Colossians 2

1Iz ag isanarabun salau gusig banou mai darem abe mabun en awarem. Iz Laodisia uzanan duailel han isanarabun salau gusig mai darem. Duailel ipal ag izal aip i pianemen, iz ag han isanarabun salau mai darem. 2Iz igul go guzenanem, gonun, agal oiagab gusig usalaimai, agzozou agal zaiagar en oiagab noumaimai, oiagab tutak mui gotulai damamen. Ag igul go guzenaimai, ag dabeleu naliu oimai, agal oiagab petak emen go gusig maramau. Gonun, ag Uwait nugau Ze wageimai dareun go abe mamamen. Kristus go nugtal go ze go wageimai dareun. 3Kristus ebu, Uwait nugau dabeleu naliu unum wageimai dareu. 4Iz ze e awarem, einen, dudu ipal agen polu ze eim ag ameag patena, agal dabeleu ze go petak aimai dabilanemen, bo, ag polu ze maranem. 5Iza ag abai i darem, bo, iz ag en umkoskos dabilanem. Ag igul naliu maimai, agal oiagab Kristus en petak aimai, gusig mai dacanemen, ze go domin en izal oiab siksikeu.

Ig ag Kristus dual pezai daimai, gonugau igul subantal sesamorab.

6Gonun, ag Yesus Kristus, go agal Dubanou Ban dabun en imaiemen. Gonun, ag go dual pezai daiban, gonugau igul tutak sesamorai dacan. 7Ig ag Kristus nugau ze abai maremun, ag Kristus en agal oiagab petak emen, gonun, go gusig pet patai dacan. A ginib nug em nogoug gusig pataimai, dacaneu sul, agal oiagab Yesus en petak emen go gusig patai dacan. Zau sanag gusig ebu, zau tapai dacaneu sul, ag han gusig tapai dacan. Ag igul go guzenaiban, umkoskos Uwait ‘Ese-e’ auran.

8Ag subantal dabilan. Dudu ipal agen polu ze awarebi, goagal ze sesamorian, ze go bigeg naliu tamacag. Go embigeg agal dabeleu mui, em ebuan duailel agal dabeleu. Go Kristus nugau dabeleu tam. Ag dudu goagal piagsal i dacan.

9Ag abiu Uwait nugau igul naliu unum Kristus nugau enib ebu darena, duailel uligemen. 10Ag Kristus nug dual awau pezai daimai, Uwait nugau ameg ebu tuguianau pet dacanemen. Kristus go gusig banou mui. Gonug dudu banban abai wes banban mui agal gumaraneu du banou dacaneu. 11Ag Kristus dual pezai darena, agal enimag galau go kuatemenin sul. Igul go dudu agen agal ebeag sil agal enimag galau kuatanemen sul tam. Bo, Kristus nug agal igul eg ebuan imareun igul go nug agal enimag galau kuatemenin sul, gonun, ag ulis getalan kasai ze nugau piu dab tam. 12Ag ze ziwaremenin ziwas ebu, ag Kristus dual ereg ob oug nomenin. Kristus go noumina, Uwait nugau gusig, gonugtal koli asai meun. Agal oiagab Kristus en petak emen, gonun, ag koli Kristus dual ob oug eiman wasemenin.

13Getal ag igul eg macanemen ebu, agal doropag noumeun sul dareun. Ag, emgasag ipal ebuan duailel, ag Uwait nugau kasai ze sesamoranemen go ag i abiu, gonun, igul eg macanemen. Bo, ziwas go ebutal, Uwait nug ag Kristus dual awau dabun imareun. Uwait nug igual igul eg unum zilagai migeun. 14Kasai ze nug ig igul eg macanem abai migeun. Gonun, kasai ze go sikut wai meun igual iwai zaicig sul, ig gonugau piu dabun en aneun. Bo, Uwait nug igual igul eg mui kasai ze go mui oimai, a gegeulanau ebu asai maimai, oi heun. 15Kristus a gegeulanau ebu noumina, Uwait nug wes gusig a mui, em ebuan duailel wanimag a mui, unum zilacareun. Uwait nug duailel unum agal ameagab ebu duailel go mui, wes mui, go gusig tamacag abai mareun.

Ig dudu agal kasai ze i sesamorab.

16Gonun, ag du tub utebi, ag ein ee mui, ze mui zebi, uligaraimai, gonug agal igul eru neneg aimai i sisiaramau. Ag du go utebi, ag Uwait ulagwag murabun ziwas ipal mui, geil awau nugau gil ebu mui, Zuda agal Imabun Ziwas mui, zobu pebi, gonug agal igul guzenanemen i sisiaramau. 17Kasai ze go dudu ag sesamoranemenin, ece go aiu ses zuabun nugau dorog. Bo, Kristus alina, ece petak pet usaleun. 18Dudu ipal agen Uwait nugau tibur sag wanimag wag maranem. Dudu go agal igul en siksikaimai, guzenai awaranem, “Ag igul go guzenianem, gonun, Uwait nug ag i imaramau.” Ag enai ze doimai, petak aimai i dabilan. Dudu go agen ig wanimig wag tamacag anem, bo, ag ein igul wabil ebu uligemen ze asiu maimai, ag en siksikaimai, agal wanimag wag macanemen. Bo, agal dabeleu naliu tam, go dudu agal dabeleu sag, Uwait nugau dabeleu tam. 19Dudu go ag agtal Kristus dual pezai dab tam. Kristen duailel ag Kristus nugau enib sul. Kristus go gagaliag sul. Kristus nug gonugau enib gumena, tutak dacaneu. Agzozou isa isanarena, gonugau enib gusig maimai, naliu dacaneu. Gonun, gonugau enib go Uwait nugau dabeleu tutak sesamoraimai, naliu banou macaneu.

20Ag Kristus dual noumaimai, em e ebuan igul eg utemenin. Gonun, ag einen em ebuan duailel sul koli em e ebuan kasai ze sesamorabun aimai guzenanemen? Ag einen kasai ze enai sesamoranemen: “Ag ee go i zan.” “Ag ze go i zan.” “Ag ece go i patan”? 22Kasai ze gonug em e ebuan ece en ananeu, ece go unum tamamam. Kasai ze go dudu agal dabeleu abai maranemen, gonun, dai dai, kasai ze go unum kaicamam. 23Ig kasai ze go dabeleu naliu eiman usaleun aimai dabilanem. Bo, kasai ze go dudu agtal mina, duailel sesamoraimai, zobu piabun aimai salau gusig macanem. Agtal agal wanimag wagemanem, ag agal enimag ebu uhu asiu macanemen. Agal dabeleu ebu ag guzenamamen, ag Uwait nugau ameg ebu naliu usalamam anem, bo, agal oiagab nug asai marena, ag igul eg memen kasai ze gonug isanaraimai, ag patarabun iborain tam, gonun, ag Uwait nugau ameg ebu naliu i usalamamen.

Copyright information for `BMH