a17Jer 9.24*

2 Corinthians 10

Polgö nupköra keu jigetka likepŋi meleŋnök.

1Tosatŋan eŋgö sutŋine nöŋgöra kewö jimakze: Mesohol köl aŋguba köhöikŋi tandök qahö akzapmö, kungen anda miaŋgöreŋ mönö keu köhöikŋanök jim neŋgimakza. Mewö jimakzemö, Kraistnöŋ ak kömumba guŋbönjönjöŋ niŋgimakzawi, nöŋön mönö miaŋgö qakŋe nanak uruŋini kewögöra kuŋgumam:

2Tosatŋi mieŋön neŋgöra kewö tandök mötmöriba jimakze, “Pol aka yaŋgö neŋakurupŋi yeŋön gölmegö ahakmeme tandök wuataŋgöba nanŋinaŋgöra mötmöriba ahakze.” Nöŋön eŋgöreŋ kaba keu mewö jimakzei, i mönö tembul eŋgiba awösamkakak kinda jim eŋgimamgö mötzalmö, töndup uruŋini köhöikŋi kötökŋi kuŋguba jim eŋgimamgö töközal. Miaŋgöra iŋini ambazip nöŋgöra keu mewö jimakzei, i mönö zilaŋ andö eŋgume. Keuŋini mewö mindiŋgögetka eŋgeki urunan mönö luai qei sutŋine kaba bönjöŋ malmam.

3Ölŋa, ahakmemeni gölmenöŋ ahakzalmö, mi töndup nanaŋgöra aka gölmegö ahakmeme bölöŋaŋgö dop bim qahö qemakzal. Mewö qahöpmö, Anutugö suahö galöm aka kerökurupŋi kiripo kuŋgum eŋgiba miaŋgöreŋ areŋ sarakŋi wuataŋgöba bim qemakzal. 4Gölme ambazip uruŋini walŋaŋgö dop bimgö yuaiŋi pakpak miambuk bim qemakzin. Yarö azi yeŋön jakömbuak ain selŋi selŋi eriba köndeŋgetka erakzemö, Anutunöŋ timbi saiwaŋi kukŋinambuk neŋgii inahöm neŋgigetka miaŋön mönö kerök yeŋgö keu areŋini pöwöwöm köhöikŋi kuŋguba qeapköinga erakze.

5Urumeleŋgö kopa yeŋön Anutugö könaŋi möt kutubepuköra aka nanŋini sileŋini memba öŋgöba mötmötŋini közamböta liklak ahakzemö, neŋön yeŋgö kiripo areŋini goŋgoŋi pakpak mi qeapköba köndeŋninga erakze. Ambazipnöŋ keu mötmötŋini bölöŋi meraköba jöhömegöra köna kondel eŋgiinga ölöp keuŋini pakpak Kraist tem köl waŋgimakingö dop mötmörimakŋe.

6Mewö mötmöriba Korint iŋini mutuk Kraistkö keu pakpak tem köla aposol nupni naŋgömegöra mambötzin. Iŋini uruŋini mewö kunbuk meleŋgetkun nini mönö qeqetal ambazip yeŋgö keuŋini pakpak kewöta jim teköba likepŋi meleŋ eŋgibingö jöjöröba maljin. Mewö.

7Iŋini yuai pakpak mönö silegörök kude eka kewötme. Sutŋine ahakmeme sohomakzawi, miaŋgö könaŋi ölŋi mönö mötmörime. Tosatŋan sutŋine ni memba et ala nanŋini Kraistkö jitŋememeurupŋi akzeaŋgöra uruyahöt qahö aka möt köhöize ewö, yeŋön mönö toroqeba nöŋgöra mewöyök kewö mötmörime: Yeŋön Kraistkö buŋaŋi akzei, nöŋön mönö mewöyök Kraistkö buŋaya akzal.

8Kembunöŋ kewögöra kukösum niŋgiyök: Iŋini mem et al eŋgimamgöra qahöpmö, mönö uruŋini möhamgöbi köhöimegöra aka maljal. Miaŋgöra kukösum miaŋgöra aiweliköba koŋaeŋ ewö sileni memba öŋgöba terereibileŋak ewö, mi töndup mönö gamu kun qahö miwikŋaibileŋak. 9Kimbiŋi kimbiŋi ohoba albi oyoŋda kukösumni mötketka keŋgöt mötmöt mem eŋgibileŋbuk. Miaŋgöra keu mi nalö kewöŋe qahö toroqeba jimam. Mewö.

