Numbers 26

E Huriki a Israel Ni Gi Tabu

1 a  Muri na gilanga dagi i lobo, e BAKOVI DAGI i taki e Moses, e Eleasar e tune Aron a prister, i ta maea, 2“Ngane muru here puru a rane huriki a bakovi ne huriki a kabu lobo ne Israel ri tahoka a pida i ravulu rua i rike, ri kara ni vaubi, ge ria a nugumaheto ne Israel.” 3Na maloku ne Moab na dahane Iordan tabukoi na tanga e Ieriko, e Moses e Eleasar a prister ru taki e huriki a Israel ru ta maea, 4“Mu bole a rane huriki a bakovi ri tahoka a pida i ravulu rua i rike, ge ramaia a nitane BAKOVI DAGI i habia ne Moses.”

Re huriki a Israel ri mariu tala o Egipto, ni gi palupu ra nga:

5E huriki a hamone Reuben a tabua ne Israel ra nga: a kabu ne Hanok, a kabu ne Palu, 6a kabu ne Herson, a kabu ne Karmi. 7Ra kabu ne Reuben nga, ri vakabele e huriki ri ala 43,730. 8E Eliab e tune Palu bakovi. 9E huriki e tune Eliab a bakovi ra nga: e Nemuel, e Datan, e Abiram. Hosi e huriki a Israel ri ru e Datan, e Abiram ru matakari, pali ru longotaro a nitane Moses e Aron. Ra bakovi nga, turana a tara ne Kora, ri longotaro e BAKOVI DAGI. 10Lakea a malala i mapoka i bele a lovo dagi, to boru puru na lilona malala, lakea a malala i kavitagu tou. To mate na tahuna a kanono i ratapile e huriki a turane Kora ri ala 250, i manga a kilakila. Na naro iea kunana a Vure i habi a niluhoi dagi ne huriki, nahea ri gi ramai a naro hale nga. 11Pali a kabu ne Kora i uka ma i lobo.

12E huriki a hamone Simion ra nga: a kabu ne Nemuel, a kabu ne Iamin, a kabu ne Iakin, 13a kabu ne Sera, a kabu ne Saul. 14Ra kabu ne Simion nga ri vakabele e huriki a bakovi ri ala 22,200.

15E huriki a hamone Gad ra nga: a kabu ne Sepon, a kabu ne Hagi, a kabu ne Suni, 16a kabu ne Osni, a kabu ne Eri, 17a kabu ne Arod, a kabu ne Areli. 18Ra kabu ne Gad nga, ri vakabele e huriki a bakovi ri ala 40,500.

19E Er, e Onan e tune Iuda, pali ru mate o Kenan. 20E huriki a hamone Iuda ra nga: a kabu ne Sela, a kabu ne Peres, a kabu ne Sera. 21E huriki a hamone Peres ra nga: a kabu ne Hesron, a kabu ne Hamul. 22Ra kabu ne Iuda nga ri vakabele e huriki a bakovi ri ala 76,500.

23E huriki a hamone Isikar ra nga: a kabu ne Tola, a kabu ne Puva, a kabu ne Iasup, a kabu ne Simron. Ra kabu ne Puvi ri vunu mule ria e Pun. 25Ra kabu ne Isikar nga ri vakabele e huriki a bakovi ri ala 64,300.

26E huriki a hamone Sebulun ra nga: a kabu ne Sered, a kabu ne Elon, a kabu ne Ialil. 27Ra kabu ne Sebulun nga, to vakabele e huriki a bakovi ri ala 60,500.

28E huriki a hamone Iosep i ramai a kabu ne ria ri bele ne Manase rua e Epraim ra nga:

29E huriki a hamone Manase ra nga: e Makir, e tune Manase e tamane Gilead. E huriki a hamone Gilead ra nga: a kabu ne Ieser, a kabu ne Helek, 31a kabu ne Asriel, a kabu ne Sekem, 32a kabu ne Semida, a kabu ne Heper. 33E Selopehad, e tune Heper bakovi, i uka e tuna ga bakovi. I tahoka kunana e tuna ngatavine. A rane ria ra nga: e Mala, e Noa, e Hoglah, e Milka, e Tirsa. 34Ra kabu ne Manase nga, ri vakabele e huriki a bakovi ri ala 52,700.

