John 16

Jisösgö gwarekurupŋi bim eŋgöhöi utal eŋgime.

1Jisösnöŋ toroqeba kewö jiyök, “Iŋini tala eta eŋgui jaŋjuŋ akepuköra nöŋön keu mi qeljiŋe jibi mötze. 2Uruŋini qahö meleŋget yeŋön mönö köuluk miri kambuŋineyök utal eŋgigetka yaigep eta malme. Könaŋgep nalö kun kam kuŋgumawi, miaŋgöreŋ iŋini nöŋgöra aka eŋgugetka kömume. Mewö eŋguba kewö jime, ‘Mewö miaŋön Anutugö welenŋi qeinga Anutugö uruŋan ölöwakza.’ Körekŋan mewö möt sohoba jime. 3Yeŋön Iwi aka ni netkö könaŋamniri qahö möt asarimakzeaŋgöra aka mewö ak eŋgiba malme.

4“Mewö tönpin malmemö, nöŋön keu mi qeljiŋe eŋgöra jibi mötze. Miaŋgöra nalö mi kam kuŋguiga keu miaŋgö ölŋi asuhumawi, iŋini nalö miaŋgöreŋ ölöp kewö jime, ‘Kraistnöŋ kiaŋgö buzup keuŋi lök qeljiŋe jii mörin.’ Nanak embuk malalaŋgöra aka keu mi nalö köröpŋi ahöiga mutuk qahö jibi möta kotket.” Mewö.

Uŋa Töröŋan nupŋi kewö memakza:

5“Nöŋön nalö kiaŋgöreŋ melaim niŋgii erali, mönö yaŋgöreŋ öŋgömamgö akzal aigun eŋgöreŋök kunŋan kun kewö qahö qesim niŋgiza, ‘Gi denike anman?’ 6Keu mewö jizali, eŋön mi möta miaŋgöra wösöbiriknöŋ uruŋini kokolak qei malje.

7“Mewö maljemö, töndup nöŋön miaŋgö likepŋi keu ölŋi kun kewö jibi mötket: Nöŋön eŋgömosöta liliŋgöba öŋgömami, miaŋgö ölŋan asuhuiga mönö kewö mem ölöwak eŋgima: Nöŋön öŋgöba köiput Toŋi melaibiga eŋgöreŋ eta uruŋine gema. Nöŋön qahö eŋgömosöta öŋgöbileŋak ewö, Toŋi yaŋön mönö eŋgöreŋ etmamgö osima.

8“Köiput Toŋi yaŋön eta malmalgö könaŋi kewö kondel eŋgiba malma: Gölme dop siŋgisöndokŋini indela kondeli Anutunöŋ keuŋini jim teköiga solanime me uruŋini qahö meleŋgetka keuŋini jim teköba likepŋi meleŋ eŋgima. Ambazipnöŋ könaŋamŋini mewö eka möt kutume. 9Ni qahö möt narim niŋgizeaŋgöra siŋgisöndokö könaŋi indel eŋgiiga möt kutume.

10“Anutugö köna solanŋi möt sohoba nöŋgöra keu laŋ jimakze. Miaŋgöra yaŋön nöŋgö könaŋamni indela kondel eŋgiiga kewö möt kutum niŋgime: Nöŋön solanŋi mala Iwinaŋgöreŋ liliŋgöba öŋgöbiga ni kunbuk qahö neka malme. 11Bölöŋaŋgö Kembuŋi gölme dop galöm köl eŋgimakzapmö, Anutunöŋ yaŋgö keuŋi lök jim teköyöha könöp siagö Toŋi akŋa. Miaŋgö dop körek neŋgö keunini mewöyök jim teköma.

12“Nöŋön ölöp keu gwötpuk toroqeba jibileŋakmö, mi nalö kewöŋe jibiga usuŋumburaŋ aka köl gulibingö osibepuk. 13Mi osibepukmö, keu ölŋaŋgö Toŋi, Uŋa Töröŋi yaŋön eta uruŋine geba keu saŋep qei mötme. Mi nanŋi imbiŋaŋgö dop laŋ qahö jiba malmapmö, Anutugöreŋ keu kezap ala mötzawi, yaŋön mönö miyök jimakŋa aka könaŋgep yuai asuhumawi, mi qeljiŋe indela jima. Miaŋgöra yaŋön eŋgömemba keu ölŋi pakpak miaŋgö o aŋgöŋe al eŋgiiga keu ölŋaŋgö köna tiba anme.

14“Yaŋön mönö nane köwenöhök keu memba jim asariba uru kuŋgum eŋgiba malma. Miaŋgöra mönö nöŋgö könani indeliga nöŋön qetbuŋanambuk ahakŋam. 15Iwinaŋgöreŋ yuai pakpak ahözawi, mi mönö nöŋgö böröne ali ahöza. Miaŋgöra jizal, ‘Yaŋön mönö nane köwenöhök keu memba jim asariba uru kuŋgum ak eŋgiba malma.’ Keu mi mewö.”

Wösöbirik malgetka meleŋniga urusösöŋgai mötme.

16“Nalö töröpŋi kun teköiga iŋini ni kunbuk qahö nekŋe. Miaŋgö andöŋe nalö töröpŋi kun teköigun mönö asuhum eŋgibi ölöp kunbuk nekŋe.”

