Numbers 1

E Moses e Aron Ru Gi e Huriki a Israel

a Na mugana parava na ruana keva na ruana pida muri ne huriki a Israel ri pea e Egipto, e BAKOVI DAGI i ta turane Moses pololilo na Kape na Vaponga na tabeke i ngeki ne Sinai. I ta maea, “Ioe turane Aron muru gi a rane huriki a bakovi ne Israel, muru here ramai a kabu ne ria, a rane ria. Muru here puru, ge ramai a tara ne ria, a rana e huriki a bakovi lobo o Israel ri tahoka a pida i ravulu rua i rike, ri kara ni vaubi, ge ria a nugumaheto. Muru vulaki a bakovi a garena kabu takutaku ne Israel ge tuhori marua.

“A bakovi ri gi tuhori marua na leho, ra nga: na kabu ne Reuben, muru bolea e Elisur, e tune Sedeur. Na kabu ne Simion, muru bolea e Selumiel, e tune Surisadai. Na kabu ne Iuda, muru bolea e Nason, e tune Aminadab. Na kabu ne Isikar, muru bolea e Nataniel, e tune Suar. Na kabu ne Sebulun, muru bolea e Eliab, e tune Helon. 10 Ne tune Iosep na kabu ne Epraim, muru bolea e Elisama, e tune Amihud. Na kabu ne Manase, muru bolea e Gemaliel, e tune Pedasur. 11 Na kabu ne Bensamin, muru bolea e Abidana, e tune Gideoni. 12 Na kabu ne Dan, muru bolea e Ahieser, e tune Amisadai. 13 Na kabu ne Aser, muru bolea e Pagiel, e tune Okran. 14 Na kabu ne Gad, muru bolea e Eliasap, e tune Deuel. 15 Na kabu ne Naptali, muru bolea e Ahira, e tune Enan.”

16 Re huriki nga ni vulaki tala na vaponga. Ria e huriki a nupesi na maka kabu ne Israel.

17 E Moses e Aron ru bole a gare nga ni vulaki. 18 Na mugana parava na ruana keva ri vapopo, lakea e huriki a gare ri gi palupu e huriki a bakovi ri tahoka a pida i ravulu rua i rike. Ri here na kabu ne tamane ria a rane ria, 19 i ramai a ngava e BAKOVI DAGI i vakuku e Moses vona. Na tahuna e Moses i gi palupu a rane ria, e huriki a Israel ri made na tabeke i ngeki ne Sinai.

20 Na kabu ne Reuben, ra tabua ne Israel, ri bole e huriki a bakovi ri tahoka a pida i ravulu rua i rike, ge ria a nugumaheto. Ri here a rane ria i ramai a kabu ne tamane ria. 21 E huriki a bakovi na kabu ne Reuben, ni gi palupu lobo ri ala 46,500.

22 Na kabu ne Simion, ri bole e huriki a bakovi a pida ne ria i ravulu rua i rike, ge ria a nugumaheto. Ri here a rane ria i ramai a kabu ne tamane ria. 23 E huriki a bakovi na kabu ne Simion, ni gi palupu lobo ri ala 59,300.

24 Na kabu ne Gad, ri bole e huriki a bakovi a pida ne ria i ravulu rua i rike, ge ria a nugumaheto. Ri here a rane ria i ramai a kabu ne tamane ria. 25 E huriki a bakovi na kabu ne Gad, ni gi palupu lobo ri ala 45,650.

26 Na kabu ne Iuda, ri bole e huriki a bakovi a pida ne ria i ravulu rua i rike, ge ria a nugumaheto. Ri here a rane ria i ramai a kabu ne tamane ria. 27 E huriki a bakovi na kabu ne Iuda, ni gi palupu lobo ri ala 74,600.

28 Na kabu ne Isikar, ri bole e huriki a bakovi a pida ne ria i ravulu rua i rike, ge ria a nugumaheto. Ri here a rane ria i ramai a kabu ne tamane ria. 29 E huriki a bakovi na kabu ne Isikar, ni gi palupu lobo ri ala 54,400.

30 Na kabu ne Sebulun, ri bole e huriki a bakovi a pida ne ria i ravulu rua i rike, ge ria a nugumaheto. Ri here a rane ria i ramai a kabu ne tamane ria. 31 E huriki a bakovi na kabu ne Sebulun, ni gi palupu lobo ri ala 57,400.

