aStat 22:17

Hebrews 6

1Gonun, ig Kristus nugau ze amegai domun, go tutak en i dabilab. Gonugau ze dudu banban ipal agen abe maimai, suban sesamoranem sul ig han ereg sesamorab. Ig Kristus nugau ze amegai ducanemun sag dabilanem, gonugau igul enai; zau macanemen dudu agen zau sanag heimai, koli silacaraimai, koli zau sanag heicanemen sul guzenai guzenai damam. Ag koli koli gaul guzenai guzenai daimai, ag zau mab tam. Ig Kristus nugau ze amegai domun go en tutak koli koli ze mabun iborain tam. Go amegai ducanemun ze enai:

Duailel ag igul eg ebuan i kekulebi, ag igul eg mebi, Uwait nug sisiaraimai, wagaraba, noumamamen.

Duailel agal oiagab Uwait en petak ebi, Yesus nug agal igul eg ebuan imaraba, ag muzmuz awau damamen.

Ag Yesus dual pezai dabi, duailel agal ameagab ebu ze tabaiag patamam.

Guzenebi, agal gumaranemen dudu,pastor inain agen agal tabaiag patebi, Uwait nug gonugau Ah Wes naliu maramau.

Agal oiagab petak aimai, noumamamen, aiu ses Uwait nug ag koli asaraba, ag muzmuz awau damamen.

Uwait nug duailel unum sisiaraimai, duailel agal oiagab go en petak ab tam, gonug ag unum oi hiacaramau.

Ig ze go en koli koli mogoi ginaginam sul i dabelab. Ig Yesus nugau igul tutak sesamoremun, go Uwait nugau ougab siksikamau. Kristus nug gusig migeun, ig duailel banban, gonugau ze ipal han suban sesamorabun iboin.
3Ig amegai Uwait nugau Ze doimai, igual oigeb petak emun ze go ubag memun, daba, Uwait nugau naliu dabun ze tutak sesamorab. Ig Yesus i semoromunag, Uwait nug gonugau ze sesamorabun ig isanigamau.

4Duailel ipal ag agal oiagab Yesus en petak emen uteimai, koli igul eg ebu wanemen. Ag koli kekulaimai, oiagab petak abun iborain tam. Getal ag Uwait nugau al ebu daremen. Einen Uwait nug Yesus palautoroun ag abe memenin. Ag awau muzmuz Mesgai wag dabun gusig omenin. Uwait nugau Ah Wes omenin. 5Uwait nug duailel ze naliu awaraimai, ein ze mareun, ag abe memen go petak zumau. Gonug igul naliu guzeneun, igul ipal gonugau gusig sil abai mareun ag pemenin. Gonugau gusig gonugtal aiu ses duailel ipal eg maraimai, duailel ipal ece naliu maramau. 6Guzenaimai, duailel ag agal oiagab petak emen unum utemenin, ag agal igul eg ebuan koli kekulaimai, awau muzmuz dabun gusig wabun iborain tam. Einen, agal igul go guzenai, goagen Uwait nugau Nag a gegeulanau ebu koli asai mai darem. Guzenina, duailel ipal agen alaimai, go ze biabial kuai auraimai, welorom.

7Duailel agal igul go enai, ze noimai, em peseu usalina, duair ag em go ebu wai maimai, ee ug banemen. Em go ebu ee ug suban zoimai, ee useg naliu usalina, ig ze manem go Uwait nugtal em go suban meun. 8Bo, em go ebu eb geleu eg ata atai gaul usalina, ig enanem em go eg. Ig guzenai dabeleu wab ‘Uwait nugtal em go eg usalabun sinocoroun, gonun, em go ebu ee useg suban i macaneu’. Gonun, ig em eg go utemun, damau.

