a4Sum 51.4
b10-12Sum 14.1-3, 53.1-3;
c13Sum 5.9, 140.3;
d14Sum 10.7;
e15-17Ais 59.7-8;
f18Sum 36.1;
g20Sum 143.2, Gal 2.16
h22Gal 2.16;
i30Dut 6.4, Gal 3.20

Romans 3

Boŋ 3

Anutunöŋ keuŋi pöndaŋ wuataŋgömakza.

1Mewö ahöiga Juda ambazip maljini, miaŋön mönö denöwö bauköm neŋgibawak? Anutugö aiwesökŋi silenine yandigeri, miaŋgö ölŋan mönö denöwö ahum neŋgiza? 2Ölŋan mönö malmal pakpak miaŋgöreŋ gwötpuk ahuba ölŋa bauköm neŋgimakza. Miaŋgö keuŋi mutukŋi kewö: Anutunöŋ Buŋa keuŋi neŋgiiga buŋanina aiga maljin.

3Mewö maljinmö, neŋgöreŋök tosatŋan Anutu qahö möt narim waŋgiba malgetka denöwö ak eŋgima? Yaŋgiseŋ malgeraŋgö likepŋi meleŋda mönö denöwö ak neŋgima? Urukalemŋi jöhöba aŋgön köliga omaŋi akŋa me denöwö? 4Mi qahöpmahöp! Nini körek pakpak muneŋ ambazip akzinmö, Anutunöŋ öl töhönŋi akza. Anutugö könaŋi mi Buŋa Kimbinöŋ kewö ohoget ahöza,

“Keu jakeŋe ala qesim gihigetka keugahö likepŋi jim asariba miaŋgöreŋ diŋdiŋi aka luhut al eŋgiba kinman. Göhö könaŋamgi mewö miwikŋaiba naŋgöba jime.”
5Neŋön ahakmeme goŋgoŋi wuataŋgöinga Anutunöŋ qindiŋaim neŋgiiga ahakmemeŋi diŋdiŋan mewö aukŋe asuhuza ewö, neŋön keu miaŋgöra mönö denöwö jibinak? Ni keu mi gölme ambazip mötmötkö dop kewö jizal: Anutunöŋ likepŋi meleŋniga irimsesewölŋan qaknine öŋgözawi, yaŋgö mötmötŋan mewö goŋgiza me qahö? 6Qahö, mi yapmakek! Anutunöŋ goŋgoŋi akawak ewö, yaŋön gölmeŋi gölmeŋi neŋgö keunini mönö denöwö kewöta törörök jim teköbawak?

7Nöŋön muneŋ azia akiga Anutunöŋ keuŋi ölŋan qindiŋaim niŋgiiga yaŋgö qetbuŋaŋan mewö aukŋe asuhum tiŋgitza. Mewö aiga nöŋön siŋgisöndok ahali, Anutunöŋ miaŋgö keuŋi mönö denöwögöra jim teköza? Nömosöri nani imbi-imbi malbi dop kölbawak me qahö? Keuŋan mönö qahö löwöriba etma. 8Mönö kewö jiinga dop kölbawak, “Nini ölöp bölöŋi toroqeba ahinga Anutunöŋ mi qindiŋaiiga ölöpŋaŋgö ölŋan asuhuiga keuŋan qetbuŋaŋambuk akŋa.” Tosatŋan neŋgöra keu sirongen mewö jiba toroqeba kewö jimakze, “Polnöŋ keu mewö jiba miaŋgö dop laŋ ahakza.” Mewö aka jigeraŋgö keuŋi mi Anutunöŋ kewöta dopŋine jim teköm eŋgima, mötzal. Mewö. a 

Ambazip kunŋan solanŋi qahö akza.

9Keu mewö eraum möta mi denöwö jim teköbinak? Juda neŋön kantri tosatŋi eŋgoŋgita Anutugö jeŋe diŋdiŋi akzin me qahö? Saumbaŋ! Miaŋgö keuŋi lök qeljiŋe kewö jim köhöinin: Juda me kantri tosatŋi akinak, nini körekmakörek siŋgisöndok ahinga köpeim neŋgiiga maljin. Miaŋgöra silenini memba öŋgöbingö osimakzin. 10Miaŋgö keuŋi mi Buŋa Kimbinöŋ kewö ohoget ahöza,

“Kunŋan kun solanŋi diŋdiŋi qahö kötökŋi akza.
11Kungö uruŋe mötmöt qahö ahum kutui laŋ malje. Kunŋan kun Anutu miwikŋaimamgö qahö kapaŋ kölakza.
12Qahöpmö, körekŋan mönö köna oŋgita jaŋjuŋ aka malje.
Körekmakörekŋan mönö böliba Anutugö jeŋe aŋgöjörakŋinambuk akze. Ölöpŋi ahakzawi, mohot-töwa kun mi qahöpmahöp miwikŋaizal.
13Nesilamŋinan isimkakalek ahakze.
Jöl ginaginaŋinan qaksirigö löm ewö aŋaŋiba kiniga kömupkö qösösökŋi ewö miaŋön ambazip laŋ ayuhum eŋgimakze. Keu bölöŋi mi qatögö jitŋi möröm warabe ewö numbuŋine kokolak qeba ahöiga jitŋinan ambazip laŋ eŋgöhömakze.
14Sait keu kömbukŋambuknöŋ mönö numbuŋini kokolak qeiga ambazip laŋ qesuahöm eŋgimakze.
15Ambazip laŋ eŋguba sepŋini mokomegöra könaŋinan kik-kek ösumok anda kamakze.
16Könaŋini goŋgii maljeaŋgö aiwesökŋini kewö akza: Denike lilikömakzei, miaŋgöreŋ mönö köndeŋ-möndeŋ aketka ambazip uruŋinan böliba kömbuhi-makza.
17Luainöŋ malmalgö könaŋi mi qahö möt kutum yaköze.
18Anutu göda qebingö keuŋi mi uruŋine qahö ahöza. Jitŋi oŋgitpinbuköra keŋgötŋini qahö möta önewat laŋ malje.”
Anutugöreŋ keu mewö ahöza.

