aBuk Song 2:7
bBuk Song 110:4

Hebrews 5

1Yesus Kristus go Uwait nugau nag, go duailel mui Uwait mui ula dacaneu du. Ag go i abiu aba, ulis ze go iz awaramoroi, ag suban dabilan. Du in go Uwait ula dareu du banou pet usalaneu go igua du sul dareu. Du go gue Uwait nugtal gonugau salau murabun aimai tapai macaneu. Go Uwait ulagwag murabun ecesab oimai, Uwait muraneu. Gonug egun agaimai, ecesab ipal oimai, Uwait morona, Uwait nug duailel agal igul eg macanemen zilagai marabun guzenaneu. 2Du go nug han go gusig tamacag, gonun, go igul eg macaneu. Gonun, duailel ipal ag Uwait nugau Ze suban abiu tam, ag igul eg macanemen, gonug ag iau iau isanaramau. 3Go duailel agal egun aganemen Uwait waugab oi sianeu. Bo, nug han igul eg macaneu. Gonun, Uwait nug gonugau igul eg zilagai murabun gonugau egun beu agaimai, Uwait muraneu.

4Iz kolital awarai, du tub go nugtal Uwait ula dabun du banou pet i usalamau. Bo, Uwait nugtal du tapai mamau. Igul go sul, Uwait ula dacaneu du banou pet Aron go Uwait nugtal tapai meun. 5Ulis, ig abiu mem Uwait ula dacaneu du banou pet Kristus, go nugtal gonugau wanib ulagwag maimai, Uwait ula dabun du banou pet usalab tam. Uwait nugtal gonugau wanib ulagwag banou moroun. Ig abiu igul go petak, einen, Uwait nug go guzenai aureun,

‘Na izal nagwai, ulis iz nait memen usalem.’ a 
Iz duailel agal ameagab ebu guzenai anem, ‘Na izal duailel em ebu unum goagal du banou damam.’
6Uwait nugau ze nug eneu, ‘Uwait nug guzenai aneun,

“Na nagtal Uwait ula dacaneu du, Melkisedek* sul, ataga muzmuz damam.” ’ b 
7Yesus go em e ebu dareun ziwas ebu, go Uwait patai wein aimai, aureun, “Na iz isanilen.” Go Uwait auraimai, banban weineun, einen, go abiu Uwait nug go isanoraba, gonugau iwai zaugul agen i webi, noumamau. Bo, go Uwait nugau Ze sesamorabun gonugau ougab gusig meun, gonun, go noumaimai, igual igul eg ebuan imaigabun Uwait nug abu kalai moroun sesamoreun. Guzenina, Uwait gonugau aureun ze doun, bo, duailel agen go webi, noumabun abu ze kuatai awarab tam. Go gusig morona, gonug abu go Uwait nug kalai moroun, go sesamoreun. 8Yesus go petak Uwait nugau nag, bo, go uhu banou oun. Uhu gonug gusig morona, go Uwait nugau Ze unum suban sesamoreun. 9Guzenaimai, go du tuguianau pet usalaimai, go Uwait nugau Ze unum sesamoreun. Uwait nug go tapai mina, gonug duailel ipal ag gonugau ze sesamoremen imarena, ag go dual gonugau empip simai, awau muzmuz damam. 10Go Uwait nugau Ze unum sesamoreun, gonun, Uwait nug gonugau ula dabun du banou pet, Melkisedek sul, usalai meun.

Ig mogoi ginaginam sul i dab.

11Kristus go Uwait ula dacaneu du banou pet nugau ze asiu dareu iz awaramoroi. Bo, agal dabeleu naliu tam, gonun, iz ze go awaremin, ag ze go doimai, gonugau bigeg suban i abiu mamamen. 12Iz agal igul pemin, gonun, iz ze e awaramoroi. Ag getal agal oiagab petak emen, gonun, agen Uwait nugau Ze duailel ipal abai marabun iboin. Bo, ag han ag Uwait nugau Ze amegain bigeg go gue suban abe mab tam, gonun, dudu ipal agen alaimai, ag Uwait nugau Ze bigeg abai marebi, ag suban abe mamamen. Ag mogoi ginaginam sul. Ag ee gusig i zanemen, ap sag zanemen. 13Duailel inen Uwait nugau Ze suban abe mab tam, duailel go ag mogoi ginaginam ap zanemen sul. Gonun, ag Uwait nugau tuguiai dabun ze suban i sesamorai dacanemen. Duailel ag mogoi ginaginam sul ag ein igul naliu Uwait nugau ougab siksikabun i dabilanemen. Abu go ag i abiu. 14Bo, duailel ag Uwait nugau Ze suban abe memenin, ag dudu banban sul, ee gusig zanemenin. Duailel ag salau gusig maimai, Uwait nugau Ze bigeg abe macanemen. Ein igul naliu, ein igul eg, ag abe macanemen.

Copyright information for `BMH