum elaneu sul. Ag abu ginampet pimamen. Yesus koli alamau go em uganeun ureb elaneu sul, go agal oiagab oug elei daba, ag abu unum pimamen. 20Bo, ag go don, Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu goagal dabeleu eiman gaul sikut wab tam. 21Go du tub nugau ze awarab tam. Tam pet tam. Go Uwait nugau ze, Ah Wes nug goagal dabeleu ebu marena, awaranemen.

Copyright information for `BMH