b5Jen 1.6-9;
c6Jen 7.11;
d8Sum 90.4;
e10Mat 24.43, Luk 12.39, 1 Tes 5.2, Ind 16.15;
f13Ais 65.17, 66.22, Ind 21.1

2 Peter 3

Kembu kamawaŋgö jöhöjöhö keuŋi

1O wölböt alaurupni, nöŋön kimbi yahötŋi ki albi eŋgöreŋ kaza. Keu jizali, iŋini mi lök mötzemö, nöŋön keugö ölŋi ahumapköra uruŋini sarakŋi kuŋguba jim gulim eŋgiba kimbi yahöt ki kewögöra ohozal: 2Kezapqetok ambazip sarakŋi yeŋön mönöwök Buŋa keu jiba malgeri, miaŋgöra mönö ölum eŋgubapuk. Mewöyök Kembu Amötqeqe Toŋan jimkutukutu neŋgiiga nanŋini melaimelai azi aposolurupŋinan kusum eŋgigeri, mönö mi mötmöriba köl guliba malme. Miaŋgöra nöŋön keu miyöhök ohobiga yahöt akŋa.

3Keu mutukŋi kun kewö möt asarime: Kraistnöŋ liliŋgömamgö aiga nalö teteköŋe miaŋgöreŋ mepaqepaik ambazip asuhuba ahakmemeŋinan nanŋini sihim kömbönaŋini bölöŋi wuataŋgöba ilit keu jiba malme. 4Tosatŋan liliŋgöba kamawaŋgö keuŋi kewö jiba qeapköba malme: “Kamawaŋgö jöhöjöhö keuŋi mi mönö denikeaŋgöreŋ ahöza? Ambösakoninan mala kota kömugeri, nalö miaŋgöreŋök yuai kunŋan kun qahö meleŋni geyök. Anutunöŋ Suep gölme miwikŋaim etkiiga öröyuai pakpak könahiba ahöyöhi, mi mönö mewöŋanök ahöba kori maljin.”

5Mewö jiba keu kötŋi ki ölan qemakze: Anutunöŋ möpŋaŋgö möpŋeyök jim kutuba keuŋaŋgö ösumŋan suep jakeŋi jakeŋi miwikŋaim eŋgiyök. Mewöyök o jim kutum eŋgiiga deŋda angetka miaŋön gölme miwikŋaiiga onöhök asuhum tiŋgirök. Yeŋön keu kötŋi mi mötzemö, mi qahö mötzin tandök möndöba laŋ jiba nönöŋgan ahakze. 6Könaŋgep jim kutuiga o göulunöŋ wahöta gölme turuiga ambazip nalö miaŋgöreŋ gölmenöŋ malgeri, mi o nemba kömumjaiget. 7Yeŋön onöŋ kömumjaigetmö, suep gölme nalö kewöŋe etkehakzini, mi könöpnöŋ ayuhumawaŋgö dop akza. Anutunöŋ miaŋgö keuŋi lök böŋtöŋ jim kutuiga ahöza. Miaŋgö ölŋi asuhumawaŋgö nalöŋan kam kuŋguiga Anutunöŋ ambazip aŋgöjörakŋinambuk maljei, yeŋgö keuŋini jim teköba köndeŋ eŋgiiga ayuhume.

8Mewö asuhumapmö, wölböt alaurupni, naninak ehinga yambu 1000 mi nalö köröpŋi akzapmö, Buŋa keu mohot ki mönö kude ölum eŋguma, “Wehön mohot mi Kembugö je mesoholŋe yambu 1000:gö dop akza aiga yambu 1000 ehiga wehön mohotkö dop akza.” 9Kembugö jöhöjöhö keu miaŋön ölŋambuk akŋapmö, miaŋgö nalöŋi mi törörök qahö mötzin. Tosatŋan nalö mi könjörari öŋgömapköra mötmöriba laŋ jimakze. Nanŋak nalöŋi qahö könjörari öŋgömapmö, mökösöŋda ambazip körekŋan urunini meleŋbingöra mambörakza. Kunŋan könöp sianöŋ gebapuköra kapaŋ kölakza.

