Revelation of John 5

Zon nug agau tub holinai memen uligeun.

1Uwait nug gonugau biz ebu hoboi daimai, agau tub gonugau ebeg naliu eim patai dareun pemin. Agau go agau huia tubaim tubaim sikut wai maimai, holinai memen. Agau go sisiu dab agas sul kwali egeimai, gusig pezai memen.

2Iz Uwait nugau tibur tub gusig mui nug guzenai gusig ul eun domin, “Du in go igul naliupet pet macaneu, gonun, sisiu dab agas sul agau e ebu darem zilagaimai, agau apeg mui ulagamau?” 3Bo, duair tub go Mesgai wag dareu ta, em ebu dareu ta, noumemen dudu agal uzan dareu ta, go agau go apeg a ulagabun iborain tam. Du tub ein ze agau go oug dareu piabun iborain tam. 4Iz du tub nug agau go ulagaicina, piab tam, gonun, iz, go en banban weinemin. 5Ziwas go ebu, du banou tub nug iz guzenai aileun, “Na i weinen. Na go don, go egun laion, go Zuda* agal ug ebuan, go Devit nugau embigeg, nug gusig maimai, gonugau iwai zaugul unum zilacareun, gonug petak go sisiu dab agas sul kwali zilagaimai, agau apeg a ulagamau.”

6Guzenai ailina, iz Sipsip Nag tub go Uwait Ban nugau biz amegwab tapai dareun pemin. Go ece iwanarai awau darem mui dudu banban go 24 mui agen go talioroi katai daremen uligemin. Go Sipsip Nag go getal wina, noumeun sul. Gonugau gagalig ebu malai kwali mui, ameg kwali mui, go Uwait nugau wes kwali Uwait nug palautarena, em e ebu emgasag unum alemen. 7Go Sipsip Nag nug beteimai, Uwait nug nugau biz ebu hoboimai, agau go apeg mui ebeg naliu eim patai dareun ebuan oun. 8Go guzenina, ece iwanarai go awau darem mui, dudu banban 24 mui, go Sipsip Nag waugab alaimai, taubib wemen. Dudu banban go ag tutak tutak wag mui, tebil gol mui, patai daremen. Go tebil oug garai sous naliu a, garai go gonugau duailel agen Uwait nug auranem ze gonugau dorog sul. 9Go kabal awau guzenai wemen, “Na agau go apeg a sisiu dab agas sul sil pezai memen, go oi ulagabun iboin. Einen, dudu agen na niwena, noumemen, nait esep nug duailel ug beu beu mui, emgasag beu beu ebuan mui, enimag beu beu mui, agal ze beu beu mui, unum gau maraimai, oi Uwait moromen. 10Nagen duailel go unum gotularaimai, ag Uwait gonugau duailel pet mui, gonugau ula dacanemen duailel mui usalaremen, goagen han em e ebu duailel ipal gumaramam.”

11Iz koli pemin, Uwait nugau tibur asiu asiu pet agal zepag domin. Goagal ianai asiu, handret milion sul. Ag Uwait Ban nugau biz mui, ece iwanarai go awau darem mui, dudu banban mui, unum goagen talioroi katarai daremen. 12Guzenaimai, goagen kabal wina, kabal saiu banban guzenai iboreun, “E Sipsip Nag getal duailel agen go wina, noumeun. Gonugau gusig nug noumabun igul zilacoroun, gonun, go wanib banou mui, ece naliu mui, dabeleu naliu mui, gusig unum wabun iboin. Go naliupet pet, gonun, duailel agen gonugau wanib ulagwag maimai, go en oiagab siksikaimai, ‘Ese-e’ auranem.” 13Ece unum Uwait nug usalareun awau dacanemen agen ze mina, iz domin. Ece go unum Mesgai wag darem, em ebu darem, noumemen dudu agal uzan darem, ibut ze oug darem, ag unum guzenai kabal wemenin, “Uwait go gumaraneu du banou nugau biz ebu hoboi dareu mui, Sipsip Nag mui, go nag dual naliupet pet, gonun, ig goagal wanimag ulapagwag maraimai, go en oigeb siksikaimai, ‘Ese-e’ awaremun, go muzmuz gusig damam.” 14Go ece iwanarai awau darem agen enemen, “Petak!” Guzenina, dudu banban agen taubib waimai, goagal wanimag wag maremen.

Copyright information for `BMH