Joshua 21

A Tanga ne Huriki a Hamone Levi

1E huriki a matakari na kabu ne Levi ri vano ri matai e Eleasar a prister, e Iosua e tune Nun bakovi, turana e huriki a matakari na maka kabu ne Israel. 2 a  Ri tagui ria na tanga e Silo na malala ne huriki a Kenan, ri taki ria, “E BAKOVI DAGI i vakukua e Moses, ta mi gi bole ranga tanga mi gi made vona, ge tahoka a maka varili kamumu ge kani a maka bulmakau ne mia.” 3Lakea e huriki a Israel ri ramaia a nitane BAKOVI DAGI, ri habi a maka tanga, a malala na kabu ne Levi.

4A maka kabu ri rehi na rihiva na satu, ri bole a malala ne ria. E huriki a Levi, ra hamone Aron a prister, na kabu ne Kohat, ri bole muga ne ria. Ni habi ne ria a tanga i ravulu a polona i tolu, pololilo na malala na kabu ne Iuda, ne Simion, ne Bensamin. 5E huriki a Kohat ranga ri bole a tanga i ravulu na malala na kabu ne Epraim, ne Dan, na kalavana kabu ne Manase.

6A kabu ne Gerson i bole a tanga i ravulu a polona i tolu i tabuli pololilo na malala na kabu ne Isikar, ne Aser, ne Naptali, a kalavana kabu ne Manase ri made na robo e Basan.

7A kabu ne Merari ri bole a tanga i ravulu a polona i rua pololilo na malala na kabu ne Reuben, ne Gad, ne Sebulun.

8E huriki a Israel ri ramaia a ngava ne BAKOVI DAGI i habia ne Moses, ri rehi na satu, ri vulaki a maka tanga ri habi na kabu ne Levi. Ra tanga nga ri tahoka a tabekena malala i tabuli tabukoi ne ria, ne vona ni vakani a bulmakau a sipsip.

9A maka tanga ri tabuli na malala na kabu ne Iuda ne Simion, 10e huriki a Kohat, a hamone Aron, ri bole pali. E huriki a Israel ri rehi na satu ri vulaki muga a tanga nga, ri habi ne huriki a Kohat. 11Ri habia ne ria e Kiriat-Araba re Hebron. E Arba e tamane Anak. A tanga e Hebron i pesi na kupona malala na kabu ne Iuda. Ri habia ne huriki a hamone Aron ra tanga iea, turana a malala i tabuli haluia, ne vona ni vakalaho a maka bulmakau a sipsip ne ria vona. 12Pali a malala ni ratana hania turana a maka tanga kiroko ri tabukoi na tanga, ni habi pali ne Keleb, e tune Iepune, ne vona a kabu vona.

13Ri habia ne huriki a hamone Aron a tanga e Hebron, (a tanga i kapiloho vona a bakovi i rabalaki a viri). Ri habi tabu ne ria e Lipna, 14e Iatir, e Estemoa, 15e Holon, e Debir, 16e Ain, e Iuta, e Bet-Semes. Ra tanga nga ri pesi na malala na kabu ne Iuda, ne Simion. Ri tahoka a maka tabekena malala ri tabuli tabukoi ne ria, ne vona ni vakalaho a maka bulmakau a sipsip. Ri bole a tanga i polova na kabu ne Iuda, ne Simion.

17A kabu ne Bensamin i habi a tanga ne ria: e Gibeon, e Geba, 18e Anatot, e Almon. Ra tanga i va nga, ri tahoka a maka tabekena malala ri tabuli tabukoi ne ria, ne vona ni vakalaho a bulmakau a sipsip.

19E huriki a hamone Aron, re huriki a prister ri bole a tanga i ravulu a polona i tolu. Ra tanga nga, ri tahoka a maka tabekena malala ri tabuli tabukoi ne ria ne vona ni vakalaho a maka bulmakau a sipsip.

20E huriki a Kohat ranga na kabu ne Levi, ri bole a tanga, a malala na kabu ne Epraim. 21Ri habi a tanga ne ria: e Sekem (a tanga i kapiloho vona a bakovi i rabalaki a viri) i pesi na kupona malala na kabu ne Epraim, ne Geser, 22ne Kipsaim, ne Bet-Horon. Ra tanga i va nga, ri tahoka a maka tabekena malala ne vona ni vakalaho a maka bulmakau a sipsip.

