a13Apo 8.3, 22.4-5, 26.9-11;
b14Apo 22.3;
c15-16Apo 9.3-6, 22.6-10, 26.13-18;
d18Apo 9.26-30

Galatians 1

1Pol nöŋön keu eraum mötpingöra Galesia urumeleŋ könagesö eŋgöra kimbi ki ohozal. Melaimelai azi akzalaŋgö könaŋi kewö: Ambazipnöŋ aposol nupköra qahö kuŋgum niŋgigetka memba maljal. Gölme azi kunŋan qahö melaim niŋgiyökmö, Jisös Kraist aka Iwi Anutu i kömupnöhök mem guliyöhi, yetkön mönö areŋgöba aposol nup al niŋgiyohotka kinjal. 2Neŋakurup pakpak nömbuk kinjei, yeŋön ni kötöngöm niŋgigetka kimbi ki albi Galesia prowinsnöŋ anda urumeleŋ könagesö kambuŋi kambuŋi eŋgöreŋ kaza.

3Anutu Iwinini aka Kembu Jisös Kraist yetkön mönö kalem möriam eŋgiyohotka luainöŋ malme.

4Jisösnöŋ nanine Anutu aka Iwi yaŋgö numbu jitŋi wuataŋgöba neŋgö siŋgisöndokninaŋgöra aka malmalŋi köleŋniga qeget. Nalö kewöŋe gölmegö nalö bölöŋe malakzini, yaŋön mönö kiaŋgöreŋök amöt qeba meköm neŋgimapköra aka kömuyök. 5Miaŋgöra Anutugö qetbuŋaŋi nalöŋi nalöŋi möpöseininga teteköŋi qahö aködamunŋambuk ahöba ahöm öŋgöma! Keu mi ölŋa.

Ölöwak Buŋa mi kude jim sohoba mondokqondoköme.

6Nöŋön eŋgö könaŋinaŋgöra aka aurubiga je kötni jölja. Anutunöŋ Kraistkö kalem möriamŋi buŋa qem aŋgumegöra eŋgoholiga yambuk malgetmö, nöŋön eŋgömosötpiga tosatŋan kaba Ölöwak Buŋa murutŋi jigetka nalö qahö köriiga eleŋda keu goŋgoŋi miaŋgöreŋ qekötahöba eŋololoŋ malje. Miaŋgöra mönö ölŋa auruzal. 7Keuŋini mi Ölöwak Buŋa ölŋi qahöpmahöp akzapmö, ambazip tosatŋan Kraistkö Ölöwak Buŋaŋi mi eŋololoŋ memba meleŋqeleŋ aketka möwököwöramgöiga goŋgiza. Mewö aiga laŋ liliköba ambazip kuŋgum eŋgigetka uruŋinan siksauk aiga malje.

8Ambazip mewöŋi mi yapmakek! Neŋön Ölöwak Buŋa lök jim asarim eŋgiba malini, kunŋan mi qeapköba buŋa keu murutŋi jim asaribawak ewö, yaŋön mönö Anutugö jeŋe könöp siagö buŋaya akza. Mi neŋgöreŋök kunŋan me Suepkö garata kunŋan eta jibawak, mi töndup keu mewöŋi mönö qahöpmahöp tem kölme. Keu goŋgoŋi mi muat. 9Keu mutuhök jiba malini, miyöhök mönö dölki kunbuk jizal: Eŋön Ölöwak Buŋa lök möt aŋgön kölgeri, kunöŋ mi qeapköba buŋa keu murutŋi jim asaribawak ewö, Anutunöŋ mönö i jörahöm waŋgiiga könöp sianöŋ gema.

10Keu mewö jizali, mi ambazipnöŋ nek soriget nanak jeŋine dop kölmamgöra aka qahö jizalmö, Anutunöŋ nehi yaŋgö jeŋe dop kölmamgöra aka mi jizal. Nöŋön gölme ambazip uru ölöwak möt niŋgimegöra qahöpmahöp kapaŋ kölakzal. Toroqeba ambazip kelök ak eŋgiba sipköbileŋak ewö, nöŋön mönö Kraistköreŋ nup memamgö osibileŋak. Mewö.

Kraistnöŋ mem letot niŋgiiga aposol ahal.

