aBuk Song 95:7-11
bBuk Song 95:7-8

Hebrews 3

Yesus nugau wanib banou nug Moses nugau wanib banou zilacuraneu.

1Igul go petak pet, gonun, Uwait nug ag gonugau duailel pet ag Mesgai wag awau muzmuz dabun tapai mareun, ag unum Yesus en dabilamamen. Go Uwait nug ig waigeb palautina, aleun. Go Uwait ula dareu du banou pet, ig go en igual oigeb petak anem. Uwait nug gonugau ze oi alai, ig aigabun palautorona, ig waigeb aleun. 2Uwait nug gonugau salau murabun Yesus tapai mina, go gue salau en ougab noumaimai, ig isanigabun salau go unum subantal meun. Moses nug Uwait nugau salau moroimai, gonugau duailel suban gumareun sul, Yesus nug han guzental guzeneun. 3Igul go en, iz ag Uwait ulagwag murabun awarem. Du tub go zau macaneu, duailel ag zau go en wanib i wag macanemen. Bo, ag du go zau macaneu gonugau wanib wag macanemen. Igul go sul, Yesus zau macaneu du sul, go duailel ag Uwait en oiagab petak emen gonugau zau sul tularai meun. Gonun, gonugau wanib ulagwag banou mui. Moses go Uwait en ougab petak eun du, gonun, go wanib banou tamacag. 4Dudu ag unum geleagar aleagar a. Bo, go geleagar aleagar Uwait nugtal usalai macaneu. 5Moses go Uwait nugau salau du dareun. Go du tub Uwait nugau ug ebuan. Gonug duailel go gumarai dareun ebu, go duailel Uwait nug wanib wag murabun igul abai mareun. Guzenaimai, gonug ein igul Uwait nug aiu ses guzenabun abai mareun. 6Bo, Kristus go Uwait nugau nag. Go zuba, Uwait nugau duailel ag gonugau pigsal dabi, gonug ag suban gumaraneu, gonun, ig dabeleu asiu i wab. Ig amegai Yesus en igual oigeb petak emun, i utab, go gusig patai dab. Einen, ig Uwait nugau ug. Ig ein ece naliu aiu ses wabun aipig i numau, go gumei darem.

Duailel Uwait nugau Ze i sesamorem, ag go dual naliu i mai i damamen.

7Gonun, ulis ag Uwait nugau duailel agal oiagab go en petak emen umkoskos damamen, gonun, ag Yesus i semuran. Igual embigeg agen Uwait semoromenin sul, agen i guzenan. Igual embigeg agen igul go guzenina, Uwait nugau Ah Wes nug aigeun, “Ulis, Uwait nug gonugau ze meu doimai, ag han igual embigeg agen guzenemen sul i guzenan. Go du tamacag uzan em ula ebu agal oiagab gusig maimai, Uwait semoroimai, gonug eg marabun polumoromen sul, igul go i sesamoran.” 9Ulis, Uwait nugau Ah Wes nug agal embigeg agen Uwait semoromenin, ze go aneun ag don. Uwait nug ulis guzenai aneu, “Wai houhou iwanarai (40) sag iz gugeg beu beu maraimai, agal embigeg agal oiagab petak abun en isanaremin, bo, go izal ze i sesamoranem. Iz ag eg marabun bimaiag pemen. 10Guzenina, iz duailel go en banban aisisileun. Iz guzenai ze memin, ‘Duailel goagal dabeleu umkoskos egonou pet dacanem. Duailel go ag izal igul i sesamoranem.’ 11Gonun, iz duailel go en banban acisilina, ze gusig mui awaremin, ‘Ag i mabun em go wabun awaremin, iz petak pet awarem, ag em go i betei umamen.’” a 
12O zaiar, ag ula du tub dabeleu eg mui i damau. Du gonug Uwait awau muzmuz dacaneu en ougab petak eun uteimai, Uwait nugau igul i sesamorina, Uwait nug du go uhu banou muramau. 13Bo, agal oiagab petak emen, go guzental ulis mai daremen, agen han duailel ipal agal oiagab Uwait en petak emen go i utamam en awaramamen. Ag igul go guzenebi, duailel ag Uwait nugau igul unum sesamoraimai, ag Kristus i semoromam. 14Iz ag gusig ze awarem. Ig getal igual oigeb Kristus en petak emun, i utab. Igual oigeb petak emun guzental ulis gusig mai damun, Uwait nug ig Yesus nugau duailel ein ece migabun aigeun aiu ses go ece go migamau. 15Uwait nugau ze nug guzenai aneu,

‘Ulis, Uwait nug gonugau ze meu doimai, ag han igual embigeg agen guzenemen sul i guzenan. Ag agal oiagab gusig maimai, Uwait semoromenin sul, igul go i sesamoran.’ b 
16Igual embigeg go Uwait nugau Ze sesamorab tam, go duailel inen? Moses go agal gumaraneun du banou gonug duailel go Izip emgasag ebuan imarai aleun. Uwait nugau ogusau nugtal duailel go ze awaraneun. Bo, go gonugau ze i sesamoranemen. 17Go igul eg maimai, wai 40 sag, go Uwait nugau Ze sesamorab tam. Guzenina, Uwait go ag en banban aigsisileun. Go Uwait nug em wabun baib mareun ag betei i omen. Goagal igul go en, go du tamacag uzan em ula ebu noumemen. 18Guzenaimai, Uwait nug ze gusig mui awareun, “Duailel go ag izal ze suban sesamorab tam, gonun, iz imabun em go marabun awaremin, ag i betei umamen.” 19Ulis ig abiu, agal oiagab Uwait en petak emen, ag koli utemenin, gonun, ag imabun em go betei, i umamen.

Copyright information for `BMH