John 17

Yesus gonugau tapaimaraneu dudu isanarabun en Uwait aureun.

1Yesus ze go gonugau tapaimaraneu dudu awaraimai, Mesgai wag ameitaimai, Uwait auraimai, eneun, “Mekai, ziwas ulis zou, nait mogoi nugau wanib ulagwag banou moren, guzenemen, nan nug han nait wanim ulapwag banou mizamau. 2Na duailel e unum gumarabun gusig go moromen guzenaimai, nagen duailel go moromen go nug awau muzmuz dabun gusig maramau. 3Awau muzmuz dabun zebigeg go, duailel agen Yesus Kristus na ibaiz ereg abe marem. Na tutak, na Uwait, na Yesus Kristus palautina, aleun abe memen.

4Iz em e ebuan duailel nait gusig, wanim ulapwag mui ereg abai maremin. Iz na nait salau mabun palautilemen go unum poemin. 5Mekai, getal em e usalab tam ebu, iz na ibaiz daimai, wanim ulapwag mui daremin. Ulis nait amen ebu wanib go ulapwag mui koli milemen, iz na ibaiz dai.

6Iz nagtal em e ebuan duailel tapai maraimai, iz milemen, nait gusig abai maremin. Getal duailel go nait tapai maremen daremen, na iz milemen, goagen nait ze sesamoranem. 7Go ulis abe memen ece unum iz milemen, go na eiman aleun. 8Nait ze ailemen, unum awarina omen. Go abiu go petak iz na ibaiz daimai, alemin. Na palautilena, alemin en goagal oiagab petak eu.

9Iz go en na aizem, iz em e ebuan duailel en aizab tam. Bo, duailel e nagtal iz milemen en aizem, einen, duailel go nait. 10Izal duailel go nait, nait duailel go izal. Duailel ipal go izal duailel agal igul uligaimai, go abe mamam izal wanim ulapwag mui.

11Iz em e ebu ban i dai. Ulis iz na darem wag siabun darem, bo, go em e ebu damam. O mekai, nait igul naliu pet, na duailel go gumaraimai, nait gusig iz milemen gusig go nug, go gusig maremen, damam. Guzenemen, igual oigeb tutak darem sul, go han oiagab tutak mai damam. 12Iz go abai daimai, gusig go na iz milemen eiman gumaranem. Iz suban gumaremin, du tub utab tam. Tapaimaranem du go tutak nagen go oi abun abu daba, go oi amam. Go nait ze getal ananem petak zou. 13Iz ulis na darem wag siamoroi. Em e ebu, iz ze go ag duabun anem, einen, izal oiab unum siksikeu sul go agal oiagab oug han guzental siksikamam.

14Iz nagen ze milemen awaremin. Go en em e ebuan duailel agen go gasag maremenin. Einen, iz em e ebuan tam. Izal duailel go han em e ebuan tam. 15Iz na go em e ebuan imarai wag siabun aizab tam, na go isanarabun en iz aizem. Guzenemen, du eg Satan nug go eg i maramau. 16Iz em e ebuan tam, gonun, go han em e ebuan tam. 17Nait ze unum petak pet. Nagtal nait petak ze nug goagal oiagab oug gusig maraba, go nait duailel tuguiai usalamam. 18Na iz em e ebu duailel ula ebu palautilena, alemin sul, izan han go em e ebuan duailel ula palautaremin. 19Iz go isanarabun izal enim unum na mizem. Guzenemin, go nait duailel tuguianau pet damam.

20Iz go en tutak aizab tam, duailel inen izal tapaimaranem dudu agen ze go awarina, doimai, goagal oiagab petak ai darem go han isanarabun en na aizem. 21Izal dabeleu duailel e unum goagal oiagab tutak mai damam. Mekai, na iz ibail darem, iz han na ibaiz darem sul guzenamam. Guzenaimai, go ig ibaig dabun iz aizem. Guzenebi, em e ebuan duailel agen nagen iz palautilena, alemin en goagal oiagab petak amam. 22Na iz wanim go ulapwag milemen sul, izan han go wanimag wag maremin, gonun, ig tutak darem sul go han oiagab tutak mai damam. 23Iz go abai pezarai darem sul na iz ibail pezile darem. Guzenaimai, em e ebuan duailel abe mamam, nagtal iz palautileimai, nait ounab iz en noumanem sul, na han izal duailel en ounab nug guzental noumamam.

24O mekai, nagtal duailel go iz milemen iz na aizem, iz simai dai ebu go han iz ibail ereg si damam. Guzenaimai, getal em e patai mab tam ebu, na nait ounab iz en noumaimai, wanim go ulapwag milemen go pimam. 25O mekai, na igul naliu macanemen du, em e ebuan duailel go na abe mizab tam. Duailel e na iz palautilemen abe milemen, go sag petak iza eiman na abe mizem. 26Izan nait wanim go ebalagab araog mizemin kolital araog mizai. Guzenemen, na iz en ounab nug noumanem sul, goagen han dudu ipal en goagal oiagab nug noumaba, iz go abai dai.”

Copyright information for `BMH