John 3

Yesus go Nikodemus al zeze meun.

1Du tub wanib Nikodemus, go Zuda duailel agal du banou tub. Go Parisi du. 2Umaum tub, go Yesus dareun zaueim beteimai, guzenai aureun, “Du banou, ig abiu na tapaimiganem du banou. Uwait nugtal na palautizena, alemen. Na gugeg beu beu memen sul du tub nug mabun iborain tam. Uwait nugtal du go al daba, petak go gugeg go mamau.”

3Yesus nug koli aureun, “Iz petak pet aizem. Du in go koli awau i usalamau, du go gue Uwait nugau gumarabun uzan i pimau.”

4Nikodemus nug koli Yesus kanabeun, “Du go banou usaleun erunai koli nanag ginampet usalamau? Go koli anag ougab oug simai, koli awau usalaimai, nuabun iboin ta?”

5Yesus nug koli eneun, “Iz petak pet aizem. Du in go ze mui Uwait nugau Ah Wes mui ze ziwab tam, go Uwait nugau gumarabun empip i simau. 6Dudu ag agal enimag memeagar anaiagar eiman wanemen, bo, Uwait nugau Ah Wes nug igual doropig awau muzmuz dabun gusig miganeu. 7Na ze e aizem en dabeleu asiu i on. Ag koli awau usalan. 8Wol nugtal go zoimai, waneu. Na gonugau saiu sag duanem, bo, go eru eiman zoimai, waneu, na i abiu. Go sul, duailel unum ag Uwait nugau Ah Wes nug awau usalai mareun ag guzental guzenamamen.”

9Nikodemus nug koli aureun, “Igul go erunai zumau?”

10Yesus nug aureun, “Na Israel emgasag e ebuan duailel tapaimaranem du banou, na erunai igul go abe i mem? 11Iz na petak pet aizem. Ig ze go ulis aizai darem go ig unum abe maimai, uligemun. Bo, ag ze go duabun utemen. 12Iz ag em e ebuan igul awaremin oiagab petak i amau, gonun, Mesgai wagan igul awaranai, han oiagab petak i amau. 13Em e ebuan du tub Mesgai wag i simai dareu. Tam, Du Nugau Nag sag go Mesgai utei aleun. 14Getal Moses nug du tamacag uzan, em ula ebu, man dorog aumag ebu, asai meun sul, dudu agen Du Nugau Nag han guzental guzenamamen. 15Guzenaimai, duailel inen ag goen agal oiagab petak anemen agal doropag awau muzmuz damau.

16Uwait nug em e ebuan duailel en ougab noumaimai, gonugau nag tutakpaiu palautina, aleun. Go igul go guzenina, duair inen go en oiagab petak amau, go i noumamau, gonugau dorog muzmuz awau damau. 17Einen, Uwait nug gonugau nag em e ebu duailel sisiarabun du sul Uwait nugau ameg ebu ag ze awarabun palautab tam, bo, go duailel agal igul eg ebuan imarabun palautoroun. 18Duair inen go gonugau nag en oiagab petak emen go Uwait nugau ameg ebu ze tamacag. Bo, duair inen go en oiagab petak ab tam, go ze a. Einen, go Uwait nugau Nag tutakpaiu en ougab petak ab tam. 19Uwait nug em e ebuan duailel guzenai sisiaramau; Uwait nugau al hilanau em e ebu aleun, bo, em e ebuan duailel ag unum em e ebuan igul eg maimai, umaum dabun oiagab noumanem. Agal oiagab oug igul eg mabun sag guzenanem. Guzenaimai, ag Uwait nugau al go en oiagab noumab tam. 20Duailel inen igul eg macanem, go Uwait nugau al hilanau wabun utanem. Al go hilanau nug go igul eg macaneu araog muramoroi ina, uminaimai, al go hilanau ebu i alamau. 21Duair in go igul naliu mamau, go al hilanau ebu zuaneu. Einen, go duair salau mina, go dudu ipal agen go pianem.”

Zon nug Yesus en araog ze meun.

22Go guzenaimai, Yesus go gonugau tapaimareu dudu mui Zerusalem ban uzan uteimai, Zudia agaig ebu betei ziwas asiu daimai, duailel ze ziwareun*. 23Zon go han ze tub wanib Ainon, Salim uzan waugab duailel ze ziwarai dareun. Uzan go pezoroi ze asiu dareu, duailel asiu go waugab nuna, go nug ze ziwarai dareun. 24(Ziwas go ebu, Herot nug Zon hiacaranem zau oug hiab tam ebu, go guzenai dareun.)

25Zon nugau tapaimareu dudu mui Zuda du tub mui ag Uwait nugau ameg ebu naliu usalabun ze ziwanem igul en ze alalemen. 26Guzenaimai, Zon nugau tapaimareu dudu ipal agen beteimai, Zon guzenai auremen, “Igul abai miganem du, na getal du go en anemen Zordan ze gasag am zuaneun eiman na ibaiz dareun koli go en dabelen. Ulis, duailel unum go waugab betena, go nug ze ziwarai dareu.” 27Zon nug koli awaraimai, eneun, “Du tub nugtal go igul tub guzenai mabun iborain tam, bo, Uwait nug gusig muraba, petak igul go mamau. 28Ag getal ‘awaremin Iz Kristus tam’ ag domen, bo, Uwait nug iz amegai palautilena, alemin. 29Du tub nug air uba, air go gonugau wau. Ag go don, du go nugau zaugul agal zaiag gonugau air wabun alai dareu doimai, siksikanem. Guzenaital du go alina, iz siksikem. 30Gonugau wanib banou usalamau, izal wanim ginampet usalamau.

31Du go gue Mesgai wageim aleun go nug dudu ipal unum zilarai dareu. Em e ebuan duailel ag em e ebuan ecesab en zeze macanemen. Du go gue Mesgai wageim aleun, go nug em e ebuan duailel unum zilarai dareu. 32Go nugtal gonugau ameg nug ecesab uligeun mui ze ipal dabug nug doun mui duailel awaraneu, bo, dudu asiu gonugau ze doimai, oiagab petak ab tam. 33Du in gonugau ze suban doimai, sesamoramau, go ein ze Uwait nug aneu go petak pet araog zumau. 34Du go gue Uwait nug palauteun, go Uwait nugau ze naliu macaneu, einen, Uwait nug gonugau Ah Wes unum muraneu. 35Memeg nug gonugau nag en ougab noumaimai, gonugau gusig unum gonugau ebeg ebu meun. 36Duair in go gonugau nag en ougab petak aimai, gonugau ze suban sesamoraba, goagal doropag muzmuz awau damau. Bo, duair in go gonugau ze sesamoraba, gonugau dorog muzmuz dabun gusig i umau. Uwait nug go en muzmuz aigsisilai zuna, uhu muraneu.”

Copyright information for `BMH