Matthew 27

E Isu Ni Turari Lakea ne Pilato

(Markus 15:1; Lukas 23:1-2; Ioanes 18:28-32)

1Na hatelanga pokopoko e huriki a prister dagi, e huriki a gare ri valongo mai a ngava ri gi rabalakia e Isu. 2Muri ri kolotatea, ri turaria lakea ne Pilato, ra bakovi i matakari a tabeke iea.

E Iudas i Tomo

(Apostolo 1:18-19)

3Na tahuna e Iudas, ra viri i habia e Isu na limane huriki a pile, i masia ri gi rabalakia e Isu, i kilu vona a naro i ratea, lakea i habi mule ne huriki a prister dagi, a gare, a silva i ravulu tolu. 4I taki ria, “A rata a naro hale. Ra viri a habia ne mua, a bakovi malamala.” Pali ri koli, ri ta maea, “A maki vomu.”

5 a  Lakea i voro dili na roho na Vure a moni, muri i vano ia i vakatavore mule ia, i tomo.

6E huriki a prister dagi ri poi mule a moni, ri ta maea, “Ra moni iea, a mapana bakovi ni rabalaki. A vinara i taki i uka ma ge dili na tava na roho na Vure.” 7Lakea ri valongo mai a ngava, ri bole a moni iea, ri konea a malala na mari ni ratana ulo, ge a murina ni tanu a podane huriki a mosi ri mate. 8I mavonga ni gale liu a malala iea, “A Malala na Dara.” 9 b  Ngane a nita hosi na propet e Ieremaia i bele muholi. Ra ngava iea i maea, “Ri bole a moni silva i ravulu tolu, ra mapana nimate na viri e huriki e tune Israel ri ngarua ge mate. 10Ri bolea a moni iea, ri konea a malala na mari ni rata a ulo, i manga a hini e Bakovi Dagi i taki iau vona.”

A Hariki ne Huriki a Iuda

(Markus 15:2-5; Lukas 23:3-5; Ioanes 18:33-38)

11E Isu i pesi na matane Pilato, lakea a matakari i nanea, “Ra ioe, i muholi ioe a hariki ne huriki a Iuda?”

E Isu i koli i ta maea, “A ngava o takia pali.”

12 c  Na tahuna e huriki a prister dagi, e huriki a gare ri padi virihia na ngava, i uka ma i taratoto. 13Muri e Pilato i nanea, “Ra maka ngava ni padi virihi ioe vona, o longo?” 14Pali e Isu i uka ma i taratoto. Lakea e Pilato i turutu hateka vona.

E Barabas

(Markus 15:6-15; Lukas 23:13-25; Ioanes 18:3819:16)

15Na pida lobo na parava na habu, a matakari bara i nana e huriki ne rei a bakovi ge vakapagetala tavulea na bavi. 16Na tahuna iea i tahoka tara bakovi hale i made na bavi, a rana e Barabas. E huriki lobo ri lohoka vona. 17Na tahuna e huriki ri vapopo na ruma ne Pilato, i nana ria, “E rei a viri mu ngarua ga vakapagetalea na bavi? E Barabas, o e Isu, ra bakovi ni gale e Kristo?” 18 d  E Pilato i nana ria, a vuhuna i lohoka vona ri turari vilia vona a vuhuna i madihi a hatene ria vona a hini e Isu i rangi ria.

19Pali e Pilato tara i mangenge, a vuhuna na tahuna e Isu i pesi na matana, e girihina i talo rike a ngava vona, i ta maea, “Naha ni ratea tara maki na bakovi malamala iea, a vuhuna a bole a nima­dihi dagi mona na tahuna a masia baroko na vuregu.”

20Pali e huriki a prister dagi, a gare ri voro dili a ngava ne huriki ri gi ta hinituhana vona e Barabas ge pagitala, pali e Isu ni gi rabalaki.

21Lakea a matakari i nana ria, “E rei ne rua ga vakapagetalea na bavi? E Barabas o e Isu?”

Ri koli ria ri ta maea, “E Barabas.”

22E Pilato i nana tabu, “Pali ga rata navia ngane e Isu, ra ni gale e Kristo?”

