Revelation of John 16

Uwait nugau aigsisilaneu, go tebil kwali oug dareun esikemen.

1Guzenaimai, Uwait nugau zau eiman du tub nugau zeu banou domin. Gonug Uwait nugau tibur kwali guzenai awareun, “Ag Uwait nugau aigsisilaneu tebil kwali oug dareu oiban, betei em ebu esikai han.”

2Gonun, Uwait nugau tibur ianai tutak nug gonugau tebil em ebu esikai heun. Guzenina, duailel go egun zag nugau sikut omen mui, gonugau dorog wanib ulagwag macanemen go ebalagab suiag eg beu beu mu banou mui zoun.

3Guzenaimai, tibur ianai aliag gonug gonugau tebil oimai, betei ibut ze ebu esikeun. Guzenina, go ibut ze noumemen dudu agal esepag sul kekulina, ibut ze ougan ece mui, egun mui, unum awau daremen noumemen.

4Guzenaimai, tibur ianai ainarai nug gonugau tebil ban ze mui, ze kom mui ebu goriena, ze unum es usalemen. 5Ze gumaneu tibur nug guzenai aneun, iz domin, “Uwait, na ulis darem, na getal daremen. Na duailel go suban sisiaraimai, uhu go ebalagab mabun tapai memen, go petak. Uwait na naliupet pet. 6Go duailel agen Uwait nugau duailel mui gonugau ze doimai, awarenemen dudu goagal esepag esikai hemen. Guzenaimai, nagen ag esepag go marena, zemen. Go agal igul eg guzenemen sultal go guzental koli ameg omen.” 7Guzenaimai, iz du tub nugau zeu sul nug Uwait ulagwag muranemen biz eiman guzenai ze meun domin, “Uwait Ban, na gusig banou mui. Nait sisiaranem igul unum tuguiai naliupet pet.”

8Guzenaimai, tibur ianai iwanarai nug gonugau tebil am ebu esikai heun. Uwait nug am nug duailel unum agaramaun gusig moroun. 9Go am nugau wes zabeg pet usalaimai, duailel go elarina, goagen Uwait eg ze auremen. Uwait nug uhu go eg gusig unum mui gumaraneu, bo, duailel go agal igul eg ebuan koli oiagab kekulaimai, gonugau wanib ulagwag murab tam.

10Guzenaimai, tibur ianai tabkuai nug gonugau tebil egun zag nugau hubaneu biz ebu esikai heun. Guzenina, egun zag nugau gumaraneu empip umuteun. Gonugau duailel abai goagal aiag katutai daremen, einen, go mu banou omen. 11Go suiag mu eg mui oimai, Uwait Mesgai wag dareu eg ze auremen. Bo, goagal igul eg ebuan koli oiagab kekulab tam.

12Guzenaimai, tibur ianai was olig nug gonugau tebil oi betei Iupretis Ze banou ebu esikai heun. Ze go unum ziceun, go am zuaneun ebuan gumaraneu dudu banban alabun agal abu olou kalai mareun. 13Guzenina, iz wes eg ainarai balbolou sul uligaremin. Balbolou tub wazib nugau ogusau ougeim aleun, tub egun zag nugau ogusau ougeim aleun, tub Satan nugau polu ze doimai, awaraneu du nugau ogusau ougeim aleun. 14Satan nugau wes eg goagen gugeg beu beu abai maraimai, agen emgasag gumaranemen dudu banban agal malai dudu abai unum betei gotularaimai, Uwait nugau sisiarabun ziwas banou ebu Uwait dual malai mabun guzenemen.

15Guzenaimai, Dubanou Ban nug guzenai aneun, “Ag go don. Iz zob du sul alai. Du in iz gumilaimai, go gonugau tibur galau waugab maimai, go i ninamau, gonugau ougab naliu usalamau. Guzenaimai, iz alemin, go duailel ameagab ebu aiu nuabun burum i aidamau.”

16Guzenaimai, wes eg agen uzan tub go Hibru ze eiman gonugau wanib Armagedon anem go ebu, gumaranem dudu banban imarai betei gotularemen.

17Guzenaimai, tibur ianai kwali nug gonugau tebil wol ebu esikai eun. Uwait nugau zaueim gumaraneu du banou nugau biz ebu Uwait nug guzenai aneu, “Go igul unum go poai dareu.” 18Guzenaimai, amilaimai, em guruaimai, saiu heimai, mim banou zoun. Uwait nug em usalai meun ziwas ebu, alai ulis, duailel ag mim banou guzenai zuna, piab tam. Go mim zoun, egonou pet. 19Mim gonug ban uzan wanib banou mui eg moroimai, doun ainarai doun mizanareun. Em gasag beu beu agal ban uzan han unum eg mareun. Uwait go Babilon ban uzan en dabeleimai, go en banban aigsisileun, gonun, go ban uzan go unum eg pet moroun. 20Em waug mui, em tabag mui, unum wagemeun. 21Emes wageim ze dab banban noun. Go ze dab noun gonugau uhu houhou tabkuai (50) kilogram sul. Go ze dab emes wag eiman duailel ebalagab noun. Uwait nug go ze dab palautina, alai go unum eg mareun, gonun, goagen Uwait eg ze auremen.

Copyright information for `BMH