Colossians 1

1Iz Pol, Uwait nug gonugau dabeleu eiman iz Kristus nugau ze oi aidabun du tapai mileun. Igual zaicig, Timoti, go iz ibail ereg iguan ag sikut wai marem.

2Iguan ag igual zaiger, Kristen duailel Kolosi uzan daremen agal oiagab Kristus en petak emen sikut wai marem. Igual memenig, Uwait nug gonugau ougab naliu eiman ag isanaraimai, agal oiagab selai dabun maramau.

Kolosi duailel agal oiagab Yesus en petak emenin.

3Ig Uwait auranem ziwas ebu, ig ag en umkoskos Uwait ‘Ese-e’ auranem. Uwait go igual Dubanou Ban, Yesus Kristus nugau memeg. 4Ig Uwait ‘Ese-e’ auranem, einen, ig agal ze guzenai domun ag Yesus Kristus en agal oiagab petak emen gusig usaleun. Agen Kristen duailel ag en unum oiagab nug noumamau. 5Amegai Uwait nugau Ze Naliupet ag ebalagab alaba, ag petak ze go doimai, ein ece aiu ses Mesgai wag dareu wabun gumei dacanemen, gonun, agal oiagab Yesus Kristus en petak aimai, gonugau duailel en oiagab nug noumamau. 6Em gasag unum duailel ag Uwait nugau Ze Naliupet doimai, agal oiagab petak aimai, gonugau igul naliu suban sesamoranemen sul ag Kolosi duailel han igul go guzenanemen. Ze go tutak amegai ag waiagab alina, ag petak ze go doimai, Uwait gonugau ougab naliu eiman ag isanaraneu igul ag abe memenin. 7Epapras nug ze go abai marena, ag abe memenin. Epapras go igual salau zaicig, ig go en oigeb nug noumanem. Gonug ag isanarabun en Kristus nugau salau suban macaneu. 8Go ig waigeb alaimai, ag Kristen duailel en oiagab nug noumamau igul go Uwait nugau Ah Wes nug ag mareun go ze go ig aigeun.

9Ig amegai ze go doimai, ziwas go ebutal, go gonugun Uwait nug ag isanarabun en auranem. Ig umkoskos Uwait auremun, gonugau dabeleu naliu go nugtal ag maramau, gonun, ag gonugau dabeleu abiu mebi, Uwait nugau Ah Wes nugtal ag dabeleu naliu asiu maramau. 10Gonun, ig koli Uwait auremun, ag Dubanou Ban nugau duailel tuguiai pet igul naliu tutak sesamorebi, gonugau ougab ag ebalagab umkoskos siksikai mui damau. Agal daremen igul go naliu daimai, salau naliu mina, duailel ipal agen agal igul uligaraimai, sesamoramam. Ag igul go en guzenaimai, Uwait nug go suban abe mamamen. 11Uwait nugtal gonugau gusig banou sil ag gusig maramau. Gonug ag gusig maraba, ag ebalagab ein uhu zuba, ag gusig tapai damamen. Guzenaba, ag oiagab iau daimai, agal oiagab siksikai mui damamen. 12Guzenaimai, ag oiagab siksikai mui igual memenig ‘Ese-e’ auramamen. Gonug ag Uwait nugau duailel ipal abai ereg gonugau al ebu daimai, gonugau ece wabun tapai mareun. Ag ece go ereg umamen. 13Uwait nug ig umus nugau gusig ougan imaigeimai, gonugau nag en ougab nug noumaneu gonugau piu dabun migeun. Guzenina, gonugau nag nug ig gumiganeu. 14Uwait nugau nag nug ig umut ougan gau migeimai, gonug igual igul eg unum zilagai migeun.

Pol nug Kristus nugau igul en, gonugau salau mui, en aneun.

