aBuk Song 40:6-8
bJeremaia 31:33
cJeremaia 32:34
dLo 32:35
eLo 32:36
fHabakuk 2:3-4

Hebrews 10

Kristus ziwas tutak sag noumaimai, gonugau eseu sil duailel igul eg ebuan unum imareun.

Zuda agal kasai ze nug ig igul eg ebuan i imaigamau. Kasai ze go ece naliu aiu ses zumau gonugau dorog. Kasai ze eiman duailel ag wai tutak tutak ebu egun agaimai, Uwait wanib wag murabun aimai awareun. Duailel ag kasai ze go sesamoranemen. Bo, gonug duailel agal igul eg ebuan imarab tam, gonun, ag Uwait nugau ameg ebu naliu usalab tam. Kasai ze nug duailel naliu usalemen zob, ag egun agaimai, koli koli Uwait i muranem zob. Igul go unum uteimai, agal dabeleu ag Uwait nugau ameg ebu ze tamacag daimai, naliu usalabun iboin. Bo, kasai ze nug ag isanarab tam, gonun, ag wai tutak tutak ebu, agal igul eg en dabeleimai, egun agaimai, Uwait muranemen. Einen, bulumakau meme mui agal esepag sil duailel agal igul eg i zilagai maraneu.

Go enegun, Kristus go em e ebu alamoroi, go Uwait guzenai aureun,

“‘Na egun eseu mui ecesab ipal mui go mizanem go utanem. Bo, na izal enim tabug na mizabun tapai milemen wai.’
Duailel agen nait wanim wag mizabun egun waimai, nait biz ebu maimai, unum aganemen na go utanem. Ag egun agaimai, agal igul eg zilagai marabun, na igul go han utem. Guzenaimai, izan na aizemin, ‘O Uwait, iz e darem. Nagen iz erunabun ailemen, iz e darem. Getal ag iz guzenai salau mabun nait agau ebu sikut wemen.’” a 
Amegai Kristus nug guzenai aneun, “Uwait na egun eseu mui ecesab ipal mui go na mizanem go utanem. Duailel agen egun waimai, unum agaimai, nait biz ebu maraimai, agal igul eg zilagai marabun na igul go han utem. Nait kasai ze nugtal igul go guzenabun awareun duailel ag igul go guzenanemen.” Gonun, Kristus nug Uwait aureun, “Iz e darem. Na iz erunabun ailemen, iz e darem.” Gonun, duailel agen egun waimai, aganemen, Uwait go igul go unum uteimai, igul tub awau usalai meun. 10 Uwait nug ig unum naliu usalabun en dabeleun. Gonun, Yesus Kristus go ig en noumaimai, gonugau enib tabug igual igul eg ebuan imaigeun. Go ziwas tutak sag noumaimai, Uwait nugau ameg ebu duailel naliu usalabun guzeneun.

11 Uwait ula dacanemen dudu go ziwas umkoskos Uwait nugau biz waugab tapai daimai, egun ta, ece ta Uwait muranemen. Ag ecesab ipal i muranemen. Muranemen ecesab guzental muranemen. Bo, egun agaimai, Uwait muranemen gonug agal igul eg i zilagai maraneu. 12 Bo, Kristus go noumaimai, gonugau enib tabug ziwas tutak sag Uwait moroun, gonug duair unum agal igul eg zilagai mareun. Guzenaimai, go Uwait nugau ebeg naliu eiman hoboi dareu. 13 Ulis Uwait nug gonugau iwai zaugul zilacarena, gonug dudu go unum gonugau ebeg ebu mina, ag gonugau piu dabun, go gumei dareu. 14 Gonugau enib ziwas tutak sag Uwait moroun gonug gonugau duailel Uwait nugau ameg ebu naliu usalaimai, muzmuz dabun isanareun. 15 Uwait nugau Ah Wes nug han ze go aigeun. Amegai go guzenai aneun,

16 “E baib iz aiu ses izal duailel abai mai, go enai, iz agal oiagab oug izal kasai ze mai. Iz agal dabeleu ebu izal kasai ze sikut wai mai. Iz, Uwait Ban, iza ze go guzenai anem.” b 
17 Uwait nug koli aneun,

“Iz duailel agal igul eg zilagai maremin, gonun, ag getal kasai ze i sesamoranemen mui, ag igul eg macanemen mui, iz go en koli i dabilai.” c 
18 Uwait nug duailel agal igul eg unum zilagai mareun, gonun, duailel ag agal igul eg zilagabun koli egun agaimai, Uwait i muramamen.

Igual oigeb Uwait en petak aimai, go en tutak dabelab.

19 Yesus a gegeulanau ebu noumaimai, gonugau eseu nug igual igul eg unum zilagai eun. Gonun, go igual ula dacaneu du banou pet dareu, gonun, ig ulis Uwait auraimai, go waugab ig abu awau ebuan iau siabun i uminab. 20 Laplap go Nou Zaueim dareun, go Yesus nugau enib tabug nugau dorog. Yesus noumina,laplap go wagan bigagai noi beteun. Go Uwait waugab siabun abu, go awau. Ig abu go eiman sesamoraimai, awau muzmuz damam. 21 Igual ula dacaneu du banou pet, go Uwait nugau duailel gumarai dareu. 22 Gonun, ig Uwait waugab siab. Igual oigeb Uwait en petak emun, gonun, ig abiu gonugau ameg ebu ig naliu darem. Dabeleu aliag i wab. Ig igual igul eg ebuan oigeb kekulina, Yesus nug gonugau eseu sil ig ebiligeb kueicigeimai, igual oigeb oug igul eg dareun, koli naliu usalai meun. Igul go ig ze naliu ebu ze ziwanem sul. 23 Ig igual oigeb Uwait en petak emun, go gusig patai dab. Uwait nug ein ece migabun aigeun, ig iau gumei damun, go migamau.