Ria lobo ri koli, ri ta maea, “Ni gi paditata na kai tavalavala!”

23E Pilato i nana ria, “I navai ge mavonga? A ra rabu hale i ratea?” Pali ri gale dagi hateka, ri ta maea, “Ni gi paditata na kai tavalavala!”

24 e  E Pilato i matakilala ngane i uka ma ri gi longoa, a vuhuna e huriki ri gao hateka, ri vakatubu ni roro. Lakea i bolea a naru, i vahilolo a limana na matane huriki, i ta maea, “Iau a uka rarenga vona a nimatena bakovi iea. Mu rata virihia vona a maki mu ngarua vona!”

25 f  E huriki lobo ri koli mule, ri ta maea, “Pali. Mia mi gi tahoka a rarenga vona. E huriki a hamone mia, ria ranga ri gi tahoka a rarenga vona!”

26Muri i vakapagetalea e Barabas, i taki e huriki a nugumaheto ri gi lagua e Isu, ri gi paditatea na kai tavalavala.

E Isu Ni Padikede

(Markus 15:16-20; Ioanes 19:2-3)

27Muri e huriki a nugumaheto ne Pilato ri turaria e Isu i lakea na roho ne ria, lakea a tara lobo na nugumaheto ri vapopo na ngalana. 28 g  Ri kali tala a varakia vona ri vakarodoa vona a varakia kuakua. 29Ri padiviri a barakau i manga a tama hariki, ri vakakubea na gina. Ri vakabolea vona a kodo hariki, ri turume puru na ngalana, ri padikedea ri ta maea, “Ge made vakaroro a hariki ne huriki a Iuda!” 30 h  Ri kalupe tahoa, ri bole mulea a kodo, ri ubi balaka kupo a gina. 31Ri padikedea, muri ri kali talea a varakia, ra ri vakarodoa vona. Muri ri vakarodo tabu vona a varakia vona. Muri ri turari talea ni gi paditata na kai tavalavala.

E Isu Ni Paditata

(Markus 15:21-32; Lukas 23:26-43; Ioanes 19:17-27)

32Na tahuna ri pagitala, ri vakorokoro a bakovi o Sirene, a rana e Simon. Ri vakukua ge kaloho poloa a kai tavalavala ne Isu. 33Ri bele na tabeke ni gale e Golgota. A rana tanga iea, ni vunu muri mai a tuhana gina bakovi. 34 i  Na tahuna ri bele vonga ri habi vona a vain ni pulo turana maki vagole ni gale a “gal” ge ninu. Pali na tahuna i dame kilangana, i marikoi vona. 35 j  Ri paditata loboa, muri ri varangi vona tara rihiva na satu, pali e rei a viri ge mulangi bara i bole a varakia vona. 36Muri ri made puru tabukoi vona, ri tagaria. 37Ni here polomeli na gina a ngava ri padi virihia vona. A ngava iea i maea, “Ra bakovi iea, e Isu, a hariki ne huriki a Iuda.” 38 k  A bakovi ru panaho ru rabalaki a viri, rua ranga ni paditata tabukoi ne Isu. I tavore na kanena tara, na maurina tara. 39 l  E huriki ri laho polo ri mapakulu, ri harogi pilea, 40 m  ri ta maea, “O taki ioe ta go pukea a roho na Vure, muri go hae rikea na parava i tolu. Ngane o korimule ioe ke! Ge ioe a Tuna Vure muholi, o puru valai na kai tavalavala!”

41E huriki a prister dagi, a mari na vinara na lotu, a gare, ria ranga ri padi­kedea, 42ri ta maea, “I korimule e huriki ranga, pali i keri ni korimule ia! Ia a hariki ne Israel! Ge puru valai na kai tavalavala, bara si luhoi tora ia. 43 n  I luhoi tora hateka a Vure. Pali ngane a Vure ge ngarua a bakovi iea, bara i korimulea, a vuhuna i ta maea, ‘Iau a Tuna Vure.’” 44Ra bakovi ala rua ni paditata turana, rua ranga, ru harogi pilea e Isu.