10Tosatŋan keu kewö jimakze: Polnöŋ kimbiŋi miaŋgöreŋ mönö keu lömbötŋambuk ohoba urunini ölŋa kuŋgumakzapmö, sutnine kini ehinga azi löwötŋi akza aka keuŋi jii möringa qetpuk qahö akza. 11Nöŋön keu miaŋgö likepŋi kewö jimam: Keuŋini omaŋi mönö mosöta nöŋgö könanaŋgöra kewö mötmörime: Ni kungen anda kimbinöŋ keuni köhöikŋi ohomakzali, miaŋgö dop mönö sutŋine mala mewöyök köhöikŋanök mindiŋgöm eŋgimam.

12Timbiqimbilim mieŋön nanŋini jim ölöwak ak aŋgumakzemö, ölŋa ni noŋgita aposol qetpuk akeak ewö, nöŋön mönö gamuni mötpileŋak. Mewö aiga nani aka eŋgö silikŋini likeplikep ala kewötmamgö qötötaŋgöba kölköldömdöm akileŋakmö, yeŋön mönö mötmötŋini töröpŋi wuataŋgöba nanŋini imbiŋinaŋgö dop uruŋini dop ala kewörakze. Ahakmemeŋini mewö laŋ kewöta “Pol oŋgitzin,” jiba uruölöwak mörakze. Keu omaŋi mewö jiba uruqahö akze. Anutugö dopnöŋ kewöt niŋgigetka ölöp eŋgoŋgita maljal.

13Anutunöŋ nup memegö jaböŋi al niŋgiyöhi, mi qahö oŋgita sileni gwötpuk möpöseimamgöra qahö mötzal. Anutunöŋ nup meme areŋni al niŋgii memakzali, miaŋgö dop mönö eŋgö sutŋine mewöyök nup memakzal aka miaŋgö ölŋaŋgörök mönö sileni möpöseimakzal.

14Tosatŋan keu kewö jim sohomakze, “Polnöŋ Korint sutŋine nup meyöhaŋgöra sileŋi möpöseiiga qahö dop kölja. Anutunöŋ gölme mesiŋda nup memapkö jabö al waŋgiyöhi, Polnöŋ mi oŋgita laŋlaŋ walöŋmakza.” Yeŋön mutuhök nup sutŋine qahö megetmö, töndup ni mem et al niŋgiba nanŋini sileŋini keunöhök jiba möpöseimakze. Nöŋön Kraistkö Ölöwak Buŋa jim sehiba anda mala mutuk Korint eŋgöreŋ kaba urugö nup meal. Mutuk qahö kabileŋak ewö, timbiqimbilim böhi mieŋön nöŋgö keuni mewö jigetka dop köli nöŋön nani könanaŋgö könaŋi jiba jim sohobileŋak.

15Anutunöŋ gölme mesiŋda nup memegö jabö al eŋgiyöhi, yeŋön selŋini mi walöŋda eŋgö sutŋine kaba urugö nup memakze. Nanak selni qahö walöŋda tosatŋi yeŋgö sutŋine nup mealaŋgöra sileni qahö möpöseimakzal. Böhi tosatŋan urugö nup memba malgeri, miaŋgöra mewöyök sileni qahö möpöseimakzal. Eŋgö sutŋine mutuk nup mealaŋgöra mewö akiga ölöp dop kölja. Anutugö areŋi wuataŋgöba sutŋine nup memba malinga mötnaripŋinan toroqeba qariiga naŋgöm neŋgimegöra mamböta jörömqöröm akzal.

16Naŋgöm neŋgigetka ölöp gölmeŋi gölmeŋi Korint likepŋine Not göröken ahözei, mönö enduyaŋgöreŋ mewöyök anda Ölöwak Buŋa jim asaribin. Nupninan mewö qariiga andöqeqe keuŋinan teköma. Anutunöŋ tosatŋi yeŋgö nup meme jaböŋini al eŋgii megetka ölŋi lök asuhuyöhi, miaŋgöra nani sileni möpöseimamgöra qahö mötzal.

17Mewö qahöpmö, Buŋa keu kiaŋgö dop akŋamgö mötzal, “Kunŋan sileŋi möpöseimamgö mötzawi, yaŋön mönö Kembugö nupkö ölŋaŋgöra aka sileŋi möpöseii dop kölma.” 18Keu miaŋgö könaŋi kewö: Nanŋini jim ölöwak ak aŋgumakzeaŋön mönö Anutugö jeŋe qahö dop köljemö, Kembunöŋ niŋia jim ölöwak ak waŋgimawi, yaŋön mönö esapesapnöŋ köhöiba kinma. Mewö. a 

Copyright information for `BMU