a1Mat 7.1, Luk 6.37;
b6Sum 62.12, Qam 24.12;
c11Dut 10.17
d24Ais 52.5;
e29Dut 30.6

Romans 2

Boŋ 2

Anutunöŋ keunini kewöta diŋdiŋanök jim tekömakza.

1O alani, gi tosatŋi yeŋgö keuŋini jim tekömakzan me qahö? Gi tosatŋi yeŋgö keuŋini jim teköba nangak ahakmeme miyöhök ahakzan. Miaŋgöra alagahö keuŋi kun jim teközan ewö, mönö nangahö keu mewöyök jim tekönöŋga miaŋgö lömbötŋan nangi qake öŋgöma. Miaŋgöra öŋgöŋgöŋi me eretŋi akzani, mi töndup mönö yuai kunöŋ möndöba nangahö keugö likepŋi naŋgöba jimamgö osimakzan. 2Ambazip ahakmeme bölöŋi mewöŋi ahakzei, Anutunöŋ yeŋgö keuŋini keu ölŋaŋgö dop kewöta jim tekömakza, mi mötzin.

3Miaŋgöra denöwö mötmörizan? Gi gölme azia aka töndup yuai mewöŋi ahakzei, yeŋgö keuŋini jim teköba nangak ahakmeme miyöhök aknöŋga dop kölja me qahö? Anutunöŋ keugi kewöta jim teköba likepŋi meleŋ gihiiga ölŋa göhö qake öŋgöma. Anutugöra jeŋe qahö mömölaköba asambötman.

4Anutunöŋ ala ak neŋgiba bölöŋamninaŋgö likepŋi zilaŋ qahö meleŋmapmö, mamböta möta mökösöŋmakzawi, keu miaŋgöra jijiwilit akzan me? Anutunöŋ uruölöpŋi kondela urugi meleŋ-mangöra öröm gihimakzawi, miaŋgöra tönpin malbanbuk. 5Gi kezapjupjup aka urugi qahö meleŋmani, mewö miaŋön Anutugö jeŋe qahö mömölakömanmö, irimsesewölŋan göhö qake sehiba öŋgöma. Kazik nalöŋan kam kuŋguiga keunini diŋdiŋanök jim teköma. Likepŋi meleŋ neŋgimawi, nalö miaŋgöreŋ irimsesewölŋi mönö aukŋe indeliga eka mötpin.

6Anutunöŋ mönö “Ahakmemeninaŋgö dop mohot mohot neŋgöra likepŋi meleŋ neŋgimawi,” mi kewö: 7Anutunöŋ qetbuŋaŋi neŋgimapköra mamböta aködamuninambuk akingöra kapaŋ köla pöndaŋ kinda nup ölöpŋi ölöpŋi memba maljini, neŋgöra malmal köhöikŋi neŋgima. Mi neŋgiiga nalö teteköŋi qahö oyaeŋkoyaeŋ mal öŋgöbin. 8Mewö mal öŋgöbinmö, ambazip nanŋinaŋgörök mötmöriba giriŋjabak memba Buŋa keu ölŋi andö qeba keu bölöŋi wuataŋgömakzei, Anutugö irimŋan mönö miaŋgöra seholiiga kazikŋi ali qakŋine öŋgöma. 9Kazikŋi mi mutuk Juda neŋgö qakŋine öŋgöiga neŋgö andönine kantri tosatŋi aiaka bölöŋi ahakzei, körek yeŋgö qakŋine mewöyök öŋgöiga sihimbölö kahasililiŋ möta malme.

10Mewö malmemö, Juda aka neŋgö andönine kantri tosatŋan mewöyök urunini meleŋda aiaka ölöpŋi ahakzini, Anutugö aködamunŋan mönö körek neŋgö qaknine öŋgöiga qetbuŋa neŋgiiga luainöŋ malbin. 11Anutunöŋ ambazip tosatŋi qahö neŋgek soriba tosatŋi qahö qepureim eŋgimakzapmö, dop mohotnöŋ kewöt neŋgimakza.

12Miaŋgö könaŋi kewö: Kantri tosatŋi yeŋön Anutugöreŋ Köna keu qahö oyoŋda möta siŋgisöndok laŋ ahakzei, yeŋön mönö körekŋanök tönpin mala ayuhume. Juda neŋön Anutugöreŋ Köna keu oyoŋda möta töndup siŋgisöndok ahakzini, Anutunöŋ mönö keu miaŋgö dop körek kewöt neŋgiba keunini jim teköma. 13Ambazip Anutugöreŋ Köna keu öne mörakzei, yeŋön Anutugö jeŋe solanŋi qahö akze. Qahöpmö, Köna keu tem köla wuataŋ-gömakzei, Anutunöŋ mönö yeŋgö keuŋini jim teköiga solanize. 14Kantri tosatŋan Anutugöreŋ Köna keu qahö memba maljemö, tosatŋan töndup laŋ nanŋini imbi miaŋgö dop mötmöriba ahakze. Anutugö köna keuŋi qahö mötzemö, töndup mötmötŋinan jim kutum eŋgiiga Anutugö köna keugö dop aka miaŋgö bapŋe malje.