E Isu i Mate

(Markus 15:33-41; Lukas 23:44-49; Ioanes 19:28-30)

45Ngane a uvo i kavitagua a malala, i vakatubu na kuru haro, i vano i lobo na kilala i tolu na malunga. 46 o  I tabukoi na kilala i tolu ngane, e Isu i haloho dagi, i ta maea, “Eloi. Eloi, lama sabaktani?” A pelegona a ngava iea i maea, “Vure nau, Vure nau, i navai o lohopile iau?”

47E huriki ri pesi tabukoi vonga ri longoa ri ta maea, “I galea e Elaisa.”

48 p  Malaviriri kunana a viri tara ne ria i nunu, i bolea tara maki, i lutua na vain, muri i koloa na kai, i toto rikea ne Isu, ge duvia. 49Pali e huriki ranga ri ta maea, “O dava. Si gi masia e Elaisa ge valai ge korimulea, o ge uka.”

50E Isu i haloho tala dagi tabu. Muri a hanuna i pea, i mate.

51 q  Malaviriri kunana a lava­lava dagi na roho na Vure i mavida valai meli i puru tano, i bale rua. A vuruke i pori, i makeve a maka kedo dagi. 52A maka lovo ne huriki ri mate ri matuba. Muri, na tahuna e Isu i mahuri mule na matenga, e huriki a bakovi mala­mala ri mate pali, ngane ri mahu­ri mule, ri pagi­tala na lovo, ri dili na tanga na Vure, re Ierusalem, ri bele ne huriki.

54Na tahuna a ubu turana e huriki ri tagaria e Isu ri hatakia a vuruke, ri matai a maka maki i bele, ri mangenge, i vakulu a tagane ria, ri ta maea, “Muholi hateka, ra bakovi iea a Tuna Vure!”

55 r  E huriki a ngatavine ala kupo, ria ranga ri pesi basi popote ri matanono. Re huriki a ngatavine, i muga ri laho turane Isu, ri tuhoria na tahuna i pea e Galili. 56A ngatavine ranga ne ria, a rane tou ra nga: e Maria Magdala, e Maria e kinane Iakop rua e Iosep, e kinane tune Sebedi ala rua.

E Isu Ni Tanu

(Markus 15:42-47; Lukas 23:50-55; Ioanes 19:38-42)

57I rodo ngane a hini, i valai a bakovi na mahala o Arimatea, a rana e Iosep. Ia tara a murimuri ne Isu. 58 s  I lakea ne Pilato i takia vona a podane Isu, ge bolea. Lakea e Pilato i longo maia, i taki e huriki a nugumaheto ri gi habia vona a podana. 59E Iosep i bolea a podane Isu i sivua na lavalava keakea karaba, 60 t  lakea i bolea, i rua na babe i keli purua na kedo dagi ge ne vona. Muri i kulea a kedo dagi, i ru karia a matana, i vano ia. 61E Maria Magdala turana e Maria tara ru made vonga, ru matanonoa a babe.

E Huriki a Nugu Maheto Ri Tagari na Babe

62Na parava muri, na Parava Nimalo, e huriki a prister dagi, e huriki a Pariseo ri vapopo turane Pilato, 63 u  ri ta maea, “Bakovi dagi, ra bakovi na taminga iea, mi longoa na tahuna i tabana na ni mahuri, i ta maea, ‘Muri na parava i tolu bara mahuri mule na matenga.’ 64I mavonga, mi ngaru go vakuku ni gi tagari a babe ge vano ge harena na toluna parava. Mi mangenge, ma ge valai e huriki a murimuri vona, ri gi pana­hoa a podana. Muri bara ri taki e huriki ta i mahuri mule na nimate. Lakea ra ngava taminga karaba bara i hale hateka na ngava taminga muga.”

65Lakea e Pilato i ta maea, “A ru na limane mua a tara na nugumaheto. Mu vano mu taki e huriki a tagari ri gi tagaria a babe, ge ramai a niluhoi ne mua.” 66Lakea ri vano ri tukaria a babe, ri ru a kilakila na kedo ni gi matakilaka vona, ni kule tala, o i uka. Muri ri taki e huriki a tagari ri gi tagaria a babe.

Copyright information for `BNP