Revelation of John 13

Egun zag aliag usalemen.

1Iz egun zag tub ibut ze ougeim zuna zuna, pemin. Gonugau gagalig ebuan malai houhou, gonugau gagalig kwali. Go gagalig ebuan malai houhou tutak tutak ebu gumaraneu du banou nugauhat sul daremen. Goagal gagalig tutak tutak ebu wanimag sikut wai heun dareu. Go wanimag unum Uwait seugab ze biabial kuai auremen. 2Egun zag go go egun tublepet pusi banou sul, bo, gonugau arab go egun tubbea nugau sul. Gonugau ogusau go egunlaion nugau sul. Wazib banou nug egun zag go gonugau gusig moroun. Go gonugau gumaraneu du banou nugau hubabun biz mui, gonugau gumarabun gusig banou mui, moroun. 3Egun gonugau gagalig tub wina, pisau waimai, noumabun sul, sug gul mui pemin. Getal go sug mui dareun, ulis gonugau sug sagaicina, koli naliu usaleun. Gonun, em ebuan duailel ag go uligaimai, esilakaimai, go sesamoremen. 4Duailel go ag abiu wazib gonugtal gonugau gusig egun go moroun, gonun, gonugau wanib ulagwag moromen. Ag egun zag gonugau wanib han ulagwag maimai, guzenai ze memen, “In go egun zag go sul? In go egun go dual malai mabun iboin?”

5Uwait nug egun go io aurina, gonug gonugau wanib ulagwag maimai, Uwait ze biabial kuai aureun. Uwait nug gonugau gusig ze kuatai aurab tam. Go igul go guzenaneun, betei geil 42 maziceun. 6Guzenaimai, Uwait ze biabial kuai aurabun bigegwaimai, ze meun. Uwait nugau wanib mui, gonugau uzan mui, gonugau duailel Mesgai wag darem abai ereg ze biabial kuai awareun. 7Uwait nug go ulagzaba, gonug gonugau duailel abai alalaimai, gonugau duailel malai zilacareun. Gonug egun go gusig morona, duailel unum ug beu beu ebuan mui, enimag beu beu mui, ze beu beu mui, emgasag beu beu ebuan mui unum gumareun. 8Getal Uwait nug em mui, emes mui, patai mab tam ebu go gonugau duailel goagal wanimag gonugau Sipsip Nag nugau awau dabun agau ebu sikut wai mareun. Sipsip Nag go duailel agen wina, noumeun. Duailel ag em e ebu darem, agal wanimag agau go ebu i dareu, ag unum egun zag nugau wanib ulagwag muramamen.

9Duair in go dabug a, go ze go suban dumau. 10Duair in Uwait nug go hiacaranem zau oug hiacabun tapai mamau, go petak anem. Duair in go siag sil webi, noumabun tapai mamau, go petak pet siag sil webi, noumamau. Igul go petak zuba, na Uwait nugau duair uhu oimai, na ounab iau mui, nait ounab petak emen, go gusig patai danen.

11Guzenaimai, iz egun zag tub em oug zoun pemin. Gonugau gagalig ebu malai aliag, gonugau malai tub sipsip nag nugau malai sul, gonugau saiu ze meun go wazib banou nug gusig ze maneu sul. 12Egun zag go ianai aliag go amegai zoun egun zag nugau salau muraneun. Gonug em mui, duailel em ebu darem mui, agen egun zag ianai tutak go getal sug mui daimai, koli sug sagaiceun, go nugau wanib ulagwag murabun gusig awareun. 13Go em ougeim zoun egun zag nug gugeg banou beu beu duailel abai mareun. Gonug gugeg tub duailel unum agal ameag ebu guzenai abai mareun. Emes wag eiman ab oi hina, em ebu aleun. 14Go gugeg beu beu go meun, gonun, amegai zoun egun zag nug go gusig morona, go duailel unum em ebu polumareun. Go egun zag ianai aliag gonug duailel awarina, goagen amegai zoun egun zag go siag sil weun, noumab tam, koli naliu waseun ag gonugau dorog ulagwag murabun patai memen. 15Guzenina, duailel agen egun go amegai ibut ze eiman zoun nugau dorog wag murabun patai memen. Guzenina, egun ianai aliag gonug go dorog wes morona, go ze mabun iboin. Gonun, duailel go gonugau wanib ulagwag mab tam gonug go ugaraba, noumabun aneun. 16Egun zag go nug duailel unum, mogoi ginaginam, dudu banban, ecesab mui dudu, ecesab tamacag dudu, salau dudu, gaul dacanemen dudu mui awarina, goagal ebeag naliu eiman ta, goagal aipag ebu ta, sikut tub wai maramau. 17Duailel inen ag egun gonugau sikut goagal ebeag ebu ta, aipag ebu i dareu go dudu ipal ebuan ee i gau mamam. Dudu go agen han go ebuan ee i gau mamam. Sikut go egun zag nugau wanib sul dareu.

18Duair in go dabeleu naliu a, go suban dabeleimai, egun zag gonugau ianai suban nanalamau, einen, go ianai du tub nugau wanib sul dareu. Du gonugau ianai 666.

Copyright information for `BMH