23A kabu ne Dan i habi ne huriki a Kohan a tanga ne ria: e Elteke, e Gibeton, 24e Aialon, e Gat-Rimon. Ra tanga i va nga, ri tahoka a maka tabekena malala ri tabuli tabukoi ne ria, ne vona ni vakani a maka bulmakau a sipsip.

25Ri habi ne huriki a kalavana kabu ne Manase a tanga i rua: e Tanak, e Gat-Rimon. Ra tanga nga, ru tahoka a tabekena malala, i tabuli tabukoi ne rua, ne vona ni vakalaho a bulmakau a sipsip. 26E huriki a Kohat ri bole a tanga i ravulu. Ra tanga nga ri tahoka a tabekena malala i tabuli tabukoi ne ria, ne vona ni vakalaho a maka bulmakau a sipsip.

27A hamone Levi ranga, re huriki a Gerson. A kabu ne Manase i habi ne ria a tanga i rua: e Golan (a tanga i ha, i kapiloho vona a bakovi i rabalaki a viri) na tabeke e Basan, e Bestera. Ra tanga nga, ru tahoka a tabekena malala i tabuli tabukoi ne rua ne vona ni vakalaho a bulmakau a sipsip.

28A kabu ne Isikar i habi ne huriki a Gerson a tanga nga: e Kision, e Daberat, 29e Iarmut, e En-Ganim. Ra tanga i va nga, ri tahoka a tabekena malala ri tabuli tabukoi ne ria, ne vona ni vakalaho a maka bulmakau a sipsip.

30A kabu ne Aser i habi ne huriki a Gerson a tanga: e Misal, e Abdon, 31e Helkat, e Rehob. Ra tanga i va nga, ri tahoka a maka tabekena malala ri tabuli tabukoi ne ria, ne vona ni vakalaho a maka bulmakau a sipsip.

32A kabu ne Naptali i habi ne huriki a Gerson a tanga i tolu: e Kedes (a tanga i ha, i kapiloho vona a bakovi i rabalaki a viri) i pesi na tabeke ne Galili, e Hamot-Dor, e Kartan. Ra tanga nga, to tahoka a maka tabekena malala i tabuli tabukoi ne tou, ne vona ni vakalaho a maka bulmakau a sipsip. 33E huriki a Gerson ri bole a tanga i ravulu a polona i tolu. Ra tanga nga, ri tahoka a maka tabekena malala ri tabuli tabukoi ne ria, ne vona ni vakalaho a bulmakau a sipsip.

34E huriki a Merari, ria ranga a hamone Levi. A kabu ne Sebulun i habi ne ria a tanga nga: e Iokneam, e Karta, 35e Dimna, e Nahala. Ra tanga i va nga, ri tahoka a maka tabekena malala ri tabuli tabukoi ne ria, ne vona ni vakalaho a bulmakau a sipsip.

36A kabu ne Reuben ri habi ne huriki a Merari a tanga nga: e Beser, e Iahas, 37e Kedemot, e Mepat. Ra tanga i va nga, ri tahoka a maka tabekena malala ri tabuli tabukoi ne ria, ne vona ni vakalaho a maka bulmakau a sipsip.

38A kabu ne Gad i habi ne huriki a Merari a tanga nga: e Ramot (a tanga i ha, i kapiloho vona a bakovi i rabalaki a viri) na tabeke ne Gilead, e Mahanaim, 39e Hesbon, e Iaser. Ra tanga i va nga, ri tahoka a maka tabekena malala ri tabuli tabukoi ne ria, ne vona ni vakalaho a maka bulmakau a sipsip. 40E huriki a Merari, ria a hamone Levi, ri bole a tanga i ravulu a polona i rua.

41E huriki a Israel, ri habi a tanga i ravulu va a polona i polotolu na kabu ne Levi. 42A maka tanga nga, ri tahoka a maka tabekena malala ri tabuli tabukoi ne ria ne vona ni vakalaho a maka bulmakau a sipsip ne ria vona.

43E BAKOVI DAGI i habia ne huriki a Israel a malala iea, i ramaia a ngava i ta muholi vona ne huriki a gare ne ria hosi. Lakea ri bolea a malala ne ria liu. 44E BAKOVI DAGI i habi a nivalemu ne ria, i manga a ngava i ta muholi vona ne huriki a gare ne ria. I tuhori ria i ratapile e huriki a pile, i uka tara pile ge rangi ria. 45E BAKOVI DAGI i ta muholi ge rata a maki kamumu ne Israel, i ramai lobo a nita muholi vona.

Copyright information for `BNP