a4Hib 11.9,13, Apo 7.16

Genesis 23

Saranöŋ kömuyök.

1Saranöŋ mala mal öŋgöiga yambuŋi 127 ahök. Saranöŋ miaŋgö dop malök. 2Mala Keinan gölmenöŋ miri qetŋi Kiriat Arba, qetŋi alaŋi Hebron qerakzei, miaŋgöreŋ kömuyök. Kömuiga Abrahamnöŋ miaŋgöreŋök anömŋaŋgöra jiŋgen köla sahötmamgöra anök.

3Anda sahöt teköba wahöta anömŋaŋgö qamötŋi mosöta anda kinda Hit ambazip yeŋgöra keu kewö jiyök: 4“Ni eŋgö sutŋine kiana kaba qandak (kusuk) maljal. Miaŋgöra iŋini mönö gölmeŋinaŋgö bahöŋi kun kiaŋgöreŋ niŋgigetka bohonŋi membiga qaksirini aiga alaurupni yeŋgö qamötŋini miaŋgöreŋ ala löm köl eŋgimakŋam.”

5Keu mewö jiiga Hit yeŋön meleŋda kewö jiget: 6“O azi kembu, gi ölöp neŋgöreŋ keu ki mötnöŋ. Gi neŋgö sutnine Anutugö azi jembonŋi maljanaŋgöra aka qaksirigi sihimgan denike ek soroköba memangö mötzani, miaŋgöreŋ mönö ölöp qamötki löm kölman. Göŋön qamötki esim kölmam jinöŋga neŋgöreŋök kunŋan mi qahö aŋgön köl gihima.”

7Mewö jigetka Abrahamnöŋ wahöta gölme tourupŋi Hit ambazip yeŋgö wösöŋine geba sipköm eŋgiyök. 8Sipköm eŋgiba kinda yeŋgöra keu kewö jiyök: “Nöŋön qamötni esim kölmamgö ölöp jime ewö, mönö nöŋgöreŋ keu ki möta Zohargö nahönŋi Efron yaŋgöreŋ anda keu jitni ki toroqeba jiba kuŋgum waŋgime. 9Kuŋgum waŋgigetka möta baŋet qetŋi Makpela yaŋgö buŋaya aka nupŋaŋgö imbiŋe göröken ahözawi, mönö mia jim teköiga söŋgöröŋi memam. Mönö qesigetka bohonŋi jömuk jim teköiga söŋgöröŋi membiga nöŋgö qaksirini eŋgö sutŋine ahöma.”

10Mewö jiiga Efronöŋ alapurupŋi Hit könagesö pakpak taonŋinaŋgö kiripo naŋguŋe kaba sombemnöŋ tokogeri, yeŋgö sutŋine tariga keu kezap ala mötketka Efronöŋ Abrahamgöra kewö meleŋ waŋgiyök: 11“O azi kembuni, mewö qahöpmö, mönö nöŋgöra kezap alnöŋ. Nöŋön gölme köröŋi mi aka baŋet miaŋgöreŋ kinjawi, mi kalema gihizal. Nani könagesöurupni yeŋgö jeŋine kinda mi gihibiga ekze. Qamötki mi ölöp miaŋgöreŋ esim löm kölman.”

12Mewö jiiga Abrahamnöŋ gölme tourupŋi yeŋgö wösöŋine kunbuk geba sipköm eŋgiyök. 13Sipköm eŋgiba kinda yeŋgö jeŋine Efrongöra kewö jiiga mötket: “Nöŋgöreŋ keu ki mönö kezap ala mötnöŋ. Göŋön ölöp mewö akanakmö, nöŋön mönö gölme köröŋi miaŋgö bohonŋi mi gihimam. Mi ölöp jiba töwa menöŋga nöŋön qamötni miaŋgöreŋ esim löm kölmam.”

14Mewö jiiga mötketka Efronöŋ Abrahamgöra kewö meleŋ waŋgiyök: 15“O azi kembuni, nöŋgöreŋ keu ki mönö kezap ala mötnöŋ. Gölme miaŋgö bohonŋi mi 400 silwö kötŋi (50 kilogram). Ala-ala akziraŋgöra aka miaŋön mönö netkö sutnire yuai omaŋi akza. Miaŋgöra qamötki ölöp esim löm kölman.”

16Mewö meleŋ waŋgiiga möta Abrahamnöŋ gölme bohonŋaŋgö jaŋgöŋi Efronöŋ Hit könagesö yeŋgö jeŋine jiiga mötkeri, miaŋgö urumohot ahök. Jaŋgöŋi silwö kötŋi 400 mi kölköl-örörö ambazipnöŋ nalö miaŋgöreŋ bohonŋaŋgö dopŋi jiget ahöyöhi, miaŋgö dop moneŋ mi kewöta waŋgiyök.

17Mewö waŋgiiga Efrongöreŋ gölme köröŋi Mamre kösutŋe Makpela miaŋgöreŋ ahöyöhi, baŋet miaŋgöreŋ kinöhi aka ip pakpak gölme miaŋgö jabö uruŋe kingeri, miaŋgö keuŋi teköyök. 18Keuŋi teköiga Abrahamgö buŋaya ahök. Hit könagesö pakpak taonŋinaŋgö kiripo naŋguŋe kaba sombemnöŋ tokogeri, yeŋön töwaŋi mi eketka buŋaŋi ahök.

19Miaŋgö andöŋe Abrahamnöŋ anömŋi Saragö qamötŋi mi Keinan gölmegö baŋetŋe esim löm kölök. Baŋet mi Mamre qetŋi alaŋi Hebron miaŋgö kösutŋe gölme köröŋi qetŋi Makpela miaŋgöreŋ ahöza.

20Mewö asuhuiga gölme köröŋi aka baŋet miaŋgöreŋ kinjawi, mi Hit könagesö yeŋön Abrahamgö buŋaya qem waŋgigetka qaksiriŋi ahök. Mewö. a 

Copyright information for `BMU