15Mewö maljeaŋgö könaŋi mi aukŋe asuhuba kewö ahöza: Anutunöŋ ambazip miwikŋaim neŋgiba miaŋgöreŋ Köna keuŋaŋgö jimkutukutuŋi mi körek neŋgö urunine ali ahöza. Miaŋgöra Anutunöŋ keuŋi jiba saŋep alakzawi, mi kian kantri yeŋön mewöyök mörakze. Mi uruŋinaŋgö kezapŋan mötketka keuŋini jiiga Anutubuk öröröŋ mörakze. Anutunöŋ urumötmöt eŋgiyöhi, miaŋön nalö tosatŋe keu jakeŋe ala kuŋgum eŋgiiga möt bölimahakze aka nalö tosatŋe keuŋini naŋgöba jiiga möt ölöwahakze. 16Ölöwak Buŋa jim asarimakzali, miaŋgö dop nalö ketaŋe kewö asuhuma: Kraist Jisösnöŋ Anutu bauköm waŋgiiga ambazip neŋgöreŋ keu tölapŋi tölapŋi kewöta jim teköm neŋgima. Mewö. a , b , c 

Köna keu miaŋön könaŋamnini denöwö indelja?

17Gi nangi qetki Juda azia qeta Köna keunöŋ amöt qem gihimapkö möt nariba “Anutugö buŋaya akzal,” jiba silegi möpöseinöŋga dop kölja me qahö? 18Gi Anutugö jitŋaŋgö dop malmalgö keuŋi möt sölöŋgöba maljan. Anutugö Köna keu kusum gihigeraŋgöra aka köna qetpuk sorok wuataŋgömamgö jiba keu pakpak kewöta ölŋi aka muneŋi mendeŋmakzan. 19Gi “Ölöp jegömöl ambazip alabaukŋini aka eŋguaŋgitmam,” jiba aiweliköm aŋgumakzan. Söŋaupnöŋ maljei, mi mem asarim eŋgimanaŋgö dop awösamkakak akzan.

20Mewö aka kewö jimakzan, “Köna keu kusum niŋgigetka mötkutukutu lök miwikŋaiba keu ölŋaŋgö könaŋi mötzal.” Mewö jiba amqeba kewö jimakzan, “Ni ölöp ambazip mötmötŋini qahö yeŋgö böhiŋina akŋam. Ölöp mönö namande yeŋgö qaqazuŋina aka kusum eŋgimakŋam.” 21Mewö jiba tosatŋi kusum eŋgiba wuanöŋgöra nangi qahö kusum aŋgumakzan? “Yoŋgorö kude meman,” jiba ambazip uruŋini kuŋgum eŋgimakzanmö, nangak yoŋgorö meme aknöŋga qahö dop kölja.

22“Sero yoŋgorö kude akŋan,” mewö jinöŋ mötketka nangak kaisero akzan me qahö? Tandö lopioŋ sisit mem eŋgimakzanmö, töndup nangak jöwöwöl jikenöŋ öŋgöba yuaiŋi aŋgön köla kiom qeba memakzan. Mi qahö dop kölja.

23Anutugöreŋ Köna keubuk maljanaŋgöra silegi laŋ memba öŋgömakzanmö, nangak mi walöŋda mewö miaŋön Anutugö qetbuŋaŋi memba et ala malnöŋga gamuŋambuk ahakza. 24Miaŋgö keuŋi mi Buŋa Kimbinöŋ kewö ohoget ahöza, “Eŋgö silikŋinaŋgöra aka kian kantri könagesö yeŋön Anutugö qetŋi ilita sutŋine mepaqepaik ahakze.”

25Anutugöreŋ Köna keu wuataŋgöba maljan ewö, Anutugö aiwesökŋi silege yandigeri, miaŋön mönö bauköm gihiiga dop kölja. Mi dop köljapmö, köna keu walöŋda siŋgisöndok ahakzan ewö, mönö aiwesöki qahö memeŋi mewö tandök aka öne laŋ maljan. 26Tosatŋan Anutugö aiwesökŋi sileŋine qahö yandigetka töndup köna keugö jimkutukutuŋi wuataŋgömakze ewö, Anutunöŋ aiwesök mi sileŋine ahözawaŋgö dop ewö eŋgehiga dop kölja.

27Mewö eŋgehiga yeŋgöreŋök kunŋan ölöp Köna keugö dop göhö keugi töhönŋi kewöta jim teköiga etman. Anutugö aiwesökŋi silege yandigetka Köna keugö bohonŋi mohot mohot möt aŋgön köla maljanmö, mi walöŋda siŋgisöndok ahakzanaŋgöra aka etman. 28Azi kunŋan silenöhök Juda azia akza ewö, yaŋön mönö Juda azi ölŋi qahö akza. Mewöyök Anutugö aiwesökŋi sileŋeyök yandigetka yaŋgiseŋ ahakze ewö, mi mönö aiwesök omaŋi, ölŋi qahö.

29Ölŋi qahöpmö, azi kun uruŋan Juda azia akzawi, yaŋön mönö Juda azi ölŋi akza. Mewöŋanök Anutunöŋ urunini qesöŋda Uŋaŋi Töröŋi miaŋgöreŋ ali maljawi, miaŋön mönö aiwesök ölŋi akza. Köna keugö bohonŋi wuataŋgöba azi sileŋi yandigetka gölme ambazipnöŋ mötketka öŋgömakzapmö, Anutunöŋ aiwesökŋi urunine kinjawaŋgöra möri öŋgöi möpöseim neŋgimakza. Mewö. d , e 

Copyright information for `BMU