a1Eze 47.1, Zek 14.8;
b2Jen 2.9, Eze 47.12;
c3Zek 14.11;
d5Ais 60.19, Dan 7.18
e11Dan 12.10;
f12Ais 40.10, 62.11, Sum 28.4, Jer 17.10;
g13Ind 1.8,17, 2.8, Ais 44.6, 48.12;
h14Jen 2.9, 3.22;
i16Ais 11.1,10;
j17Ais 55.1
k18-19Dut 4.2, 12.32

Revelation of John 22

Malmal köhöikŋaŋgö o töwatŋi ehal.

1Miaŋgö andöŋe Suep garata miaŋön malmal köhöikŋaŋgö o jeŋi kondel niŋgiiga Anutu aka Lama moröŋi yetkö jakömbuak dumnöhök uzumgöba kaba o töwatŋi ahök. Miaŋgö oŋi mi kirin jöhanŋi jöhanŋi kölköl-bilikbilikŋinambuk meleŋda asarimakzei, mönö miaŋgö dop tuat lalamŋi ahök. 2O töwatŋi miaŋön sitigö köna namŋi bohonŋe eta bibiŋi mötöteiba kutuba kayök. O töwatŋaŋgö göraŋe likelike miaŋgöreŋ malmal köhöikŋaŋgö ipŋi mi kinök. Ip miaŋgö ölŋan mönö (yara) yambu dop sömaŋi 12, mi köiŋ mohot mohotkö dop söhöba asuhumakze. Ip miaŋgö sinŋan mönö ambazip kantri dop ölöwakŋegöra aka kinje.

3Kunŋan kun qahö toroqeba alaŋi saitköba qesuahöma. Anutu aka Lama moröŋi yetkö jakömbuak dumŋiran mönö siti miaŋgöreŋ ahöiga Lama moröŋaŋgö nup meme ambazipurupŋan welen qem waŋgimakze. 4Welen qem waŋgiba jemesoholŋi eka Anutugö qetŋi mesoholŋine kösöba mekötahögetka ahöma.

5Miri qahö toroqeba söŋauma. Kembu Anutunöŋ mem asarim eŋgimakzawaŋgöra kiwa asakŋaŋgöra me wehön asakŋaŋgöra qahö osime. Mewö oyaeŋkoyaeŋ mala nalö dop teteköŋi qahö kiŋ kembu ewö galömkölköl nup memba mal öŋgöme.

6Mi ekiga Suep garatanöŋ nöŋgöra kewö jiyök, “Buŋa keu mötzani, miaŋön mönö öl töhönŋi uruyahötŋi qahö akza. Kembu Anutunöŋ kezapqetok ambazip sölölöhöm eŋgimakzawi, yaŋön mönö Suep garataŋi ni melaim niŋgiiga asuhum gihiba malal. Yuai pakpak zilaŋ asuhumeaŋgö dop akzawi, mötnarip ambazipurupŋan mi mötmegöra mi asuhuba kondel gihial.” Mewö. a , b , c , d 

Jisösnöŋ kunbuk liliŋgöba kama.

7Jisösnöŋ jiza, “Mötket, nöŋön mönö zilaŋ liliŋgöba kamam. Tosatŋan buk kiaŋgö kezapqetok keuŋi buŋa qeba qekötahömakzei, yeŋön mönö simbawoŋ akze.”

8Jon nöŋön Buŋa keu ki möta jeni meleŋniga imutŋi ehal. Mi möta ek teköba Suep garatanöŋ imut ki kondel niŋgiyöhi, nöŋön yaŋgö waikŋi memba möpöseimamgö möta gölmenöŋ eta könaŋe simin kölal. 9Simin kölalmö, nöŋgöra kewö jiyök, “Aek! Mewö kude aknöŋ. Nöŋön gi aka kezapqetok alaurupki aka ambazip buk kiaŋgö Buŋa keuŋi buŋa qeba qekötahömakzei, mönö körek eŋgö qöhöröŋine kinda mohotŋe Anutu welen qem waŋgimakzin. Nia qahöpmö, mönö Anutu waikŋi memba möpöseimakŋan.”

