Numbers 32

A Kabu To Made na Nirikena Haro ne Iordan

(Vinara 3:12-22)

1A kabu ne Reuben ne Gad ri tahoka a maka bulmakau i kupo hateka. Ri matai a malala na tabeke ne Iaser, e Gilead i tahoka a maka varili kamumu ge kani a maka bulmakau. 2Lakea ri lakea ne Moses e Eleasar a prister, ne huriki a nupesi ri ta maea, 3“Ra tabekena malala iea e BAKOVI DAGI i tuhori hita vona, si bolea, i kamumu hateka. A tanga e Atarot, e Dibon, e Iaser, e Nimra, e Hesbon, e Eleale, e Sebam, e Nebo, e Beon, ri pesi vona. A malala i kamumu hateka na bulmakau a sipsip ri gi kani vona. Pali mia, e huriki a vora ne marua, mi tahoka a bulmakau a sipsip. 5Mi ngaru mu gu habia ne mia a tabekena malala iea. Mi marikoi go rata mia mi gi tulu poloa a naru e Iordan, mi gi lakea na tabeke lake.”

6Lakea e Moses i ta tora na kabu ne Reuben, na kabu ne Gad i ta maea, “I navai mu gu made koea mua, mu gu matataro e huriki a viri ne mua ri gi lakea na vabinga? 7Mu ngaru ni vakahale a niluhoi ne huriki a Israel ranga? Mu marikoi ne ria ri gi tulupoloa a naru e Iordan ri gi lakea na robo e BAKOVI DAGI i habia ne ria? I navai mu rata mavonga? 8 a  Hosi e huriki e tamane mua ri rata mavonga, na tahuna mi made na tanga e Kades-Barnea, a rudu tala ria ri gi kasisia a robo e Kenan. 9Ri vano ri harena na maloku ne Eskol ri masia a robo iea, pali na tahuna ri hamule ri rata e huriki a viri ne ria a Israel ri mangenge, i uka ma ri dili vona a robo iea e BAKOVI DAGI i habia ne ria. 10 b  Lakea na tahuna iea, e BAKOVI DAGI i madihi a hatena ne ria, i kaba i ta maea, 11‘E huriki a bakovi ri tahoka a pida i ravulu rua i rike, ra ri pe e Egipto ri valai, i uka ma ri luhoi tora iau na hatene ria. Muholi hateka, re huriki nga, i uka tara ne ria ge dili vona a malala a ta muholi vona ne Abraham, ne Isak, ne Iakop. 12A bakovi ala rua kunana ru gu vano, re Keleb e tune Iepune na kabu ne Kenas, e Iosua e tune Nun, a vuhuna ru luhoi tora iau na hatene rua, ru ramai iau e BAKOVI DAGI.’ 13Lakea e BAKOVI DAGI i tahate e huriki a bakovi a ngatavine, i rata ria ri laho viliha lae na tabeke i ngeki na pida i ravulu va, i harena ne huriki ri rata a naro hale na matana ri mate lobo e huriki na hisi iea.

14“Ngane mu kuloi e huriki e tamane mua, mu manga a tara ni rata a naro hale, ge madihi hateka a hatene BAKOVI DAGI ne hita e huriki a Israel. 15Mua o huriki a kabu ne Reuben, e Gad, bara mu lobo ni ramai e BAKOVI DAGI, bara i ngalahere ne hita a Israel, bara i pe mule tabu hita na tabeke i ngeki, lakea mua kunana bara mua a vuhuna a vuranga si bolea.”

16Muri ri lakea ne Moses, ri takia, “Mi gi tura halui taro koea a nure na maka bulmakau a sipsip ne mia. Mi gi rata taro a maka tanga ne girihine mia, e tune mia. 17I mavonga, e girihine mia, e tune mia ri gi made kamumu na tanga ni tura halui, i uka ma ge ratapile ria e huriki a taho tanga. Muri mi gi bole a maki na vabinga, mi gi muga ne huriki a Israel na vabinga, mi gi taparaki ria na maka tanga ne ria. 18E huriki a kabu takutaku ne hita e huriki a Israel ri gi bole taro a tabekena malala ne ria, muri mi gi hamule na tanga ne mia. 19Mia i uka ma mi gi bole ranga malala na tabekene Iordan tara, a vuhuna mi bole pali a tabekena malala koea na nirikena haro ne Iordan.”

