aBuk Song 95:11
bStat 2:2
cBuk Song 95:11
dBuk Song 95:7-8

Hebrews 4

Aiu ses Uwait nugau duailel imabun empip umamen.

1Gonun, Uwait nug imabun em go betei wabun baib igual embigeg abai meun sul, ulis ig ibaig han baib go meun dareu. Gonugau imabun em betei oimai, suban dabun baib go meun dareu, gonun, ig, Uwait nugau duailel, baib go en suban dabeleimai, sesamorab. Inen duair baib go i sesamoramam, go imabun empip i betei umau. 2Iz Uwait nugau Ze naliu e awarem, go getal igual embigeg ag domenin. Ig ulis Uwait nugau Ze dudu ipal agen aigina, duanem. Bo, igual embigeg ag ze go agal dabuiag nug doun, ze go nug isanarab tam, einen, agal oiagab Uwait en petak ab tam. 3Ig igual oigeb Uwait en petak aimai, gonugau baib meun sesamoraimai, ig gonugau imabun empip betei oimai, naliu damam. Uwait nug guzenai ze macaneu,

“Iz duailel go en banban acisilina, ze gusig mui awaremin, ‘Ag imabun em go wabun awaremin, iz petak pet awarem, ag em go i betei umamen.’” a 
Getal go em usaleun ziwas ebu, go imabun empip migabun dabeleun.

4Uwait nugau ze nug guzenai aneun, “Uwait go ece unum usalai maimai, ziwas kwali ebu go i meun.” b 

Gonun ig abiu imabun empip dareu.
5Go koli guzental aneun, “Ag imabun em go wabun awaremin ag em go i betei umamen.” c 

6Guzenaimai, ulis duailel ipal ag agal oiagab Uwait en petak anem, gonug aneun, “Ag tutak tutak izan imabun empip tapai maremin umam.”

Agal embigeg go Uwait nugau Ze naliu doimai, gonugau ze i sesamoranem, gonun, ag em go betei wab tam.
7Gonun, Uwait nug ziwas tub tapai meun. Ziwas go ‘Ulis’ eu. Getal Uwait nug ze go igual embigeg awareun, dai dai, Devit nug ze go gonugau agau ebu sikut weun. “Ulis, Uwait nug gonugau ze meu doimai, igual embigeg agal oiagab gusig maimai, Uwait semuranem sul ag han goagal igul i sesamoran.” d 

8Zosua nug Uwait nugau duailel Kenan emgasag imarai beteimai, imemenin. Uwait nug awareun sultal ag guzenemenin. Bo, agal imacanemenin igul go Uwait nugau imabun igul sul tam. Zosua nugau ziwas ebu, ag petak i memenin zob, Uwait nug imabun ziwas tub i tapai meu zob. 9Gonun, Uwait nug gonugau duailel agal imabun empip wabun awareun ze go ulis guzental dareu. Uwait nug ece unum usalai maimai, ziwas ianai kwali ebu, imeun sul, duailel han, ag go empip betei oimai, suban imai damamen. 10Duair in go gonugau salau mai dareun maziaimai, Uwait nugau imabun empip oimai, go koli salau i mamau, go naliu imai damau. Uwait nug gonugau salau unum maziaimai, imai dareu sul duailel ag han guzenamamen. 11Guzenaimai, ig unum Uwait nug em go tapai meun wabun salau gusig mab. Inen duair Uwait nugau Ze i sesamorem, go imabun em go i betei umam. Igual embigeg go imabun em go i omen sul, go han i umam.

12Uwait nug gonugau ze sesamorabun aigamau ig i semurab, sesamorab. Uwait nugau Ze go awau dacaneu gusig mui, gonun, Uwait nug ig ein erunigabun dabeleu go igul go guzenamau. Gonugau ze gusig banou mui salau mai dareu. Go maulzag huia aig tubaim tubaim mui eiman egun dirim paiu mui kuatanemen sul, Uwait nugau ze nug igual doropig wes mui tutak gotulai darem ebu simau. Guzenina, ig ein igul guzenabun dabilanem go abiu. Gonugau ze nug igual dabeleu eg ta, naliu ta, abai miganeu. 13Uwait nugau ameg ebu ig ece tub wagemabun iborain tam. Gonugtal ece unum usalareun, gonun, ig ece tub wagemanem, go pianeu. Du tub nug gonugau ameg ebu ece wagemabun iborain tam. Gonugau ameg ebu ece go wagememen go araog dareu. Gonun, ig ein igul mabun go en dabilab. Einen, aiu ses gonugau ameg ebu ig ein igul guzenanemun go igul auramam.

Yesus go igual Uwait ula dareu du banou pet.

14Igual Uwait ula dareu du banou pet go Mesgai wag simai, Uwait dual dareu. Ig ein ze go auremun, gonug Uwait auraneu. Du go gue Yesus, Uwait nugau nag. Gonun, ig amegai Uwait nugau Ze domun igual oigeb petak emun, go i utab, ig subantal gusig patai dab. 15Go Uwait ula dareu du banou pet igual dabeleu beu beu wanem go abiu ig gusig tamacag, gonun, go ig en bisomig pianeu. Ig ulis Satan nug umkoskos bimaig pianeu sul, go han Satan nug umkoskos bimag peun. Bo, Satan nug go bimag peun bo, go igul eg tub mab tam. 16Yesus nug gonugau ougab naliu eiman ig isaniganeu, gonun, ig Uwait waugab siabun i uminab. Gonug ece unum gumaneu, gonun, ig go waugab siemun, gonug ig isanigamau. Guzenaimai, uhu ipal ig ebiligeb zuba, go auremun, gonug ig en bisomig peimai, gonugau ougab naliu eiman isanigamau.

Copyright information for `BMH