Romans 16

I muholi.

E Paulus i Talo e Huriki a Murimuri

1E kurabane hita tara, a rana e Pibi, i popote bara i bele ne mua. Ia a ngatavine kamumu, a vora na lotu o Senkria. 2A ngaru mu gu taguia na rane Bakovi Dagi, na narone huriki a tara na Vure. A ra maki i ngarua, mu kori kunanea, a vuhuna i tuhori pali e huriki ala kupo. Iau tara, i kori iau.

3 a  A haro kamumu ne Akuila rua e girihina e Prisila. Ru leho turagu na leho ne Isu Kristo. 4I popote ru gu mate ni korimule iau. I uka ma iau kunana a kavurike rua. E huriki a tara ne Kristo i uka ma ria a Iuda, ria ranga ri kavurike rua. 5A haro kamumu ne huriki a tara ne Kristo ri vapopo na ruma ne rua.

A haro kamumu ne Epainetus. A ngaru hatekea. Ia a viri i luhoi torea e Kristo muga ne huriki lobo o Asia.
6A haro kamumu ne Maria, i rata a leho dagi ni kori mua.

7A haro kamumu ne Andronikus, e Iunias. Rua a kabu nau. Hosi mete dili palupu na bavi. E huriki a apostolo ri lohoka kamumu ne rua. Ru luhoi torea e Kristo muga ne nau.

8A haro kamumu ne Ampliatus. A ngaru hatekea, a vuhuna miri luhoi torea e Bakovi Dagi.

9A haro kamumu ne Urbanus, i leho turane mia na leho ne Kristo.

Mu habi a haro kamumu nau vona e Stakis, a ngaru hatekea.
10Mu habi a haro kamumu ne Apeles. A Vure i vivi vona, a vuhuna i dili na nimadihi, i uka ma i lohopilea a Vure. A haro kamumu ne huriki a kabu ne Aristobulus. 11Mu habi a haro kamumu ne Herodion, a kabu nau. A haro kamumu ne huriki a kabu ne Narsisus, ra ri laho turane Bakovi Dagi. 12Mu habi a haro kamumu ne Tripena turana e Triposa. Ru leho hateka ni rata a leho ne Bakovi Dagi. A haro kamumu ne Persis. A ngaru hatekea. I leho hateka na leho ne Bakovi Dagi. 13 b  A haro kamumu ne Rupus, a bakovi kamumu hateka ni muri ne Bakovi Dagi. A haro ne kinana. I manga e nana muholi. 14A haro kamumu ne Asinkritus, e Plegon, e Hermes, e Patrobas, e Hermas; e huriki a viri ranga ri made turane ria. 15A haro kamumu ne Pilogus, e Iulia, e Nereus rua e kurabana, e Olimpas, turana e huriki a tara ne Kristo ri made turane ria. 16 c  Mu vangaru, mu vatagui na naro kamumu. E huriki a tara ne Kristo koea ri talo rike a haro kamumu ne mua lobo.

Ranga Bakovi Ri Vakahale a Lotu

17 d  Mua e huriki a turagu, mu matadoko vona e huriki ri rata mua mu vagege. Mu mata­doko vona e huriki ri tovo a ngava taminga, ri rata e huriki ri ngalahere na Vure. A ngava ri tovo vona i vaperesi na ngava ni tovo mua vona muga. Mu malele ha ne ria. 18 e  E huriki nga i uka ma ri rata a leho ne Kristo a Bakovi Dagi ne hita. Ri ngaru ni ramai a ningaru ne ria kunana. Ri voko e huriki na ngava, ri tami e huriki a muri golu. 19 f  E huriki lobo ri lohoka pali ne mua, mu longototoa a Vure. I mavonga a vivi ne mua. Pali a ngaru mu gu lohoka vona a ra maki i kamumu, mu gu lele rau vona a maki hale. 20 g  A Vure a viri i habi a nivalemu. I uka ma ge tabaka, bara i pahamomoa e Satan polotano na vahane mua. A Bakovi Dagi ne hita, e Isu Kristo, ge rata kamumu mua.

21 h  E Timoti, a bakovi i leho turagu, i talo rike a haro kamumu ne mua lobo. E huriki a kabu nau, e Lusius, e Iason, e Sosipater, ria ranga ri talo rike a haro kamumu ne mua.

22Iau e Tertus a here polo ne Paulus, a raukea iea. A talo rike a haro kamumu ne mua na rane Bakovi Dagi.

23 i  E Gaius i talo rike a haro kamumu ne mua. I matakari kamumu iau, turana e huriki ri leho na lotu, na ruma vona. E Erastus, a bakovi ni matakari a tava na tanga dagi, rua e turane hita e Kuartus, ru talo rike a haro kamumu ne mua.

A Ngava ni Vakabagetu

25 j  A Vure i tahoka a nitora ni vakatora a niluhoi ne mua, i manga a Velenga Kamumu a taki mua vona na tahuna a vara mua ne Isu Kristo. Na pida i kupo hateka a Velenga Kamumu iea i tabuli kapiloho. 26Pali ngane i bele kavakava. A ngava ne huriki a propet hosi ni taki tala ngane, e huriki na tanga lobo ri longo a Velenga Kamumu, a vuhuna a Vure ra i mahuri vakaroro i taki ge bele mavonga, e huriki ri gi luhoi tora ia, ri gi longototoa.

27A Vure i taku kunana, i tahoka a lohokanga lobo. E Isu Kristo ge rata hita si gi kavurikea vakaroro. I muholi.

Copyright information for `BNP