aKisim Bek 20:12-16

Luke 18

Ze sisiaraneun du tub mui wab air tub agal tatau ze.

1Yesus nug tatau ze tub gonugau tapaimaraneu dudu go umkoskos Uwait aurebi, gonug ag pigai i isanaraba, agal oiagab eg i umau aimai awareun. 2Gonug eneun, “Ban uzan tub, ze sisiaraneun du tub go Uwait nugau ze i sesamoraneu. Dudu ipal agal ze doimai, suban i isanaraneu. 3Go uzanan wab air tub go umkoskos du go ebu alaimai, auraneu, ‘Izal iwai zai nug iz eg milamoroi na iz isanilen.’ 4Du gonug pigai air go isanurab tam. dai dai, gonugau ougab ougeiman dabilaimai, eneun, ‘Iz Uwait nugau ze i sesamoranem, ipal duailel en i dabilanem. Iz abiu go petak, bo, e wab air go iz salau banou milaneu, gonun, iz go isanurai. Go i isanoromin, umkoskos iz waiab alaba, iz wasig ilamau.’”

6Yesus nug koli eneun, “Ag go, ze sisianeun du eg nugau ze go don. 7Uwait nug gonugau duailel egareun, agen ziwas umkoskos amban, umaum isanarabun weinebi, gonug ag isanarabun iboin ta? Ziwas huia dai dai isanaramau ta? 8Iz petak pet awarem, goagal weinemen doimai, pigai isanaramau. Aiu ses Du Nugau Nag koli alamau ziwas ebu, go e em ebuan duailel agal oiagab petak emen pimam ta, tam ta?”

Parisi du tub zaug aiwag waneu du tub goagal tatau ze.

9Yesus nug duailel ipal agtal enanem go dabeleu goagal igul unum naliupet anem, du ipal agal zigulin eg en tatau ze mareun. 10“Ziwas tub ebu, du aliag Uwait aurabun Nou zau oug siemen. Du tub go Parisi du, du tub gotakis aiwag waneun du.

11Parisi du go nugtal tapai daimai, Uwait auraimai, eneun, ‘Uwait, iz na “Izal oiab naliupetpet” aizem. Iz ipal dudu sul tam. Iz polu i maranem, esab gaul i wanem, kasai ze i utanem. Iz ipal agal ailel i imarai aidanem. Guzenaimai, iz na “Izal oiab naliupetpet” aizem. Iz go aiwag wanem du ulib tapai dareu sul tam. 12Iz Zobu tutak ebu gil aliag na wanim wag maimai, ee urmanem. Na wanim wag mizanem, izal esab unum houhou doun mizanaraimai, tutak sul na mizanem.’

13Aiwag waneu du go tubaiman tapai daimai, gonugau aiu Mesgai wag i meun, go ougab bisolilai eneun, ‘O, Uwait Banou, iz zigulin eg mui, na iz isanilen.’

14Iz petak pet awarem, go aiwag waneun du, go Uwait nugau ameg ebu naliupet usaleun, Parisi du go tam. Einen, du in go nugtal gonugau ulag zaneu, du gonugau wanib Uwait amegwab banou i damau. Du in go nugtal gonugau wanib ulag i zaneu, du go wanib wag damau.”

Yesus nug geleagar ginaginam gonugau gusig marabun gagaliag pateun.

(Matiu 19:13-15, Mak 10:13-16)

15Duailel ipal agal geleagar Yesus nug gonugau ebeg go agal gagaliag ebu, gonugau gusig marabun imarai alemen. Gonugau tapaimaraneun dudu agen go duailel piaraimai, zamaremen. 16Guzenina, Yesus nug go geleagar go igul guzenemen uligaimai, ularen, alina, gonugau tapaimaraneun dudu guzenai awareun, “Agal geleagar utarebiag, iz waiab zumam, ag i pataran. Duailel ag geleagar e sulai kekulan, go abiu Uwait agal gumaraneu du banou. 17Iz petak pet awarem, duair inen go mogoi ginam sulai kekuliem, Uwait nug gonugau gumabun du banou i damau.”

Dudu esab asiu mui, Uwait nugau gumaraneu igul mui.

