Luke 17

Zigulin nug du nugau ougab petak eun eg muramau.

1Ziwas tub ebu, Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu awareun, “Igul ata atai duailel zigulin marabun zumau. Du go inug go zigulin oi alamau, go du go bisoua pet. Uwait nug go du eg muramau. 2Du tub nug mogoi ginampet tub zigulin abai murabun aba, go zigulin eg pet. Dudu ipal agen aiwag uhu oimai, du gonugau beu ebu us sil otoi maimai, go ze unig oug hamacebiag, numau, go iboi, go uhu ginampet. Tam aba, aiu ses go uhu banou pet umau. 3Ag ein igul macanemen, suban dabelen.

Nait zaun go zigulin maba, nagen go zigulin mem auren. Go koli gonugau ougab kekulaimai, alaba, nagen gonugau zigulin go zilagai moren.
4Bo, gonug na gil tutak ebu zigulin kwali mizeimai, gonug koli na wautab koli koli alaimai, aizaimai, ‘Zai, iz bisom pen,’ guzenaba, na gonugau zigulin unum zilagai moren.”

Oigab petak abun gusig ze.

5Yesus nugau ze oi aidanemen dudu agen Dubanou Ban auremen, “Na igual oigab petak abun gusig migen.”

6Yesus nug koli awareun, “Agal oiagab petak eun, go ag a ug ginampet paipai sulai, ag e weli a bigeg auraimai, ‘Na silacaib, ibut ze unig banou ebu betei tapai dan.’ auremen, gonug agal ze sesamoramau.”

Salau du naliu go igul naliu macaneu.

7Du tub ag ula abai dareu go salau du tub mui. Go salau du go ougem salau macaneu du ta, sipsip gumaneun du dacaneu ta, umusig salau poaimai, zaueim zondai, nagen ‘Na pigai zoimai, biz ebu zo hoboiba, nait ee zen’ guzenai auranemen ta? 8Tam pet. Na go guzenai auramam, ‘Na izal ee mis men. Na tibur galau naliu tugaiba, iz ee zemin, gumilai dacan. Iz ee zeminag, aiu ses na ee zamam.’ 9Salau du gonug gonugau du banou nugau ze sesamoraimai, gonugau salau tutak pataneun. Du banou gonug koli gonugau salau du salau macaneu gonugau wanib wag i maneu. 10Agen mui guzental guzenan, Dudu ipal agen ag salau mabun awarebi, salau maimai, enan, ‘Iz salau du wanim banou tamacag, iz gaul salau oi darem an.’”

Yesus nug dudu houhou ebeu leprosi mui kasareun.

11Yesus go Zerusalem ban uzan betei daimai, go Samaria agaig mui, Galili agaig ula beteun. 12Go uzan tub simai, dudu houhou go ebeu leprosi mui atai tubaiman sul tapai daremen tulareun. 13Go agen ulaimai, enemen, “Yesus, du banou, ig bisomig peiba, ig isanigen.”

14Yesus nug uligaraimai, awareun, “Ag beteimai, Uwait ula dacanemen dudu ameagab go ebu agal enimag abai maran.” Go beten beten, go ebeu leprosi wanemen. 15Du tutak go uligeun gonugau ebeu eg wanena, go koli alaimai, gusig ulaimai, Uwait ulagwag moroun. 16Alaimai, em ebu Yesus nugau arab ebu taubib aimai, ulagwag moroun. Du go Samaria* agaigan. 17Guzenina, Yesus nug eneun, “Dudu houhou kasaremin, dudu nigbasig go eru wanemen? 18E Samaria du go tubwagan. Einen nugtal alaimai, Uwait ulagwag morou?” 19Yesus nug go du aureun, “Na asaimai, alien. Na nait ounab petak emen, gonun, na naliu usalem.”

Uwait koli duailel gumarabun igul ein sul alamau.

(Matiu 24:23-28, 37-41)

20Parisi dudu ipal agen Yesus kanabai aureun, “Uwait koli gumigabun eisab alamau?” Gonug koli awareun, “Uwait koli ag gumarabun alaba, ag go amiag nug i pimamen. 21Du tub nug i aizamau, e zou alai pian, ulib go zou pian. Bo, ag go don, Uwait ag gumarabun ulis ag waiagab zoi dareu.”

22Guzenai awaraimai, gonug gonugau tapaimaraneu dudu awareun, “Ziwas tub zumau go ebu agal dabeleu go Du Nugau Nag piabun amamen, bo, ag go i pimamen. 23Dudu ipal agen awaramam, ‘Ulibe pian!’ ‘E ebu pian!’ Ag go dudu agal ze doimai, petak aimai i sesamarai bitan. 24Du Nugau Nag alamau ziwas ebu, emes kulalaimai, amilaimai, tuba tuba eim bitaneu sulai, Du Nugau Nag alamau ziwas ebu, go igul pet guzenai alamau. 25Bo, amegai go mu asiu oimai, e em ebuan dudu banban agen go webiag, noumamau.

26Getal Noa dareun ziwas ebu, duailel agen guzenemen sul, ulis mui Du Nugau Nag alamau ziwas ebu guzental guzenamamen. 27Duailel ag ee zai daremen, ze zai daremen, duair egarai daremen, go guzenai darena darena, Noa go tebil oug sina, zewei banou nug alaimai, duailel unum egarai zendai, noumemen.

28Lot dareun ziwas ebu mui guzental guzenemen, duailel unum ze ee mui zaimai, siksikai daremen. Ee gau maimai, esab koli aiwag en maraimai, ougem ee ug bai darem, zau awau mai mai, siksikai daremen. 29Ziwas go ebu, Lot go uzan utei wanena, ab banou salpa mui Mesgai wageman alaimai, gonun duailel unum elarena, noumemen. 30Ag guzenai daremen pet, ulis mui guzental guzenebi, guzenebi, Du Nugau Nag go araog alamau.

31Ziwas go ebu, du go zau wag damau, gonugau esab zaueim dareu wabun i numau. Du tub go ougem damau, koli gonugau iweiu naliu wabun uzan i bitamau. 32Ag Lot nugau air en dabilan. 33Du in go gonugau dorog iz en i noumeun, du go gonugau dorog unum tamamau. Du in go gonugau dorog iz en noumamau, gonugau dorog muzmuz awau damau.

34Iz petak pet awarem, go ziwas ebu umaum, du aliag go biz tutak ebu ninamam, Uwait nugau tibur agen tub imai aimai, tub utei unamam. 35Air aliag go ma sakai damam ebu, air tub alai imai aimai, air tub utei unamam. [ 36Du aliag go ougem salau mai damam, tub imai aimai, tub utei unamam.]”

37Go ze doimai, gonugau tapaimaraneu dudu agen kanabai aurem, “Dubanou Ban, go igul erueim zumau?”

Yesus nug koli awareun, “Eru ebu egun noumaimai, beleimai damau, go ebu tumui asiu go egun beleu zabun betei gotulamam.”

Copyright information for `BMH