15Du tub nug Uwait piabun iborain tam. Kristus go Uwait nugau dorog sul. Uwait nug ecesab unum usalai meun, gonugau nag kaman nug ecesab go unum zilareu. Ag unum gonugau piu dacanemen. 16Kristus nugau gusig ebu ecesab Mesgai wag darem, em ebu darem, go unum usalai meun. Gonug ecesab ig uligaranem mui, ece ig i uligaranem mui usalai meun. Gonug em e ebuan gumaraneu dudu banban mui, tibur inain mui, wes ipal gusig mui ereg, ecesab unum wanimag mui unum usalai meun. Ecesab go gonugau salau murabun Kristus nugtal usalai meun. 17Kristus go darena ebu, ecesab go unum usalemen. Ecesab go gonugau gusig ebu dacanemun. 18Gonug Uwait nugau duailel unum gumaraneu. Duailel ag gonugau enib sul. Go agal gagaliag sul. Nugtal amegai dareun. Gonugtal noumaimai, amegai koli waseun. Ecesab unum gonugau piu dabun guzeneun. 19Uwait nug ougab siksikai mui gonugau dabeleu eim gonugau nag unum nug sul dabun tapai moroun. 20Getal ecesab unum Uwait nugau iwai zaugul usalemen, bo, Kristus go a gegeulanau ebu noumina, gonugau eseu esikina, Uwait nug koli ece go abai zaiareun. Ece em ebu darem mui, Mesgai wag darem mui, koli nug dual iau dabun usalareun.

21Ag Kolosi duailel, getal, ag Uwait semuranemen. Ag dabeleu eg mui, gonun, ag igul eg macanemen. Gonun, igul go nug ag Uwait dual iwai macanemen. 22Bo, Kristus go em ebu daimai, noumeun, gonun, Uwait nug ag koli gonugau zaugul usalai marena, Kristus nug Uwait nugau ameg ebu ag duailel naliu Uwait nug sul dabun gotulareun. Gonun, ag gonugau ameg ebu ze tamacag. 23Ag Uwait nugau Ze Naliupet doimai, agal oiagab petak emen, go i utan. Ag agal oiagab petak emen go gusig mai dacan. Ag Uwait nugau Ze Naliupet eiman, Uwait nug ag ece naliu marabun aneun doimai, ece go wabun gumei dacanemen. Gonun, ag du tub utebi, gonug ag dabeleu naliu ebuan i keuaramau. Ag Ze Naliupet go domenin. Em gasag unum duailel ag han ze go tutak domenin. Iz Pol Uwait nugau salau du usalaimai, Ze Naliupet go duailel abai maranem.

Pol go Uwait nugau duailel isanarabun salau macaneun.

24Iz ag isanarabun uhu wanemin en siksikanem. Kristus nug duailel isanarabun uhu oun. Igul go sul, duailel ag Uwait nugau salau macanemen ag uhu asiu umamen. Uwait nugau duailel ag Kristus nugau enib. Iz ag isanarabun uhu wai, iz uhu asiu go unum iboraimai, oligwamoroi. 25Iz Uwait nugau duailel agal salau du usalemin, einen, Uwait nug iz agal salau marabun tapai mileun. Izal salau go ag duailel isanarabun Uwait nugau Ze unum abai marai. 26Getal Uwait nugau Ze go bigeg wageimai dareun. Ze go getalan duailel ag i abiu. Bo, ulis ze go koli Uwait nug duailel agal oiagab petak emen ebalagab araog meun. 27Uwait nug gonugau dabeleu eim sag gonugau ze wageimai meun emgasag ipal ebuan duailel ag naliupet usalabun abai mareun. Ze go wageimai dareun gonugau bigeg enai: Kristus go ag oiagab petak emen duailel abai dareu, gonun, ag abiu aiu ses Mesgai wag ag go dual wanimag al banou mui umamen.

28Gonun, ig Kristus en duailel awaranem. Uwait nug ig dabeleu naliu migena, ig duailel unum Uwait nugau Ze abai maranem. Ig ag igul naliu guzenabun awaranem. Duailel unum Kristus en oiagab petak emen, ig ag Uwait nugau ameg ebu naliupet dabun imarai alabun guzenanem. 29Igul go guzenabun iz Kristus nug gusig banou mileun, gonun, go gonugau salau mai darem. Iz go guzenabun salau gusig pet macanem.

Copyright information for `BMH