a5Lew 18.5;
b6-8Dut 30.12-14;
c11Ais 28.16;
d13Joel 2.32;
e15Ais 52.7;
f16Ais 53.1;
g18Sum 19.4;
h19Dut 32.21;
i20Ais 65.1;
j21Ais 65.2

Romans 10

Boŋ 10

1O urumeleŋ alaurupni, nöŋön nani könagesöurupnan uruŋini meleŋmegöra awöweŋgömakzal. Anutunöŋ amöt qem eŋgimapköra uruni qezaköba yeŋgöra aka Anutu köuluköm waŋgimakzal. 2Yeŋgö könaŋamŋinan kewö ahöza: Yeŋön Anutugöra urukönöp ahakzemö, mi gukmaulem qakŋe ahakze. Yeŋgö keuŋini mewö naŋgöba jizal.

3Anutunöŋ keunini jim teköiga solanizini, miaŋgö könaŋi qahö möt yaköba nanŋinanök esapköba solanŋi akingö kapaŋ kölakze. Mewö aka Anutunöŋ keunini jim teköiga solanibingö jimakzawi, keu miaŋgö bapŋe qahö anda qaköba öne laŋ malje. 4Kraistnöŋ nanŋök Köna keu wuataŋgöm teköyök. Nini tosatŋan mi osiba Kraist möt nariba urunini meleŋjini, mewö mönö Kraistköra aka Anutugö jeŋe solaniba dop köljin. Mewö.

Anutunöŋ nini körek amöt qem neŋgimamgö mötza.

5Mosesnöŋ Köna keu wuataŋgöba mewö miaŋön solanŋi akingö keuŋi mi kewö ohoi ahöza, “Köna keu wuataŋgöm tekömawaŋön mönö miaŋgöra aka mal köhöima.” 6Keu mewö ahözapmö, urunini meleŋda möt nariinga Anutunöŋ keunini jim teköiga solanimakzini, Mosesnöŋ miaŋgöra keu kewö jii ahöza, “Urugan kewö mötmöriba jibanbuk: Azi daŋön mönö Suep mire öŋgöbawak?” Ambazipnöŋ mi Kraist waŋgita etmapköra laŋ jiget. 7me “Azi daŋön mönö kömup mirigö dutŋe gebawak?” Ambazipnöŋ mi Kraist waŋgita kömupnöhök wahötmapköra laŋ jiget.

8Mewö jiba toroqeba kewö jiyök, “Buŋa keu mi köröwen qahöpmö, mönö göhö numbuge aka uruge ahöza.” Buŋa keu mi möt naribingöra aka ahöza. Neŋön keu miaŋön ambazip uru kuŋgum eŋgiba kewö jim asarim eŋgimakzin: 9Anutunöŋ Jisös mem gulii kömupnöhök wahörök. Göŋön keu mi urugan möt nariba numbu jitkan “Jisösnöŋ Kembuni akza,” mewö jim miwikŋaizan ewö, mönö amöt qem gihiiga letotman.

10Gi urugan Buŋa keu möt narinöŋga Anutunöŋ keugi jim teköiga solaniman aka numbu jitkan Jisös jim miwikŋainöŋga amöt qem gihiiga letotman.

11Buŋa Kimbigö keu kun kewö jiget ahöza, “Daŋön i möt narim waŋgimawi, yaŋön mönö gamu qahö miwikŋaima.” 12Anutunöŋ Juda ambazip qahö neŋgek soriba kantri tosatŋi qahö qepureim eŋgimakza. Kembu mohot yaŋön mönö körek neŋgö Kembunini aka dop mohotnöŋ kewöt neŋgimakza. Ambazip i qeta köulukömakzini, yaŋön mönö kötumötuetŋi nini körek keleŋ-maleleŋ neŋgimakza.

13Miaŋgö keuŋi mi Buŋa Kimbinöŋ kewö ahöza, “Ambazip denike yeŋön Kembugö qetŋi qeta köulukömei, yaŋön mönö i körek amöt qem eŋgiiga letotme.”

14Ambazipnöŋ Kembu qahö möt narim waŋgiba yaŋgö qetŋi mönö denöwö qeta köuluköbeak? Yaŋgö könaŋi qahö jiget mötkeri, i mönö denöwö möt narim waŋgibeak? Kunŋan Buŋa keu qahö jim asarima ewö, yeŋön mi mönö denöwö mötpeak? 15Ambazip kun Buŋa keugöra qahö melaibin ewö, yaŋön mönö denöwö anda mi jim asaribawak? Miaŋgö keuŋi Buŋa Kimbinöŋ kewö ohoget ahöza, “Ambazip Buŋa keu ölöpŋi memba kamakzei, yeŋgö köna ötöŋini möringa qetpuk sorokŋi akza.”

16Mewö ohoget ahözapmö, nöŋgö Israel könagesö ölŋi yeŋön Ölöwak Buŋa qahö tem köla malje. Miaŋgö keuŋi mi kezapqetok azi Aisaianöŋ kewö jii ahöza, “O Kembu, nini Buŋa keu jim sehiinga daŋön mönö uruŋi meleŋda mi möt naribawakto?” 17Keu miaŋgö dop Kraistkö keuŋi jim sehiinga kezapŋine geiga mötketka mötnaripŋinan mönö mewö asuhuma.

18Mötnarip mewö asuhumapmö, kewö qesim eŋgizal: Buŋa keu miaŋön mönö Juda yeŋgö kezapŋine qahö geiga mötket me? Qahö, mi mönö mötket. Miaŋgö keuŋi mi kewö jigetka Buŋa Kimbinöŋ ahöza,

“Keu jigetka keu kourukŋinan mönö anda anda gölme pakpak dop kölök. Mi gölmeŋi gölmeŋi eu emu likeplikep miaŋgöreŋ mötket.”
19Keu miaŋgö dop Buŋa keu lök mötketmö, kunbuk toroqeba kewö qesim eŋgizal: Israel ambazipnöŋ mi qahö möt asariget me? Mosesnöŋ mutuk keu kewö jiyök,

“Ambazip könagesö ölŋi qahö nöŋön mi amöt qem eŋgibiga eŋgö uru mututqututŋinan mönö miaŋgöra aka asuhuma. Kian kambu gukmaulem maljei, yeŋön iŋini eŋgoŋgitketka silik miaŋön mönö Juda eŋgö uruŋini kuŋgubiga irimŋini seholiiga uruŋinan wahötma.”
20Aisaianöŋ mönö köhöiba kinda kewö jii ahöza,

“Ambazip ni qahö jarum niŋgiba laŋ malgeri, yeŋön mönö ni miwikŋaim niŋgiget.
Ambazip nöŋgö könanaŋgöra qahö qesiba malgeri, nöŋön könaŋamni mönö yeŋgöra indelbi mötket.”
21Yeŋgöra mewö jiyökmö, Israel neŋgöra mönö keu kewö jii ahöza, “Silim dop söŋanök könahiba qeqetal könagesö kezapjupjup ahakzei, iŋini nöŋgöreŋ kamegöra eŋgohola eŋgöra börö kaek köla malbiga suŋgem ahakza.” Mewö. a , b , c , d , e , f , g , h , i , j 

Copyright information for `BMU