10Keuŋaŋgö ölŋi asuhumapmö, Kembugö kaka nalöŋan mönö yoŋgorö meme azigö tandök kam kuŋguma. Mi ouk-tuknine tiiga osibin. Nalö miaŋgöreŋ suep gölmegö yuai ehekŋi pakpak mi mönö könöwiba jeba gapŋanök ahöma. Wehön köiŋ seŋgelau aka suepkö yuaiŋi pakpak mi julkula ötöŋ bölöbölöŋambuk ayapköba qahöwakŋe. Gölme aka ambazipnöŋ yuai pakpak miaŋgöreŋ memba alget ahözawi, Anutunöŋ mi körek köndeŋmöndeŋda meleŋni gema. Geba jem teköiga yuai kun qahöpmahöp ahöma. Saumbaŋ!

11Öröyuai pakpak mi tandök mewö julkula qahöwakŋeaŋgöra eŋön mönö ambazip denöwöŋi aka malgetka dop kölbawak? Miaŋgöra mönö ahakmeme sarakŋi wuataŋgöba Kraist ewö aka malbingö köl guliba malme. 12Iŋini Anutugö nalö ketaŋi mi kam kuŋgumapköra mamböta zilaŋ kamapkö nupŋi kapaŋ köla memba malje. Nalö miaŋgöreŋ gölmegö öröyuaiŋi aka wehön köiŋ seŋgelau aka mewöŋi mi könöwiba jeba bolbolgöma. Anutunöŋ suepkö öröyuaiŋi mi körek köndeŋmöndeŋ aliga julkula jem teköma. 13Mewö jem tekömapmö, Anutunöŋ yuai asuhumapkö keu jöhöi ahözawi, neŋön miaŋgö dop Suep gölme dölökŋi miwikŋaim etkimapkö mambörakzin. Mi miwikŋaim etkiiga miaŋgöreŋ aŋgota ahakmeme diŋdiŋi wuataŋgöba malbin.

14O wölböt alaurupni, eŋön nalö ketaŋi mi kam kuŋgumapkö mamböta malje. Miaŋgöra mönö kewö akingö kapaŋ köla kinme: Uruŋini sarakŋi aiga Anutunöŋ töwöt boromŋinaŋgö keuŋi kun qahö miwikŋaiiga yambuk ösupközeaŋgöra luainöŋ malme. 15Mamböta Kembuninaŋgö uru tandökŋaŋgöra kewö mötmöriba malme: Yaŋön iŋini uruŋini meleŋda kunbuk letotmegö nalöŋi mem körim al eŋgiba ösöŋ mamböt eŋgiba malja. Wölböt alanini Pol yaŋön mewöyök keu miyök ohom eŋgiyökmö, Anutunöŋ mötkutukutu öŋgöŋgöŋi waŋgiiga miaŋgö dop keuŋi ohom eŋgiyök. 16Miaŋgö keuŋi mi kimbiŋi pakpak miaŋgöreŋ jiba ohomakzapmö, Buŋa Kimbiŋaŋgö uruŋe keuŋi tosatŋi mi lömbötŋambuk. Miaŋgöra tosatŋan mi möt asaribingö jaram tiba lömbörimakze. Gukmaulem ambazip koŋgwarak qeba tötöpinpin laŋ malakzei, yeŋön kimbiŋi kimbiŋi mi laŋ möwöramgömakze. Miaŋgö dop Polgö keuŋi mewöyök meleŋqeleŋ aketka supapköba sohomakza. Mewö möwöramgöba kinda nanŋini mem bölim aŋguba könöp sianöŋ geme.

17Yeŋön gememö, wölböt alaurupni, eŋön mewö asuhumapkö keuŋi lök qeljiŋe möta malje. Miaŋgöra mönö nanŋini galöm mem aŋguba malme. Iwilele ambazip köna siŋgiba qiwitipkömakzei, eŋön mönö yeŋgö kelök keuŋinan öröm eŋgii eŋguataŋgöba jiŋjauŋ anbepuk. Malmalgö tandö pöwöwöm köhöikŋi miaŋgöreŋök mewö tala kaman kölbepuk. 18Kembunini Jisösgö kalem möriamŋe kinjei, miaŋgöreŋ mönö kunbuk suariba köhöiba malme. Amötqeqe Tonini Kraistkö könaŋi möt kutuzei, mi mönö toroqeba möt yaköm soroköba malme. I möpöseininga qetŋi nalö kewöŋe aködamun-ŋambuk aka könaŋgep teteköŋi qahö mewö ahöm öŋgöma. Keu mi ölŋa. a , b , c , d , e , f 

Copyright information for `BMU