Revelation of John 15

Uwait nugau tibur kwali agen uhu eg pet kwali oi zomen.

1E banou iz igul awau abai milabun Mesgai wag zuna, uligaimai, iz esilakemin. Iz tibur kwali daremen uligaremin. Go uhu eg pet kwali duailel eg marabun oi alemen. Uhu eg go zoimai wanena, uhu ipal duailel ebalagab koli i zumau, einen, Uwait nugau aigsisilaneu unum utamau.

2Guzenaimai, iz ibut ze iror tub sul ab mui gotulareun pemin. Go ibut ze gasag duailel ipal agen gusig tapai daimai, egun zag mui, gonugau dorog mui, gonugau wanib nugau sikut mui, unum zilacaremen, uligaremin. Duailel go Uwait nug go tutak tutak gita marena, patai daremen. 3Guzenaimai, go Uwait nugau salau du Moses nugau kabal mui, Sipsip Nag nugau kabal mui, guzenai kabal wemen, “Uwait Ban, na gusig banou mui. Nait salau beu beu naliupet pet, gonun, iz uligaimai, esilakem. Na em ebuan duailel unum goagal gumaranem du banou. Nait sisiarabun igul unum tuguianau pet. 4Ban, na tutak, na naliupet pet, gonun, duailel unum na uminizeimai, nait wanim ulapwag mamam. Petak, na tutak naliupet pet. Emgasag ipal ebuan duailel unum alaimai, nait wanim ulapwag mamam, einen, nait igul naliu go unum uligemen.”

5Guzenaimai, dai dai, iz koli Mesgai wag Uwait nugau Nou Zau pemin. Iz go ebu, gonugau salap zau im oitai dareun pemin. Uwait nug go salap zaueim dacaneun. 6Go tibur kwali agen gonugau zau eiman uhu eg pet kwali oimai, go uzaneim alemen. Go tibur galau naliu unu tamacag ausiau pet arugaimai,gol let sil toronag kulai memen. 7Ece iwanarai go awau dacanemen, tutak nug tebilgol kwali oimai, go tibur kwali mareun. Uwait nug muzmuz dacaneu nugau aigsisilaneu go tebilgol oug kapai zoun. 8Uwait nugau zau banou zaueim abmuk kapai dareun. Go abmuk Uwait nugau al banou ebuan mui, gonugau gusig ebuan mui ereg gotulaimai, alaneun. Duailel zaueim go siabun iborain tam. Uwait nugau tibur kwali agen uhu eg kwali agal salau poebi, go petak simamen.

Copyright information for `BMH