a1Dut 17.6, 19.15

2 Corinthians 13

Galöm meme keu qöndökŋi

1Nalö kewöŋe eŋgöreŋ kabiga indimŋi karöbut akŋa. “Keugö jakeŋe alalgö keuŋi pakpak mi mönö ambazip yahöt me karöbutŋan naŋgöba jigetka köhöimakza.” 2Nöŋön Buŋa keu miaŋgö dop akzal. Eŋgö sutŋine malbi indimŋi yahöt aiga miaŋgöreŋ lök galöm meme keu eŋgial. Keu mi nalö kewöŋe kunbuk köl guliba qeljiŋeyök jizali, miaŋön teköza. Miaŋgöra kunbuk kamami, nalö miaŋgöreŋ ambazip siŋgisöndok mutuk akeri me akzei, mi mönö qahö eŋgehorimam. Bölöŋamŋinambuk iŋini mönö körek mindiŋgöm eŋgimam.

3Kraistnöŋ mönö ösumeret qakŋe qahö ak eŋgimakzapmö, kukösumŋi sutŋine kondelakza. Kraist miaŋönök mönö sölölöhöm niŋgiiga aposol aka keu jimakzali, iŋini miaŋgö könaŋaŋgöra uruyahöt aka kapaŋ köla qesim aŋgumakze. Miaŋgöra silikŋinaŋgö dop mönö keu eŋgiba mindiŋgöm eŋgimam.

4Kraist maripomnöŋ qegetka kömuyöhi, nalö miaŋgöreŋ mönö ösumeret tandök malökmö, töndup Anutugö kukösumŋan nam köl waŋgiiga mal köhöiza. Nöŋön mewöŋanök yambuk qekötahöba nani ösumeret aka maljalmö, Anutugö kukösumŋan mönö nam köl niŋgiiga Kraistkö jitŋi memba mindiŋgöm eŋgimamgö mal köhöizal. a 

Mönö nanŋini kewöt aŋguba uruŋini meleŋme.

5Mönö nanŋini törörök kewöt aŋgume. Uruŋini meleŋda ölŋa Kraist möt narize me qahö, miaŋgöra mönö esapesapnöŋ ala kewöt aŋgume. Kraist Jisösgö Uŋaŋan uruŋine mal köhöizawi, mi möt kutuze me qahö? Uruŋine qahö malja ewö, iŋini mönö esapesap miaŋgöreŋ et eŋguiga Kraistkö buŋaya qahö akze. 6Nöŋön eŋgöreŋ aposol ölŋi akzal me qahö, iŋini mewö kewöt niŋgigetka esapesap miaŋgöreŋ kude eta nuŋguma, mewö mötzal. Iŋini nöŋgö könani mewö aukŋe eka möt kutumegöra jörömqöröm aka maljal. Miaŋgöra mindiŋgöm eŋgibi ölŋa dop kölma.

7Keu pakpak ohoba kotzali, mi ak sohobepuköra Anutu köuluközin. Keu kun jim sohoba malgetka kaba mindiŋgöm eŋgibiga tuarenjoŋurupnan mönö aposol kukösumni ölŋa eka ek asarime. Mewö asuhumapköra qahö köuluközal. Iŋini qahö mindiŋgöm eŋgimamaŋgö dop nekepuköra qahö köuluközalmö, eŋön urumeleŋ diŋdiŋi akŋegöra köuluközal. Uruŋini ölŋa meleŋme ewö, nöŋön mönö qahö mindiŋgöm eŋgibi tuarenjoŋurupnan nöŋgöra toroqeba azi lölöwöröŋi tandök ewö mötpeakmö, mi muat.

8Nini keu ölŋi qetala kun uteköbingö osibinmö, keu ölŋan sehimapköra ölöp kinbin. 9Nöŋön kukösumni qahö kondela ösumeret tandök malbiga eŋön köhöiba kinmei, nalö mewöŋe mönö sösöŋgai ahakin. Urumeleŋgö aködamunŋini körek miwikŋaiba köhöiba kinmegöra neŋön Anutu köulukömakzin. 10Kembunöŋ iŋini memba et al eŋgimamgöra qahöpmö, uruŋini möhamgöbi köhöimegöra möta kukösumŋi mi al niŋgiyök. Kukösum miaŋgö qakŋe kinda eŋgöreŋ kamami, nalö miaŋgöreŋ könöpuk ak eŋgibileŋbuköra mönö keu ki köröwen mala eŋgöra kimbi ohozal. Nanŋinak mindiŋgöm aŋgume ewö, mönö ösöŋ ak eŋgimam. Mewö.

Yaizökzök keu teteköŋi

11O urumeleŋ alaurupni, keuni jim teköba qambaŋ kewö eŋgizal: Mönö söŋgaiba malme. Könaŋamŋini sohoyöhi, mi mönö körek mindiŋgöm teköme. Urukuŋgukuŋgu keu eŋgizali, mi mönö buŋa qem aŋguba tem kölme. Keu jiali, miaŋgöreŋ mönö urumohot aka luainöŋ malme. Mewö aketka Anutu jöpaköm aŋgumegöra inahöm neŋgiba luai qem neŋgimawi, yaŋön mönö embuk malma.

12Iŋini urumeleŋ alaurupŋini yembuk jölöŋini jiba mönö köna sarakŋi wuataŋgöba jölöŋini jiba aŋgum aŋguba numbuŋini yöhötim nemba malme. Anutugö ambazip sarakŋi pakpak ki maljei, yeŋön yaizökzökŋini algetka eŋgöreŋ kaza.

13Kembu Jisös Kraistnöŋ mönö kalem möriamŋi eŋgiiga Anutugö urujöpakŋan nam köl eŋgiiga Uŋa Töröŋan körek inahöm eŋgiiga urumohot aka köisirik malme. Mewö.

Copyright information for `BMU