Ig igual zaiger isanarab.

24 Ig igual zaiger en oigeb nug noumaimai, igua igua isa isanarabun en igul abai maimai, salau naliu mab. Igual zaiger agen igual igul uligaimai, ag han guzental guzenamam.

25 Ig Uwait nugau duailel igua igua gotulabun igul go i utab. Duailel ipal ag i gotulanemen sul ig agal igul i sesamorab. Igual oigeb Uwait en petak emun gusig patabun isa isanigab. Einen, ig abiu igul go guzenemun guzenemun, Dubanou Ban nugau duailel sisiarabun ziwas alamau.

Ig Kristus i semurab.

26 Ig Uwait nugau petak ze abiu maimai, go en oigeb petak emun, koli kekulaimai, igul eg asiu maimai, ig koli ece tub oimai, igual igul eg zilagabun Uwait murabun iborain tam. 27 Ig igul eg go koli guzenab, ig Uwait en banban uminab. Gonug ig unum sisicigaba, ig ab banou elei dareu ebu heigabun gumei damam. Go ab nug Uwait nugau iwai zaugul unum elaramau. 28 Getal Moses nug duailel Uwait nugau kasai ze suban sesamorabun en awareun. Du in go kasai ze go sesamorab tam, go igul eg maba, du aliag ta, ainarai ta, agen go igul eg meun uligaimai, ag ze sisiaraneu du aurebi, gonug du go sisioroimai, gonugau igul eg meun usalaba, duailel ag go en i bisomag pianem. Agen go wina, noumaneu. 29 Ulis du in go Uwait nugau Nag eg pet aimai, semuramau, agal dabeleu go han ag erunamamen? Petak pet, du go Uwait nug go uhu banou pet muramau. Io, go uhu banou umau, einen, go baib en suban dabilab tam. Go “Yesus go iz en noumina, iz Uwait nugau ameg ebu koli naliu usalai,” go guzenai dabilab tam. Go Yesus nugau eseu ece gaul darem aneu. Uwait nugau Ah Wes nug ig isanigeimai, gonugau ece naliu gaul miganeu. Bo, du gonug Ah Wes ze biabial kuai auraneu. 30 Ig abiu getal Uwait nug guzenai, ze macaneu,

“Iz sag go dudu agal igul eg memen, koli eg marai. Du tub nug ag ebalagab igul eg maramau, izanag koli go igul eg murai.” d 
Uwait nug kolital aneun,

“Iz Uwait Ban, izanag izal duailel sisiarai.” e 
31 Uwait awau dacaneu, gonug du go igul eg meun gusig patena, go banban uminamau.

Ag agal oiagab Uwait en petak emen go i utan.

32 Ag Uwait nugau Ze amegai doimai, sesamoremen koli go dabilan. Ag dudu ipal agen uhu asiu maraimai, eg maranemen. Bo, ag uhu go oimai, agal oiagab Uwait en petak emen, go i utemen, ag gusig mai daremen. 33 Ziwas ipal ebu, dudu goagen duailel asiu ameagab ebu ze biabial kuai awaraimai, eg maranemen. Ziwas ipal ebu, duailel ipal agal uhu wanemen sul una, agen duailel go isanaremen. 34 Agal oiagab petak emen zaiagar hiacaranemen zau oug darena, agen duailel go agal uhu gamacaimai, isanaremen. Ag Uwait nugau duailel daimai, dudu ipal agen agal ecesab unum zob una, ag ecesab go en oiagab eg i wanemen. Agal oiagab selai mui dacanemen. Agal oiagab siksikaimai dacanemen, einen, ag abiu aiu ses agal ece naliupet pet muzmuz dareu go umamen.

35 Guzenaimai, ag getal agal oiagab Uwait en petak emen go i utan. Agal oiagab Uwait en petak emen guzental mai dabi, Uwait nug aiu ses gonugau ece naliu maramau. 36 Ag oiagab Uwait en petak mai daremen, go i utan, gusig mai dan. Guzenaital, ag Uwait nugau dabeleu sesamoramamen. Ag igul go guzenebi, Uwait nug ein ece marabun awareun, go ece go unum maramau. 37 Uwait nugau ze nug guzenai aneun.

“Ziwas huia tam ebutal, go du go getal alamau aneun, go pigai alamau, go ban i damau.
38 Duair in go izal ameab naliu dacaneu, izan go isanurai en gonugau ougab petak eu, muzmuz awau damau. Bo, duair in go koli kekulaimai, gonugau ougab petak eun go utamau, iz duair go en izal oiab i siksikamau.” f 
39 Duailel go agal oiagab petak emen utemen, gonun, ag Uwait waugab i damamen. Bo, ig ag sul tam, ig agal igul i sesamoranem. Tam! Ig, Uwait nugau duailel, igual oigeb petak emun, gonun, ig go dual muzmuz awau damam.

Copyright information for `BMH