aBuk Song 69:9

John 2

Kana uzan du tub air oun.

1Gil aliag mazicina, Yesus nug Pilip Nataniel dual ulareun, uzan tub wanib Kana, Galili agaig ebu, du tub gil ainarai ebu, air oun. Yesus nugau anag gue duair go agal egarabun agal zaueim dareun. 2Go Yesus gonugau tapaimareu dudu han ereg duair go agal egarabun zaueim alabun ularena, alai daremen. 3Go wain ze unum poina, Yesus nugau anag nug Yesus guzenai aureun, “Duailel wain ze poemen.” 4Yesus nug koli aureun, “Anikai, iz na ein igul mabun i ailen. Izal salau mabun ziwas i zuau dareu.”

5Gonugau anag nug koli wain ze gumanem salau dudu awareun, “Gonug ag ein ze awaraba, ag ze go sesamoran.” 6Zaueim go mis banban wasolig dareun. Go Zuda agal igul ebeag ulusabun guzenanemen. Mis banban tutak tutak, godram banou sul. 7Yesus nug salau dudu awareun, “Mis e oug ze unum kapai macan.” Goagen gonugau ze doimai, go mis oug ze goriemen. 8Guzenina, go nug awareun, “Ze ipal goriaiban oimai, betei, ee gumaneu du go muran.” Guzenaimai, goagen ze go goriaimai, oi betei moromen. 9Ee gumaneu du gue go ze oi betemen zeun. Ze go wain kekuleun. Go i abiu wain ze go eruan omen. Salau dudu go tutak eruan omen go abiu. Guzenaimai, ee gumaneu du go nug air awau oun du uloron, alina, guzenai aureun, “Dudu ag amegai wain naliu marena, zanem, wain naliu go unum zina, aiu ses wain naliu tam marena, zanem. Bo, na wain naliu e mina, dareun, ulis oi alem!”

11Go gugeg amegai, Yesus nug Kana uzan, Galili agaig ebu, gonugau gusig banou abai marena, gonugau tapaimareu dudu go en goagal oiagab petak emen. 12Go guzenaimai, Yesus gonugau anag amagul abai gonugau tapaimareu dudu mui, Kana uzan utei, Kapaneam uzan beteimai, go ebu ziwas asiu daremenin.

Yesus nug dudu esab gau macanemen tempel zaueim daremen zamareun.

(Matiu 21:12-13, Mak 11:15-17, Luk 19:45-46)

13Ziwas go ebu, Zuda duailel agal zobu ziwas Izip emgasag utei alemen dabilanemen zobu, wanib Pasowa ziwas zoi darena, Yesus go Zerusalem ban uzan beteun. 14Go Uwait ecesab muranemen zau banou* oug simai, dudu agen bulumakau, sipsip, meg inain oimai, Nou Zaueim go aiwag en dudu ipal marena, goagen gau mina, aiwag oi daremen ebu simai piareun. Dudu ipal aiwag ameg wanem han ereg simai daremen piareun. 15Guzenaimai, go nug us ipal oimai, wakum maimai, egun go inain unum zobu zauan zamarendai, wanemen. Dudu aiwag ameg wanem dudu go agal biz unum esikai marena, goagal aiwag unum hilarai heun. 16Dudu go agen meg inain aiwag en dudu ipal marabun daremen go nug gusig ze awareun, “Ecesab go unum oi alian! Ag izal mekai nugau zau go igwanem empip mabun uzan sul i usalai macan.” 17Gonugau tapaimareu dudu agen Yesus nug ze go aneun doimai, ze tub Uwait nugau agau ebu dareu koli dabilemen. Ze go nug guzeneu,

‘Iz nait zau tuguianau suban naliu dabun en oiab oug ab sul elena, gonun, iz salau gusig oi darem.’ a 
18Zuda dudu banban agen Yesus nug igul go meun uligaimai, koli kanabemen, “Na ig ein gugeg abai migemen, ig abe mamam, na Uwait nug gusig go mizeun?” 19Yesus nug koli awareun, “Bo, agen Uwait ecesab muranemen zau banou e tigalebi, izan gil ianai ainarai ebu sag koli asai mai.” 20Goagen koli kanabemen, “Nait dabeleu, na Nou Zau banou tub gil ainarai mabun iboi ta? Dudu ag zau e memen wai 46 sag mazicina, poemen.” 21Bo, Yesus zobu zau go en anab tam, go gonugau enib en aneun. 22Guzenaimai, Uwait nug Yesus noumeun koli usai morona, ziwas go ebu, gonugau tapaimaraneun dudu agen ze go gonug getal awareun ze go koli dabilemen. Uwait nugau ze go nug en sikut wemen dareun mui, Yesus nug awareun ze en mui, goagal oiagab petak emenin.

Yesus go duailel agal dabeleu go unum abe meun.

23Yesus go Pasowa ziwas ebu, Zerusalem ban uzan daimai, gugeg beu beu guzenina, duailel asiu go uligaimai, goagal oiagab go en petak emen. 24Bo, Yesus go ag en gonugau ougab petak ab tam, einen, agal oiagab oug agal dabeleu abe meun. 25Go nugtal duailel go agal oiagab oug erunai pet dareu abe mareun, gonun, du tub nug duailel go agal igul en aurabun iborain tam.

Copyright information for `BMH