17Mewö jiiga gwarekurupŋi yeŋgöreŋök tosatŋan nanŋinök kewö eraum mötket, “Keu kewö jiza, ‘Nalö töröpŋi kun teköiga iŋini ni qahö nekŋe. Miaŋgö andöŋe nalö töröpŋi kun teköigun mönö asuhum eŋgibi ölöp kunbuk nekŋe,’ aka keu kun kewö jiza, ‘Ni Iwinaŋgöreŋ öŋgömam.’ Mewö jiiga mötzini, keu yahöt miaŋgö könaŋi mi denöwö?” 18Mewö eraum möta uzohola jiget, “Yaŋön ‘Nalö töröpŋi teköigun,’ jizapmö, keu miaŋgö könaŋi denöwö? Mi wuanöŋgöra jizawi, nini mi qahö möt asarizin.”

19Mewö jiba qesim waŋgibingö mötketka Jisösnöŋ eŋgek kutuba kewö jii mötket, “Keu kewö jizal, ‘Nalö töröpŋi kun teköiga iŋini ni qahö nekŋe. Miaŋgö andöŋe nalö töröpŋi kun teköigun mönö asuhum eŋgibi ölöp kunbuk nekŋe,’ Iŋini mönö keu miaŋgö könaŋi jaruba eraum mötze me?

20“Nöŋön keu öl töhönŋi kun kewö jibi mötket: Nöŋön anbiga iŋini jiŋgeŋ köla sahötmemö, uruŋini qahö meleŋget yeŋön laŋ börum memba sösöŋgai aka malme. Iŋini wösöbirik aka malmemö, wösöbirikŋini miaŋön mönö nöŋgöra aka meleŋda sösöŋgai aka malme. 21Ambinöŋ morö memamgö nalöŋi kam kuŋguiga masö qeiga qemjeŋ qakŋe morö mezapmö, morö dölökŋi memba kinda i eka sösöŋgaiŋaŋgöra mönö sihimbölöŋi mi ölum qemakza. 22Miaŋgö dop iŋini mewöyök nalö kewöŋe wösöbirikpuk maljemö, nöŋön könaŋgep kunbuk asuhuba eŋgekiga iŋini ölöp urusösöŋgaibuk malme. Urusösöŋgaiŋini mi kunŋan kun qahö eŋguaŋgitma.

23“Nalö miaŋgöreŋ yuai kungöra ni qahö qesim niŋgimemö, köulukŋini Iwigöreŋ algetka diŋdiŋanök ani amqei malme. Nöŋön keu öl töhönŋi kun kewö jibi mötket: Iŋini nöŋgö qetnöŋ yuai kungöra Iwi köuluköm waŋgime ewö, yaŋön mi mönö tököm eŋgima. 24Nömbuk mala kageri, iŋini nalö miaŋgöreŋ yuai kungöra nöŋgö qetne qahö köuluköba malget. Mönö Iwi köuluköba malme. Köulukögetka ölöp meleŋ eŋgima. Mi eŋgiiga sösöŋgaiŋinan asuhum sehiba uruŋini kokolak qem teköi malme.” Mewö.

Jisösnöŋ gölmegö ahakmeme bölöŋi mi luhut alakza.

25“Keu jibi möta kamakzei, mi keu saiŋambuk jibi möta malget. Könaŋgep nalö kun kam kuŋgumawi, miaŋgöreŋ keu saiŋi mi kunbuk qahö qeba jibi mötme. Qahöpmö, Iwinaŋgö könaŋi mi aukŋe jim asariba malmam. 26Nalö miaŋgöreŋ iŋini nöŋgö qetni qeta Iwi köuluköba malme. Miaŋgö könaŋi kewö: Iŋini köulukŋini Iwigöreŋ albingöra nöŋgöreŋ kunbuk qahö kamakŋemö, nanŋinak Iwigöreŋ diŋdiŋi köuluköba malme. Nöŋön eŋgö jit memba Iwigö qahö köulukömam.

27“Iwinöŋ nanŋak uruŋan jöpaköm eŋgiba köulukŋini kewögöra möta malma: Nöŋön Anutugöreŋök erali, iŋini nöŋgö könani mewö möt nariba pöndaŋ uruŋinan jöpaköm niŋgiba mala kotketka köna mewö ahuiga köulukŋini möta malma. 28Nöŋön Iwi mosöta gölmenöŋ eta mala gölme mosöta kunbuk liliŋgöba Iwinaŋgöreŋ öŋgömam.”

29Mewö jiiga gwarekurupŋan jiget, “Mötnöŋ, keu dölki jizani, mi saiŋi qahö qeba jizan. Mi mönö aukŋeyök jinöŋga ölöp möt asarizin. 30Nini merak könaŋamgi kewö möt yaközin: Göŋön mönö nanganök yuai pakpak möt tekönöŋga kunŋan kun qesiba kusum gihimapköra qahö osizan. Miaŋgöra gi Anutugöreŋök etnöŋi, nini mi ölöp möt narizin.”

31Mewö jigetka Jisösnöŋ meleŋda jiyök, “Merak ölöp möt narim niŋgizemö, 32mötket, nalö tandökŋi kun kama aka miaŋön lök mesohol köla naŋgunöŋ kinja. Nalö miaŋön kam kuŋguiga eŋön keŋgötŋini möta nömosöta deŋqeŋda simbisembel aketka nanök malmam. Töndup nanöhök töhön qahö malmam-mö, Iwinan nömbuk malma. Iwinöŋ nömbuk malmawaŋgöra aka nanöhök töhön qahö malmam. 33Eŋön toroqeba gölmenöŋ mala kahasililiŋ qakŋe möta malmemö, nömbuk qekötahöba luainöŋ malmegöra möta keu qöndökŋi ki jibi mötze. Keuyök qahö jizalmö, nöŋön gölmegö ahakmeme bölöŋi mi lök luhut ala wahijambanŋi kusum teköbiga erök. Miaŋgöra mönö ewebibiŋinambuk köhöiba saitiŋgit malme.” Mewö.

Copyright information for `BMU