(Matiu 19:16-30, Mak 10:17-31)

18Zuda agal gumaraneun du banou tub zoimai, Yesus kanabai aureun, “Du naliu, iz erunaimai, izal dorop awau muzmuz damau?” 19Yesus nug du go koli aureun, “Na einen iz du naliu ailem? E em ebuan du tub go naliu tam. Uwait tutak naliu. 20Na kasai ze abiu,

‘Na du tub nugau air i imai aidan, na du tub webenag, i noumamau, na dudu ipal agal esab i zob on, na du tub nugau enibwag polu ze i men, nait memen anan agal ze unum sesamoren.’” a 
21Du gonug koli aureun, “Getal iz ginampet ebu, go kasai ze unum sesamorai alai, ulis mui guzental darem.”

22Yesus go ze go doimai, koli aureun, “Go iboi, igul tutak na zilaize dareu. Na betei, nait esab unum dudu ipal mareben, goagen esab gau mebiag, aiwag go oiba, dudu esab tamacag aiwag go dou maren. Na go guzenamam, aiu ses na Mesgai wag esab asiu umam. Go igul guzenaimai, na alai iz sesamilen.” 23Du go gue esab asiu mui. Gonun, go ze doimai, gonugau ougab uhu meun.

24Yesus nug du gonugau ougab uhu mina peimai, eneun, “Dudu esab asiu mui ag Uwait nugau gumarabun en, salau gusig umamen. 25Egun tub kamel go tibur galau sopwanem kulam nugau biag ougeiman siabun anmamau. Du aiwag asiu mui go Uwait nugau du pet usalabun go salau gusig ban umau’

26Dudu go ze doimai, goagen kanabemen, “Go petak aba, Uwait nug du in imai aimai, go dual ereg muzmuz damau?”

27Yesus nug awareun, “Ein igul dudu agen guzenabun iborain tam, Uwait nugtal guzenabun go iboin.”

28Guzenina, Pita nug eneun, “Ig igual uzanan igual esab unum uteimai, na sesamizai alemun.”

29Yesus nug eneun, “Iz petak awarem, du in go Uwait nugau duailel kekulabun en dabeleimai, gonugau uzan, wau, amagul, apagul, memegul unum utarai, aleun, Uwait nug ulis em e ebu go esab utei aleun sul asiu kolital muramau. Gonug koli go dorog awau muzmuz dabun gusig muramau.”

Yesus nug mu asiu oimai, noumabun ze kolital awareun.

(Matiu 20:17-19, Mak 10:32-34)

31Yesus nug gonugau tapaimaraneu dudu begurug gasag imarai beteimai, guzenai awareun, “Ag go don, igag Zerusalem uzan siab. Go ze getal Uwait nugau ze doimai, awaranemen dudu agen Du Nugau Nag en anemen, go ze unum ulis petak zumau. 32Zerusalem uzanan dudu agen go emgasag tub ebuan dudu banban agal ebeagab ebu muramam. Goagen go du ze biabial kuai auraimai, igul eg moromai, enib ebu sino uramam. 33Goagen du go esalau sul oimai, webiag, noumamau. Bo, gil ianai ainarai ebu, go koli usamau.”

34Gonugau tapaimaraneu dudu go ze go doimai, gonugau zebigeg ag abiu mab tam. Go ze, zebigeg go ebalagab wageimai dareun. Go Yesus nug go ze awareun suban dabelab tam.

Yesus nug du tub ameg kumi kasai meun.

(Matiu 20:29-34, Mak 10:46-52)

35Yesus go Zeriko uzan zoimai, du tub ameg kumi go abu ebu hoboi daimai, esab en nugacaraneu. 36Go duailel abu ebu aidarena, doimai, gonug kanabeun, “Go ein erunem?”

37Goagen koli auremen, “Nasaret uzanan Yesus aleu.”

38Gonug ulaimai, eneun, “Yesus, Devit nugau Mogoi, na iz en bisom peiba, iz isanilen.”

39Dudu ipal amegai go waugab betemen agen kagagai, auremen, “Na soen.” Bo, go du nug koli banou uleun, “Yesus, Devit nugau Mogoi, na iz isanilen.”

40Guzenina, Yesus nug eneun, du go ameg kumi go waugab imai alabun awareun. Go waugab imai alina, Yesus nug aureun, “Izan na erunizai en ailem?” Gonug koli eneun, “Banou, iz koli ame waipemen, abu piai.”

42Guzenina, Yesus nug aureun, “Nait ounab petak emen, gonun, na koli amen waipaba, abu pen.”

43Go guzenina, pigai ameg waipina, go koli em uligeun. Guzenaimai, go Uwait ulagwag moroimai, Yesus sesamor beteun. Duailel go igul uligaimai, go unum Uwait ulagwag moromen.

Copyright information for `BMH