20Lakea e Moses i koli ria i ta maea, “Mua bara mu ta muholi, bara mu kisi puru na vabinga e huriki a nugumaheto ne mua, na matane BAKOVI DAGI. 21Mua bara mu kisi puru mua na vabinga na matane BAKOVI DAGI, mu tulu poloa a naru e Iordan, mu kori e huriki a turane mua, ge vano ge harena na tahuna e BAKOVI DAGI i lili tala e huriki a pile vona. 22Mua bara mu rata lobo a maki nga, muri, na tahuna a malala lobo i tabuli na limane hita na matane BAKOVI DAGI, bara mu hamule valai na tanga ne mua, a leho ne mua bara i lobo na matane BAKOVI DAGI, na matane huriki a Israel. Lakea a malala koea bara a malala ne mua na matane BAKOVI DAGI.

23“Pali mua i uka ma mu gu ramai a ngava nga, bara mu rata halea e BAKOVI DAGI. I muholi hateka, a naro hale ne mua bara i bele kavakava. 24Mu rata puru taro a maka tanga ne mua, a maka nure na sipsip ne mua. Pali mu ramai a nita muholi ne mua.”

25Lakea e huriki a tara ne Reuben, a tara ne Gad, ri takia e Moses ri ta maea, “Bakovi dagi, mia a vora vomu kunana, bara mi longo mai a ngava o taki. 26E huriki a ngatavine a koma, a maka bulmakau a sipsip, ri gi made na maka tanga na tabeke e Gilead. 27Pali mia e huriki a vora vomu, mi gi kisi mule mia na vabinga, mi gi tulu poloa a naru e Iordan, mi gi vano mi gi vaubi na matane BAKOVI DAGI, i manga a ngava o taki.”

28 c  Lakea e Moses i vakuku e Eleasar a prister, e Iosua e tune Nun, e huriki a nupesi na kabu takutaku ne huriki a Israel, 29i ta maea, “E huriki a Gad, a Reuben ri gi kisi mule ria na vabinga, ri gi tulu poloa a naru e Iordan turane mua na matane BAKOVI DAGI, lakea mu bole a malala e Kenan, ngane mu habi ne huriki a Gad, e huriki a Reuben a malala na tabeke ne Gilead, ga malala ne ria. 30Pali ria i uka ma ri gi kisi mule ria na vabinga, i uka ma ri gi tulu poloa e Iordan turane mua, bara ri bole kunana a malala o Kenan turane mua.”

31Lakea e huriki a bakovi na kabu ne Gad, ne Reuben, ri koli ri ta maea, “O bakovi dagi, i kamumu, mi gi rata a maki e BAKOVI DAGI i taki. 32Mi gi kisi mule mia na vabinga, mi gi tulu poloa e Iordan na matane BAKOVI DAGI, mi gi bele vona a robo e Kenan. Pali a malala mi gi bolea, a malala koea na tabekena nirikena haro ne Iordan.”

33Lakea e Moses i habi na kabu ne Gad, a kabu ne Reuben, a kalavana kabu ne Manase, re tune Iosep, i habi ne ria a harikianga ne Sihon, a hariki ne huriki a Amor. I habi tabu ne ria a harikianga ne Og, a hariki o Basan, a malala lobo vona, turana a maka tanga, a tabeke tabukoi ne ria.

34E huriki a hamone Gad ri hae rike tabu a maka nulitanga. Ri rata a tanga e Dibon, e Atarot, e Aroe, 35e Atrot-Sopan, e Iaser, e Iogebeha. 36Ri hae rike tabu e Bet-Nimra, e Bet-Haran ru tura halui a nure dagi turana a nure na meme a sipsip. 37E huriki a hamone Reuben ri hae tabu a tanga e Hesbon, e Eleale, e Kiriataim, 38e Nebo, Bal-Meon. Ri vunu kuluia a rane Bal-Meon ri galea e Sipma. Ri habi a rana karaba ne ria a maka tanga ri rata rike tabu.

39E huriki e tune Makir, re tune Manase, ri lakea o Gilead ri vaubi ne huriki a Amor, ri lili tala ria, ri bolea a malala ne ria. 40Lakea e Moses i habia ne Makir a malala ne huriki a Gilead, i made vona. 41E Iair, tara hamone Manase, i vano i vaubi i bole ranga tanga i gale ria e Havot-Iair. 42E Noba, i vano i bolea a tanga e Kenat turana a maka tanga kiroko tabukoi vona. I galea a tanga iea e Noba, i ramai a rana.

Copyright information for `BNP