2 Peter 3

Yesus Kristus koli alamau.

1O zaiar, iz amegai sikut wai maremin, ulis e kolital sikut wai marem. Sikut aliag go ebu iz ag igul naliu go i dabuiag sikamaun aimai dabeleu marabun sikut wai maremin. 2Ze naliu go getal Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu agen awaremenin. Igual Dubanou Ban, go igual imaigeun du, go han gonugau gusig ze gonugau ze oi aidanemen dudu marena, goagen awaremenin. Ag ze go koli dabilabun aimai awarem. 3Iz ag ze e awaramoroi, subantal dabilan. Em e tamabun ziwas ebu, duailel agal dabeleu eg sesamoraimai, ag waiagab alaimai, agal oiagab Yesus en petak emen en ze biabial kuai awaraimai, kanabai awaramam, “Yesus nug go koli alabun baib meun, erunai dareu? Go koli i alau. Igual embigeg noumizanaremen, bo, getal Uwait nug em e usalai meun guzenaital dareu, ece awau tub usalab tam.” 5Bo, getal Uwait nug gonugau ogusau nug ze mina, em mui emes mui usaleun, ag go en dabilab utemen. Em e ze ougan zoun, Uwait nug ze dou mizanarena, em gusig usaleun. 6dai dai, Uwait nug koli em e zewei sil eg weun. 7Bo, em e emes mui ulis dareu. Go Uwait nugau ogusau nugtal ze maba, ab nug elabun utendai, dareu. Aiu ses Uwait nugtal em e tamarabun ziwas ebu, duailel go igul eg macanemen sisiaraimai, unum eg maramau.

8O zaiar, ze tub e awaramoroi, ag i utan. Agenag Yesus alamau ziwas huia dareu aimai i ze macan. Ig wai tausen tutak (1,000) go ziwas huia aimai dabilanem, Uwait Ban nug go gil tutak sul dabilaneu. Ig gil tutak ziwas hogu aimai dabilanem, Uwait Ban nug go wai tausen tutak (1,000) sul dabilaneu. 9Uwait Ban go ein baib meun sesamorabun duailel agal igul sul iau iau mab tam. Bo, go ag en dabilaraimai, pigai i macaneu. Einen, duair tub eg i wamamen aimai iau iau macaneu. Duailel unum oiagab kekulaimai, igul eg macanemen utabun aimai ougab selai mui iau gumarai dareu.

10Bo, Dubanou Ban alamaun gil, go zob du sul wage wageimai pigai alamau. Guzenaba, emes saiu banou heimai, tamamau. Emes wagan ece unum ab nug elaramau. Em e ebu han ece unum darem ab nug elarai poamau.

11Ece e unum igul go ebu tamaba, ulis ag, Yesus en oiagab petak emen duailel, ag ein igul mamamen? Ag umkoskos Uwait nugau igul naliu sesamoraiban, ag go gil Uwait nug tapai meun gumei dan. Gil go zuba, emes ab nug elamau. Ziwas go ebu, em ebuan ece mui, emes wagan ece mui, ab zabeg nug unum elaraba, ze sul usalamau. 13Bo, Uwait nug ig baib migeun, ig baib go petak zuabun gumei darem. Ig emes awau mui, em awau mui, gumei darem. Duailel go igul naliu macanemen agal dabun uzan.

14O Zaiar, ze go iz awaremin go petak. Ag ziwas go alamau oigab tutak mui gumei dan. Ag Uwait nugau ze suban sesamorabun salau gusig macan. Ag guzenebi, ziwas go tapai meun zuba, Uwait nug ag tutak tutak awaramau, ‘Na igul naliu memen, gonun, na ze tamacag. Iguana oigeb tutak mui dab.’ 15Dubanou Ban go duailel ipal agal oiagab petak mina, igarabun gumarai dareu, gonun, ag igul go en dabilan. Uwait nug igual zaicig Pol dabeleu naliu morondai, gonug han ze go sag ag sikut wai mareun. 16Sikut asiu go Pol nug sikut wizanareun ebu ze go unum guzenaital sikut weun. Ipal Pol nugau sikut bigeg abiu mabun gusig pet, gonun, dudu ipal agal oiagab Uwait en gusig mab tam agenag gonugau ze bigeg suban araog mabun anmaimai, ag agal dabeleu eim bigeg atai duailel awaranem. Ag Uwait nugau Ze ipal guzenaital guzenanemen. Ag igul go guzenina, Uwait nug ag koli igarabun iborain tam, ag unum eg maramau.

17O zaiar, ag polu dudu go agal igul abe memen. Ag igual kasai ze i sesamoranemenin. Gonun, ag suban gusig tapai daimai, dudu go agal ze petak aimai dabeleimai, agal igul eg i sesamoramamen. Guzenaiban, ag Uwait nugau abu naliu i utan. 18Yesus Kristus, go igual Dubanou Ban, go ig imaigabun du. Iz go auremin, gonug ag isanaraimai, gonugau igul naliu abai maraba, ag abe maiban, sesamoran. Gonugau wanib tutak wag macan. Ulis, aiu ses han umkoskos guzenaital guzenan. Go petak.

Copyright information for `BMH