Revelation of John 4

Mesgai wag Uwait ulagwag moromen.

Iz koli uligaimai, Mesgai wagan abuog im oitai dareun pemin. Guzenemen, du gonugau zeu balau saiu sul getal domin, koli guzenai aileun, “Na wag zobenag, ein igul aiu ses zumau iz abai mizai.” Ziwas go ebutal, Uwait nugau Ah Wes nug iz gusig gumilina, iz wabil eiman sul Mesgai wag du banou nugau hubaneu biz ebu du tub hoboi dareun pemin. Du gonugau siameg aiwag tub baila, wanib zaspa sul mui, aiwag tub epeua, wanib konilian sul eleun. Berep tub aiwag tub karakun wanib emeral sul nug biz go talioroi dareun. Biz go dareu waugab ipal biz 24 talioroi daremen. Go ebu dudu banban 24 go tibur galau ausiau arugaimai,hat gol emgasag gumanemen dudu agal sul goagal gagaliag ebu maimai, hoboi daremen. Iz du banou gonugau biz ebu amel sul hilaina, pemin. Iz saiu asiu ban Mesgai wag em guruaneu sul domin. Du banou gonugau biz ameg ebu al kwali elei dareun. Al go Uwait nugau wes kwali. Du banou gonugau biz amegwab ebutal e tub ibut ze iror sul pemin. Go naliupet pet, unu tamacag dareun pemin.

Ece ipal iwanarai egun sul awau daremen go du banou gonugau biz waigabtal talioroi daremen uligemin. Go tubaim tubaim zoi tapai daimai, goagal enimag ebu ameag asiu daremenin. Ameag ipal agal seiagab daremen.
E awau amegai dareu, go egun laion sul. E tub awau dareu, go bulumakau zawai sul. E tub awau dareu ianai ainarai, go gonugau siameg du nugau sul. E tub seseim pet awau dareu, go meg bailzag banou pururai aidaneun sul. Ece iwanarai go awau darem, go unum tutak tutak sanag wasolig a. Goagal ameag asiu enimag ebu mui, sanag ulig oug mui, unum daremenin. Go kabal i utanem, amban, umaum, go umkoskos kabal wai dacanemen. Go guzenai kabal wanem, “Uwait Ban, go gusig unum a, gonugau igul naliu, gonugau igul naliu, gonugau igul naliu. Go getal dareun, go ulis dareu, go aiu ses alamau.”

Ece iwanarai go awau darem, ag du go awau muzmuz gonugau biz ebu hoboi darena, ag oiagab siksikai mui, ‘Ese-e’ auremen. Goagen go al banou mui aimai, gonugau wanib wag mai daremen. Ece iwanarai go ag go guzenina, dudu banban 24 agen Uwait nug go muzmuz daneu gonugau biz ebu hoboi darena, ag go waugab taubib waimai, ulagwag muranem. Go goagalhat gol go amegwab oi heimai, guzenai ze macanemen,

11 “Uwait, na igual Du Ban, na tutak na wag darem. Na naliupet pet, gonun, duailel go na banou aimai, nait wanim ulapwag mizeimai, nait gusig piu damam. Einen, na ece unum usalaremen. Ecesab go nagtal nait dabeleu eim usalaremen, gonun, ecesab go unum zomen, ulis darem.”

Copyright information for `BMH