32 Ne huriki a hamone Iosep, ra kabu ne Epraim, ri bole e huriki a bakovi a pida ne ria i ravulu rua i rike, ge ria a nugumaheto. Ri here a rane ria i ramai a kabu ne tamane ria. 33 E huriki a bakovi na kabu ne Epraim, ni gi palupu lobo ri ala 40,500.

34 Na kabu ne Manase, ri bole e huriki a bakovi a pida ne ria i ravulu rua i rike, ge ria a nugumaheto. Ri here a rane ria i ramai a kabu ne tamane ria. 35 E huriki a bakovi na kabu ne Manase, ni gi palupu lobo ri ala 32,200.

36 Na kabu ne Bensamin, ri bole e huriki a bakovi a pida ne ria i ravulu rua i rike, ge ria a nugumaheto. Ri here a rane ria i ramai a kabu ne tamane ria. 37 E huriki a bakovi na kabu ne Bensamin, ni gi palupu lobo ri ala 35,400.

38 Na kabu ne Dan, ri bole e huriki a bakovi a pida ne ria i ravulu rua i rike, ge ria a nugumaheto. Ri here a rane ria i ramai a kabu ne tamane ria. 39 E huriki a bakovi na kabu ne Dan, ni gi palupu lobo ri ala 62,700.

40 Na kabu ne Aser, ri bole e huriki a bakovi a pida ne ria i ravulu rua i rike, ge ria a nugumaheto. Ri here a rane ria i ramai a kabu ne tamane ria. 41 E huriki a bakovi na kabu ne Aser, ni gi palupu lobo ri ala 41,500.

42 Na kabu ne Naptali, ri bole e huriki a bakovi a pida ne ria i ravulu rua i rike, ge ria a nugumaheto. Ri here a rane ria i ramai a kabu ne tamane ria. 43 E huriki a bakovi na kabu ne Naptali, ni gi palupu lobo ri ala 53,400.

44 E huriki a nugumaheto nga, e Moses e Aron, ru gi palupu. E huriki a nupesi ala ravulu a polona i rua (12) ne Israel, ri kori rua na leho iea ni here puru a rane ria. 45 A bakovi a pida ne ria i ravulu rua i rike, ri kara ni tuhori a tara na vabinga ne Israel. Ni here a rane ria i ramai a kabu ne tamane ria. 46 E huriki a bakovi, ni gi palupu lobo ri ala 603,550.

E Huriki a Levi i Uka Ma Ri Gi Vaubi

47 Na tahuna ni here puru a rane huriki, e huriki a bakovi na kabu ne Levi i uka ma ni here a rane ria, 48 a vuhuna e BAKOVI DAGI i takia e Moses i ta maea, 49 “Na tahuna o here puru a rane huriki a Israel, naha ni here a rane huriki a bakovi na kabu ne Levi. Naha ni gi ria. 50 Pali, o habi a leho ne ria ri gi matakari a kape na Ngava Dagi turana a maka mahalana, ri gi rata a leho ne ria. Ri gi kalohoa a kape turana a maka mahalana, ri gi matakari. A maka kape ne ria ri gi vakapesi halui na kape nau. 51 Na tahuna mu mariu tala na mada mu gu lakea na mada tara, e huriki a bakovi ne Levi kunana ri gi pukea a kape, ri gi kaloho a maka mahalana. Na tahuna mu rata a mada karaba, ria kunana ri gi vakapesia a kape. E huriki na kabu ranga nahea ri gi valai tabukoi na kape. E rei a viri ge rata mavonga, mu rabalakia. 52 A kabu ranga ne Israel ri gi vapopo turana kabu ne ria, ri gi vakapesi maka kape ne ria, ri gi vakabebe a kilakila na kabu takutaku ne ria. 53 Pali e huriki na kabu ne Levi ri gi vakapesi haluia a kape na Ngava Dagi, a maka kape ne ria ri gi tagaria, ma ge valai tabukoi vona tara viri, ge rata iau ga tahate ga vakabele a vuranga ne mua a Israel.”

54 Lakea e Moses i vakalongo e huriki a Israel vona a ngava iea, ri rata a maka maki i manga a ngava e BAKOVI DAGI i vakuku ia vona.

Copyright information for `BNP