19Anutunöŋ Köna keu kewögöra neŋgiyök, mi mötzin: Köna keu pakpak miaŋön gölme dop jöhöm neŋgimakza. Nini keu miaŋgö bapŋe anda tem köla malinga dop kölma. Qahö tem kölbin ewö, Anutunöŋ mönö likepŋi meleŋ neŋgii ayuhubin. Miaŋgöra sömbunini möta möndömöndönini mosöta keu bök mala tem köl waŋgiinga dop kölma. Anutunöŋ ambazip könanini mewö indelöha ahöza.

20Köna keunöŋ jöhöm neŋgimakzapmö, nini lökŋanök mi wuataŋgöbingö osimakzin. Anutugöreŋ Köna keunöŋ siŋgisöndok qiwikŋaiiga aukŋe eka ölöp möt kutubinmö, köna miaŋön Anutugö jeŋe solanŋi akingö osibin. Mewö. b , c , d , e , f , g 

Solanŋi akinaŋgö könaŋi mi mötnarip.

21Naninak osimakzinmö, Anutunöŋ Köna keu wuataŋgöba solanŋi akingöra mi qahö jiyökmö, köna murutŋi kewö areŋgöba jii ahöza: Anutunöŋ nanŋak keunini jim teköiga yaŋgö jeŋe solanibin. Anutunöŋ keu mi Moses aka kezapqetok ambazip yeŋgöra indeliga naŋgöba jiba Buŋa Kimbinöŋ ohogetka nalö kewöŋe aukŋe asuhuiga mötzin.

22Miaŋgöra denike denike neŋön Jisös Kraist möt narizini, Anutunöŋ mönö körek neŋgö keunini jim teköiga solanibin. Ambazip kambu murutŋi murutŋi neŋön Anutugö jeŋe öröröŋ akzin. 23Ambazip körek neŋön siŋgisöndok aka Anutugö asakmararaŋaŋgöra osizin.

24Mi osizinmö, Anutugö kalem möriamŋan asuhuiga Kraist Jisösnöŋ sohopnini meyök. Anutunöŋ kalem miaŋgöra aka keunini jim teköiga solanibin. 25Mutuk siŋgisöndok aka malgeri, Anutunöŋ mi möta mökösöŋda likepŋi zilaŋ qahö meleŋ eŋgiyök. Mi qahö meleŋ eŋgiba nanŋi ahakmeme solanŋan aukŋe asuhumapköra möta Kraist Jisös jöwöwöl sömbup ewö aliga qeget kömuiga Anutugö jeŋe köl könjörat neŋgimapkö könaŋa ahök. Sepŋi mokoyöhi, mi möt nariinga mewö miaŋön siŋgisöndoknini mosöri solanibin. 26Könaŋi mi nalö kewöŋe aukŋe asuhumapköra möta Jisös mewö ak waŋgiyök. Anutugö ahakmeme solanŋi mi kewö: Nanŋak solanŋi akza aka kunŋan Jisös möt narizawi, mönö yaŋgö keuŋi jim teköiga solanimakza.

27Mewö aiga mönö wanigöra silenini mem öŋgöbinak? Yuai kungöra aka qahöpmahöp. Köna keu wuataŋgöba solanŋi akingöra mi osizin. Mewö solanŋi qahö akinmö, Jisös möt nariinga Anutunöŋ neŋgeka keunini jim teköiga solanimakin. 28Keu ki jim teköba kötŋi kewö jim köhöizin: Köna keu wuataŋgömakzinaŋgöra qahöpmö, Jisös möt narim waŋgizinaŋgöra aka Anutunöŋ keunini jim teköiga solanimakin. 29Anutunöŋ Juda neŋgö Anutuninanök qahö akza. Mönö kantri tosatŋi yeŋgö Anutuŋina mewöyök akza me qahö? Mönö yeŋgö Anutuŋina mohot akza.

30Anutunöŋ mohot akza. Miaŋgöra silenini yandiget maljini, neŋön möt narim waŋgiinga mem solanim neŋgimakza aka sileŋini qahö yandiget maljei, mi mewöyök möt narim waŋgigeraŋgöra aka mem solanim eŋgimakza. 31Mötnarimegö keu jiba miaŋön kuŋgum eŋgiba mewö miaŋön Köna keu memba et alinga omaŋi akŋa me qahö? Mi yapmakek qahöpmö, Anutugöreŋ Köna keu mi qahö qeapkömakzinmö, mi mem köhöimakzin. Mewö. h , i 

Copyright information for `BMU