35E huriki a hamone Epraim ra nga: a kabu ne Sutela, a kabu ne Beker, a kabu ne Tahan. 36A kabu ne Eran ria a hamone Sutela. 37Ra kabu ne Epraim nga, ri vakabele e huriki a bakovi ri ala 32,500. A kabu ne Manase a kabu ne Epraim, ru vuhuna ne Iosep.

38E huriki a hamone Bensamin ra nga: a kabu ne Bela, a kabu ne Asbel, a kabu ne Ahiram, 39a kabu ne Sepupam, a kabu ne Hupam. 40E Ard, e Naman, rua e tune Bela. 41Ra kabu ne Bensamin nga, ri vakabele e huriki a bakovi ri ala 45,600.

42E huriki a hamone Dan ri tahoka a kabu i taku kunana, ra kabu ne Suam. 43Ra kabu iea i vakabele e huriki a bakovi ri ala 64,400.

44E huriki a hamone Aser ra nga: a kabu ne Imna, a kabu ne Isvi, a kabu ne Beria. 45A hamone Beria ra nga: a kabu ne Heber, a kabu ne Malkiel. 46E Aser i tahoka e tuna ngatavine a rana e Sera. 47Ra kabu ne Aser nga, ri vakabele e huriki a bakovi ri ala 53,400.

48E huriki a hamone Naptali ra nga: a kabu ne Iasiel, a kabu ne Guni, 49a kabu ne Ieser, a kabu ne Silem. 50Ra kabu ne Naptali nga, ri vakabele e huriki a bakovi ri ala 45,400.

51E huriki a Israel a bakovi ni gi palupu lobo, ri ala 601,730.

52 b  Muri e BAKOVI DAGI i takia e Moses i ta maea, 53“O veru a malala na kabu takutaku ne Israel. 54Mu rehi na rihiva na satu mu veru a tabekena malala. O habi a malala dagi vona na kabu i tahoka a tara i kupo, o habi a malala kiroko vona na kabu a tara vona i uka ma i kupo hateka, ge ramai a vuhuna kabu takutaku.

57E huriki a hamone Levi ra nga: a kabu ne Gerson, a kabu ne Kohat, a kabu ne Merari, 58turana a kabu ne Libni, a kabu ne Hebron, a kabu ne Mali, a kabu ne Musi, a kabu ne Kora. E Kohat e tamane Amram. 59E Amram i parangi e Iokebet, a ngatavine na kabu ne Levi, ni poda na tahuna ri tababana ni made o Egipto. E Iokebet i poda e Aron e Moses, e kurabane rua e Miriam. 60 c  Muri e Aron i parangi, i vakabele e tuna bakovi ri ala va: e Nadap, e Abihu, e Eleasar, e Itamar. 61 d  Pali e Nadap e Abihu ru mate na tahuna ru bolea a kanono ru habia ne BAKOVI DAGI, na tahuna e BAKOVI DAGI i uka ma i taki rua ru gu ratea.

62E huriki a bakovi na kabu ne Levi ri tahoka a keva i taku i rike, ni gi palupu ri ala 23,000. E huriki na kabu ne Levi i uka ma ni gi turana a kabu ranga ne Israel, a vuhuna i uka ma ri bole a malala manga a maka kabu ranga.

63A maka kabu nga, e Moses, e Eleasar a prister, ru gi palupu tabukoi na maloku ne Moab, na gagana naru e Iordan tabukoi o Ieriko. 64Pali e Moses, e Aron a prister, ru gi palupu hosi e huriki na tabeke i ngeki o Sinai. E huriki nga ri mate lobo pali. 65 e  A vuhuna e BAKOVI DAGI i taki re huriki nga i ta maea, “Re huriki a bakovi nga, bara ri mate na tabeke i ngeki.” Lakea ri mate na tabeke i ngeki, pali e Keleb e tune Iepune bakovi, e Iosua e tune Nun bakovi, rua kunana i uka ma ru mate.

Copyright information for `BNP