10Mewö jiba nöŋgöra kewö jiyök, “Nalö töriza. Miaŋgöra buk kiaŋgö kezapqetok keuŋan tölapŋe ahöbapuköra mi papianöŋ ohomanmö, mi mönö muŋgem supapnöŋ (sil) kude qekötahöman. 11Bölöŋi memakzawaŋön mönö toroqeba mewö memba böliqölima. Tölohoba maljawaŋön mönö toroqeba tölohoba aŋgöjörakŋambuk aka malma. Ahakmeme diŋdiŋi ahakzawaŋön mönö toroqeba diŋdiŋanök aka memba malma. Sarakŋi ahakzawaŋön mönö toroqeba sarakŋi kötökŋi aka malma.” Suep garatanöŋ mewö jiyök.

12Jisösnöŋ jiza, “Mötket, nöŋön mönö zilaŋ liliŋgöba kamam. Kamami, miaŋgöreŋ mönö töwaŋini memba kamam. Ahakmemeŋini aka memba malgeri, mönö mi kewöta miaŋgö dop töwaŋini mohot mohot al eŋgimam.

13“Nöŋön könakönahiŋe mutukŋi mala (yuai pakpak miwikŋaiba könaŋgep jibi qahöwahiga) teteköŋe qöndökŋa mal öŋgöba malmam. Miaŋgö dop nöŋön A aka Z, kulem namŋi mutukŋi aka teteköŋi akzal.

14“Nöŋön ambazip malukuŋini galöm kölakzei, yeŋgöra kiripo naŋguŋi öröbiga ölöp siti uruŋe öŋgögetka qahö aŋgön köl eŋgibiga malmal köhöikŋaŋgö ip ölŋi neme. Miaŋgöra opo malukuŋini galöm köla saŋgoŋmakzei, ambazip mieŋön mönö simbawoŋ aka oyaeŋkoyaeŋ akze.

15“Yeŋön oyaeŋkoyaeŋ akŋemö, tosatŋi yeŋgöra naŋgu köl jöhöbiga yaigep malmei, mi ambazip kewöŋi: Kiam ewö kaisero aka qarösoŋgo amötqeqe ahakze. Serowilin aka ambazip eŋguget kömumakze. Tandö lopioŋ waikŋini memba möpöseimakze aka isimkakalekö sihimŋi möta mi ahakze. Ambazip mewöŋi pakpak mi mönö kiripo yaigepŋe (luhutŋe) malme.

16“Jisös nöŋön garatani melaibiga liliköba urumeleŋ könagesö eŋgöra kezapqetok keu ki naŋgöba jiiga mötme. Nöŋön kiŋ Deiwidkö bömönjalöŋi aka undumŋi akzal. Nöŋön söŋangö undiŋi asakmararaŋnambuk aka asarimakzal.” Jisösnöŋ mewö jiyök.

17Uŋa Töröŋi aka ambi buŋa yetkön kewö jimakzahot, “Jisös, gi mönö kanöŋ.” Mewö jiyohotka mötmei, iŋini mönö mewöŋanök kewö jime, “Jisös, gi mönö kanöŋ.”

Kunŋan ogöra mötzawi, yaŋön mönö kama. Kunŋan malmal köhöikŋaŋgö ogöra sihimŋi mötzawi, yaŋön mönö kaba mi kalema möt aŋgön kölma. Mewö. e , f , g , h , i , j 

Galöm meme aka jöjöpaŋ keu teteköŋi

18Nöŋön buk kiaŋgö kezapqetok keuŋi mötmei, körek eŋgöra galöm meme keu kewö jizal: Kunŋan kezapqetok keu kiambuk keu kun toroqeba jimawi, lömböt kanjamŋinambuk asuhumapkö keuŋi buk kiaŋgöreŋ ohoyali, Anutunöŋ mi mönö yaŋgö qakŋe ali öŋgöme. 19Kunŋan buk kiaŋgö kezapqetok keuŋi miaŋgöreŋök keu kun qekömawi, Anutunöŋ mönö i aŋgön köliga malmal köhöikŋaŋgö ip ölŋi qahö nemba siti töröŋe qahö öŋgöma. Miaŋgö keuŋi Anutunöŋ jöhöiga buk kiaŋgöreŋ ohoyalmö, keu miaŋön mönö yaŋgöreŋ ölŋambuk qahö akŋa.

20Buŋa keu ki naŋgöba jizawaŋön kewö jiza, “Keu mi ölŋa. Nöŋön mönö zilaŋ liliŋgöba kamam.”

Mewö jiiga nöŋön kewö jizal, “Keu mi ölŋa. O Kembu Jisös, gi mönö kanöŋ.”

21Kembu Jisösgö kalem möriamŋan mönö körek embuk ahöma. Keu mi ölŋa. k 

Copyright information for `BMU