aLo 31:6
bBuk Song 118:6-7

Hebrews 13

Ig Uwait nugau igul naliu unum sesamoremun, go ig en ougab siksikamau.

1O Zaiar, ag agzozou umkoskos agal oiagab petak emen, zaiagar en agal oiagab nug noumamau. 2Tub uzanan dudu agen agal uzan alebi, agal zaueim imarai simamen. Getal dudu ipal agen tub uzanan dudu agal zaueim imarai alemen. Ag i abiu, agen go gaul dudu anemen, bo, dudu go ag Uwait nugau tibur.

3Dudu oiagab petak emen hiacaranem zau oug darem, ag dudu go en i dabuiag sikamau. Ag hiacaranem zau oug darena, duailel ipal agenag isanarabun guzenanemen sul agen han dudu go guzental isanaran. Agal zaiagar Yesus nugau salau maimai, uhu banou wanemen en i dabuiag sikamau. Ag dudu go abai ereg uhu wabun iboin, gonun, agen go isanaramamen.

4Dudu ag air omen agal walagar abai suban damamen. Ag ailel ipal abai i wal igul macan. Duair in go wal igul mamau, aiu ses Uwait nug gonugau igul eg sisiai moroimai, go eg muramau.

5Ag aiwag en ban i dabilan. Ag ecesab ginampet mui, go iboi. Uwait nug guzenai aneun,

“Iz ag i utarai. Iz ag i semarai.” a 
6Gonun, ig gusig tapai daimai, ig tutak tutak guzenai ze mab,

“Banou go izal isanilaneu du. Iz i uminai. Dudu ipal agen iz unum i eg milamam.” b 
7Agal getalan gumaraneu dudu en koli dabilan. Dudu go agen Uwait nugau ze abai maremen. Dudu go goagal oiagab petak emen sul, ag han goagal igul sesamoramamen.

8Ag goagal igul sesamorabun iboin, einen, Yesus Kristus nugau igul tutak. Go igul tub i ailaneu. Um, ulis, aiu ses, muzmuz go gonugau duailel isanarabun abu tutak sesamoraneu.

9Ag ze awau ipal beu beu agal getalan abai maranemen dudu agen awarab tam, go i sesamoran. Ze awau gonug igul eg agal abu ebu maramau. Abai maranemen dudu awau go ag ee zabun kasai ze beu beu maranem. Gonug agal oiagab petak emen i isanaramau. Uwait nugau ougab naliu eiman agal oiagab petak emen isanaramau.

10Igual igul eg zilagabun empip dareu. Go Yesus nugau a gegeulanau. Go Uwait ula dacanemen dudu agen Uwait ece muranemen biz sul. Duailel ag muz kasai ze sesamorabun umkoskos dabilanemen, a gegeulanau nug go isanarabun iborain tam. 11Ig abiu Uwait ula dacaneu du banou pet go egun eseu oimai, duailel agal igul eg zilagabun Uwait dacaneu zau empip nou pet* oug oi sianeu. Bo, naliu egun oimai, bitei ban uzan gasageim unum agaranem. 12Go igul sul, Yesus han go ban uzan gasageim wina, noumeun. Gonugau eseu sil duailel agal igul eg zilagina, duailel ag Uwait nugau ameg ebu naliu usalemen. 13A gegeulanau go ebu asai mina, noumabun ducug kuai noun. Gonun, ig muz kasai ze uteimai, Yesus waugab uzan gasageim beteimai, ig go sul aipig nuabun iboin. Ig gonugau igul sesamoraimai, igual muz igul utab. 14Einen, em e ebu igual uzan pet tam. Em go muzmuz i damau. Igual uzan pet go Uwait dareu wag dareu, ig aiu ses simam. Uzan go muzmuz damau.

15Gonun, Yesus nug igual igul eg ziwas tutak sag gau migeun, gonun, ig gonugau wanib pataimai, Uwait nugau wanib umkoskos ulagwag murab. Igul go egun agaimai, Uwait muranem sul, go Uwait nugau ougab siksikamau. 16Ag duailel ipal isanarabun dabeleu go i utan. Ag ecesab mui, ag duailel ecesab tamacag ipal maran. Igul go egun agaimai, Uwait muranemen sul, go Uwait nugau ougab siksikamau.

17Ag agal gumaranemen dudu banban agal ze doiban, suban sesamoran. Dudu go ag gusig mui goagen ag gumaranem. Goagen agal doropag suban dabun aimai gumaraimai, aiu ses Uwait nugau ameg ebu agal salau erunai memen auramamen. Gonun, ag go dudu agal ze suban sesamorebi, agal oiagab siksikaimai, salau mamam, goagal oiagab eg i wamau. Bo, dudu gumaranemen agal oiagab siksikai mui, i salau mebi, ziwas go ebu, goagen duailel suban i gumaramam.

18Ag ig en umkoskos Uwait auran. Igual dabeleu enai ig Uwait nugau ameg ebu ze tamacag, einen, ig umkoskos igul naliu sag mamam. 19Iz ag gusig awarem, ag iz en Uwait aurebi, gonug iz palautilaba, ag waiagab pigai koli alai.

Izal ze pocabun en Uwait aurem.

20Iz Uwait aurem, gonug ag isanaraba, agal oiagab iau damau. Ein igul naliu gonug mabun eun, ag igul go guzenamamen. Igual Dubanou Ban, Yesus go sipsip gumaraneu du banou. Yesus go noumina, Uwait nug koli asai meun. Gonugau eseu sil muzmuz awau dabun baib meun. Iz Uwait aurem, gonug ag isanaraba, ag gonugau salau suban mebi, gonugau ougab siksikamau. Gonugun, ig Yesus Kristus nugau wanib umkoskos ulagwag moroi dab. Petak!

Iz ze ipal awaramoroi.

22O, Zaiar, iz ze go awaremin, ag subantal don. Agal oiagab gusig dabun iz sikut e wai maremin. Go huia tam. 23Ag abiu, igual zaicig, Timoti go hiacaranem zau oug dareun go utena, noun. Bo, go iz waiab alaba, iz go dual ereg ag uligarabun alamam.

24Agal gumaranemen dudu banban mui, Uwait nugau duailel ag abai darem, iguan ag ‘Kero’ awarem. Agal zaiagar Itali emgasag ebuan agen han ‘Kero’ awarem.

25Uwait gonugau ougab naliu eiman ag umkoskos isanarai damau.

Copyright information for `BMH