9O zaiger, ig ze e ag awarem. Bo, ig abiu ag igul eg go i memenin. Ag em naliu sul, ag igul naliu macanemen uligarem. Ag igul naliu memenin, gonun, Uwait nug ag koli agal igul eg ebuan imarena, ag gonugau duailel damamen. 10Ig abiu Uwait go ag i eg maramau, go agal igul eg en sag i dabilamau. Ag gonugau wanib ulagwag maimai, gonugau salau mamamen en ereg dabilamau. Ag go en agal oiagab nug noumaimai, gonugau duailel isanaremen go gue dabilamau. Ulis han, ag gonugau duailel isanaranemen en ereg dabilamau. 11Ig gusig ze awarem, ag tutak tutak agal salau mai daremen go guzental umkoskos mai dan. Gonun, ag petak abe mamamen agal salau go mai daremen aiu ses em e unum tamamau ziwas ebu, Uwait nug agal ece marabun tapai mareun dareu ag umamen. 12Ag Yesus nugau igul sesamorabun wasig i macan. Ag agal embigeg goagal oiagab petak emen, agal igul sesamoran. Uwait nug ein ece wabun baib mareun, ag ece go omenin sul ag han guzental umamen. Go embigeg agal oiagab petak aimai, ag umkoskos dabeleu gusig mui dacanemen, gonun, Uwait gonugau ece mareun.

Uwait go petak pet baib macaneu.

13Ag igual embigeg Abraham nugau igul sesamoran. Uwait nug Abraham gonugau ug abai igul naliu ipal ag ebalagab marabun baib mareun. Uwait nug Abraham go dabeleu aliag i wabun aimai aureun. Du banou tub, Uwait nug sul i dareu, gonun, Uwait nugtal gonugau wanib pataimai, gonugau baib gusig meun. Guzenaimai, go enegun, Uwait gonugau baib meun go i utamau. 14Gonug Abraham baib moroimai, aureun,

“Petak pet izan aizem, iz na suban isanizemin, aiu ses nait ug asiu pet usalamam.” a 
15Guzenina, Abraham go iau daimai, gonugau ougab petak aimai, Uwait nug ein ece muramau go gumei dareun. Uwait nug ein igul guzenabun aneun go igul go petak guzeneun.

16Abraham gonugau ougab Uwait en petak eun sul, ig han guzental igual oigeb go en petak emun, gonug ein ece migabun baib mamau, go migamau. Duailel agal ze gusig mabun ag du banou tub gonugau wanib patanemen. Guzenina, ag duailel ipal abai ze kililina, duailel go ag abe mamam duailel go agal ze petak anem. 17Go guzenanemen sul, Uwait nug ig ece migabun aneun go migamau. Ig dabeleu asiu i wab, ‘go migamau ta, tam ta’, guzenai i dabilab. Gonugau ze aigeun i utamau. Bo, gonug ein ece migabun baib migeimai, gonugau wanib pataimai, gonugau ze gusig maimai, ece go petak migamau. 18Uwait go duailel ein ece marabun, go abu aliag sesamoreun. Go amegai ze petak macaneun. Abu tub, go gonugau ze maimai, gonugau baib gusig mabun nugtal gonugau wanib pataneun. Guzenina, ig abiu go i polu macaneu, gonugau abu aliag go eim baib meun i utamau, go gonugau baib sesamoramau. Uwait go guzenaneu go ig igul eg macanemun utemun, Uwait nug igual igul eg ebuan imaigena, ig go waugab beteimai, gonugau duailel usalamam. Gonug aiu ses ece migabun baib meun go petak migamau, gonun, go wabun igual oigeb gusig mai darem. Ig dabeleu aliag i wab. Go ece go migabun ulis tapai meun dareu. 19Ulis ig gusig tapai dab. Ig abiu Uwait nug ein ece migabun baib migeun ece go gue migamau. Gonun, igual oigeb go en gusig memun koli i utab. Ig Yesus alamau aimai iau gumei dab. Go igul enai: us gusig nug igual doropig Yesus dual gusig patigai dareu sul. Yesus nugtal go amegai Mesgai wag simai, Uwait dual dareu. Go Uwait ula dacaneu du banou pet, go muzmuz ig isanigamaun du. Go Melkisedek sul, go Uwait ula dacaneu du banou pet muzmuz dareu.

Copyright information for `BMH