11O alaurupni, Ölöwak Buŋagö könaŋi mi kewö möt yaköme: Buŋa keu jim asarimakzali, mi gölme azi kunŋan qahö jimbureŋ jiyöha ahöza. 12Kunŋan kun mi qahö kusum niŋgiyök. Mi gölme azi kungöreŋök qahö möt aŋgön kölalmö, Jisös Kraistnöŋ nanŋak asuhum niŋgiba Ölöwak Buŋaŋi indeliga möt asaribiga nöŋgö buŋaya ahök.

13Eŋön nöŋgö könaŋamni ölöp mötze. Juda ambazipnöŋ Anutugö Köna keugöra urukönöp ahakzei, nöŋön mutuhök yeŋgö mötmötŋini wuataŋgöba yeŋgö dop aka memba malal. Mewö mala Anutugöreŋ urumeleŋ könagesö mi eŋgum ureiba jaŋgauraŋga mem eŋgiba malal. Könöpŋambuk sesewerowero ak eŋgiba mem ayuhum eŋgimamgö esapköba malal. 14Juda ambazip gwabö alaurupni qötönini mohot kota malini, nöŋön yeŋgöreŋök sehisehiŋi mi luhut al eŋgiba Köna keugöra urukönöp aka malal. Mewö mala Juda ahakmemegö könaŋi törörök wuataŋgöba ambösakoninaŋgö jimkutukutu keu etpapuköra mönö önöŋi qahö kapaŋ köla malal.

15Mewö aka malalmö, Anutunöŋ mutuhök nam körö uruŋeyök neka nanŋaŋgöra möwölöhöba al niŋgiyök aka könaŋgep kalem möriamŋaŋgöra aka noholök. Noholöhi, yaŋön mönö nöŋgöra areŋ kewö möri dop kölök: 16Yaŋön Nahönŋaŋgö könaŋi nöŋgöra indeli mötmamgö möta Jisösgö Ölöwak Buŋaŋi memba kian kantri tosatŋe anda yeŋgö sutŋine jim asariba malmamgö jiyök. Yaŋön mewö jiyöhaŋgöra aka nöŋön wahöta könakönahiŋeyök könahiba gölme ambazip yeŋgö goro keuŋinaŋgöra mönö qahöpmahöp jaruba qesim eŋgiba mala koral.

17Mewöŋanök Jerusalem sitinöŋ qahö öŋgöba melaimelai azi aposol mutuk mala kotkeri, yeŋgöreŋ qahö anda asuhuyal. Mewö qahöpmö, miaŋgöreŋök Arebia gölmenöŋ anda mala kunbuk Damaskus sitinöŋ liliŋgöyal. 18Damaskus liliŋgöbiga yambu (yara) karöbut teköiga “Pitö eka möt kutumam,” jiba Jerusalem sitinöŋ öŋgöba yambuk sömaŋi 15 miaŋgö dop malal. 19Miaŋgöreŋ malalmö, melaimelai azi aposol tosatŋi i qahö eŋgehal. Kembugö munŋi Jeims iyök ehal.

20Miaŋgöra mötket, keu ohom eŋgizali, mi keu ölŋi akza. Muneŋi kun qahö. Keu mi Anutugö jemesoholŋe jizal.

21Jerusalem mosöta Siria aka Silisia gölmenöŋ anda miri tosatŋi liliköba malal. 22Mewö anda malalmö, Judia prowinsgö urumeleŋ könagesö kambuŋi kambuŋi Kraistpuk qekötahöba kinjei, yeŋön qahö nekeraŋgöra nalö miaŋgöreŋ ni qahö möt kutum niŋgiba malget. 23Nöŋgöreŋ buzup keu kewöyöktöp yeŋgö kezapŋine geiga mötket, “Mutuk sesewerowero ak neŋgiba malöhi, yaŋön mönö letota malja. Mötnarip keu ayapkömapköra jaŋgauraŋga mem neŋgiyöhi, yaŋön nalö dölkewöŋe nanŋak keu miyöhök jim asarimakza.” 24Mewö möta nöŋgöra aka Anutu möpöseim waŋgiba malget. Mewö. a , b , c , d 

Copyright information for `BMU