Genesis 1

A Vure i Rata Rike a Hunu a Malala

1Muga na maki lobo ni rata, a Vure i rata rike a hunu a malala. 2A malala i uka ma i manga ia ngane. I tabuli tavula kunana. A uvo i kavitagua a utu. A hanuna Vure kunana i rara polomeli vona. 3 a  Muri a Vure i ta maea, “Ge palala.” Ngane i palala. 4I masia a hini palala i kamumu. Muri i kalipida a hini palala, a uvo. 5A Vure i vunua a hini palala a parava, a uvo i vunua a rodo. I rodo i palala. Iea a mugana maka parava. 6 b  Muri a Vure i ta maea, “Ge bele tara koropala ge kalipidea a naru ge tabuli na hini ge rua.” 7Lakea, a Vure i ratea a koropala, i kalipidea a naru i tabuli polomeli ranga, i tabuli polotano ranga. Muri i bele manga a ngava i taki. 8A koropala iea i vunua a hunu. I rodo i palala. Iea a ruana parava.

9Muri a Vure i ta maea, “A naru polotano na hunu ge tua lakea na hini ranga, ge bele a hini ge vu.” Muri i bele manga a ngava i taki. 10A hini vu a Vure i vunua a malala. A hini vona a naru i vunua a dari. I matai a maki i rata i kamumu.

11Muri a Vure i ta maea, “A malala ge vakabele a maka varili, a kai, a uve ni varo, turana maka kai ri gi tahoka a kanena turana a vutuna ri gi vakabele tabu a hamone ria.” Muri i bele manga a ngava i taki. 12A malala i tuvu vona a maka varili, a kai, a uve ni varo, turana a maka kai ri tahoka a kanena turana a vutuna ri gi vakabele tabu a hamone ria. A Vure i matai a maki i rata i kamumu. 13I rodo, i palala. Iea a toluna parava.

14Muri a Vure i ta maea, “Ge tahoka a maka maki ri gi para polomeli na koropalana hunu, ri gi vakalipida a hini palala, a rodo. Ri gi vakasiri a parava, a pida, a tahuna na haro, a tahuna na vala. 15A maka maki ri para na koropala bara ri vakapalala a malala.” Muri i bele manga a ngava i taki. 16A Vure i rata a nipara dagi i rua. A viri dagi ne vona ni matakari a parava. A viri kiroko ne vona ni matakari a rodo. A hada ranga i rata rike. 17I ru ria na koropala na hunu ne vona ni vakapalala a malala, 18bara ri matakari a parava, a rodo, bara ri kalipida a hini palala, a hini uvo. A Vure i matai a maki i rata i kamumu. 19I rodo i palala. Iea a vana parava.

20Muri a Vure i ta maea, “A dari ge vonu vona a maka maki mahuri, ri gi laho lae na kabune ria. A maka kadirovo ri gi bebe polomeli na koropalana malala a hunu.” 21Lakea a Vure i rata rike a maka kabuna manu lobo, a maki dagi na utu, ri huru lae vona, ri vakavonu a dari, ri gi vakabele tabu a hamone ria. A maka kadirovo ranga, a Vure i rata rike ria ri gi vakabele tabu a hamone ria. A Vure i matai a maki i rata i kamumu, 22i gamai ria i ta maea, “Mua a maki lobo na dari, mu bele kupo mu vakavonu a dari, mua a maka kadirovo mu bele kupo na robo.” 23I rodo i palala. Iea a limana parava.

24Muri a Vure i ta maea, “A maka maki mahuri ri gi vakabele tabu a kabu ne ria: a sipsip a bulmakau, a maki kiroko ri karaka lae na robo, a livoa hateka.” Muri i bele manga a ngava i taki. 25A Vure i rata rike a maka livoa, a sipsip a bulmakau, a maki i karaka lae na malala, ria lobo ri gi vakabele tabu a hamone ria. A Vure i matai a maki i rata i kamumu.

26 c  Muri i ta maea, “Te ge rata rike a bakovi ge manga teu, ge matakari a manu na dari, a kadirovo, a sipsip a bulmakau, turana a maka maki ri karaka lae na malala.”

27 d , e  Lakea a Vure i rata rikea a bakovi i manga ia. I muri mai ia, i rata rike varago a bakovi, a ngatavine.

28A Vure i gamai rua i taki rua, “Muru bele kupo, muru vakavonu a malala, muru matakaria. Muru matakari a maka manu na dari, a maka kadirovo, turana a maki mahuri lobo na robo.” 29Muri a Vure i ta maea, “Iau a habi marua a maka maki ni varo, turana a maka kai ri tahoka a kanena i vona a vutuna, bara a maki ni kani ne marua.”

30Na maka kadirovo, a maka maki kiroko ri karaka na malala, a maki lobo i mahuri, a Vure i habi ne ria a maka pagana rau bara ri kani. Muri i bele manga a hini i taki.

31A Vure i matai a maka maki i rata i kamumu hateka. I rodo i palala. Iea a polotarana parava.

Copyright information for `BNP