1 Peter 4

Iga gago areqalo namij uratqom

1Kristus a na aqa segi jejamu osiqa jaqatiŋ koba osiqa moiej. Dego kere niŋgi dego Kristus aqa areqalo di siŋgila na ojsib nuŋgo segi jejamu osib jaqatiŋ oqniye. Di kiyaqa? Tamo bei na aqa segi jejamu osim jaqatiŋ oqnqas di a une uratqas. 2Deqa a mandamq endia jejamu korbi sosimqa a aqa areqalo namij olo dauryqasai. A Qotei aqa areqalo segi dauryoqnqas. 3Niŋgi nami nuŋgo areqalo namij na walweloqnsib kumbra uge uge sawa bei bei qaji tamo naŋgi yqajqa tulaŋ arearetnjreqnu qaji di yoqneb. Sawa bei bei qaji tamo naŋgo kumbra uge agiende. Naŋgi sambala kumbra yeqnub. Osib kumbra uge uge yqajqa are prugnjreqnu. Qolo jigeeqnaqa naŋgi ya uge uyoqnsib alaŋkobai-yoqnsibqa nanarioqnsib laqnub. Osib Qotei aqa dal anjam gotraŋyoqnsib gisaŋ qotei naŋgi biŋinjreqnub. 4Niŋgi nami naŋgi daurnjroqnsib koba na kumbra uge uge deqaji yoqneb. Ariya bini niŋgi kumbra di uratonub deqa naŋgi na niŋgi nuŋgoqnsib tulaŋ prugugetoqnsib niŋgi misiliŋgeqnub. 5Ariya mondoŋ tamo naŋgi di Qotei aqa ulatamuq dia tigelosib naŋgo une di palontqab. Bati deqa Qotei na tamo ŋambile so qaji ti tamo moreŋo qaji naŋgi ti naŋgo kumbra qa peginjrsimqa naŋgi awai segi segi enjrqas. 6Utru deqa Kristus na aqa anjam bole palontosiq tamo uŋgasari nami moreŋeb qaji naŋgi minjroqnej. Bole, naŋgi moreŋeb. Agi tamo uŋgasari kalil une yeqnub qaji naŋgi moreŋeqnub. Ariya a na aqa anjam bole palontosiq naŋgi minjrej deqa naŋgi olo ŋambile osib Qotei bulosib mondor ti sqab.

Qotei na niŋgi wau segi segi eŋgej deqa niŋgi tamo uŋgasari naŋgi qa wauoqnsib aqaryainjroqniye

7Iŋgi iŋgi kalil koboqajqa bati agi jojomqo. Deqa niŋgi areqalo bole ti sosib nuŋgo kumbra kalil geregere taqatoqniye. Niŋgi degyqab di niŋgi Qotei pailyqa oqnsib geregere pailyoqnqab. 8E anjam kobaquja bei dego niŋgi merŋgit quiye. Niŋgi Qotei aqa tamo uŋgasari naŋgi tulaŋ qalaqalainjroqniye. Di kiyaqa? Qalaqalaiyo kumbra na une gargekoba kabutoqnsiqa tulaŋ buŋye-junu. 9Qotei aqa tamo uŋgasari naŋgi nuŋgo talq boqnibqa niŋgi naŋgi oqnsib geregereinjroqniye. Niŋgi naŋgi aqaryainjrqajqa are ugeiŋgaiq. 10Qotei a niŋgi segi segi kalil qa are tulaŋ boleiyosiq wau segi segi eŋgej. Deqa niŋgi segi segi Qotei aqa wau tamo boledamu sosibqa Qotei aqa tamo uŋgasari naŋgi qa wauoqnsib aqaryainjroqniye. 11Nuŋgo ambleq di tamo bei a anjam palontqa wau osimqa a Qotei aqa anjam geregere palontoqneme. Nuŋgo ambleq di tamo bei a tamo naŋgi aqaryainjrqajqa wau osimqa Qotei na a siŋgila yimqa a siŋgila dena wauoqneme. Yimqa wau kalil niŋgi yeqnub qaji di tamo naŋgi unsibqa Yesus Kristus aqa ñam na Qotei aqa ñam tulaŋ soqtoqnqab. Yesus Kristus a bati gaigai ñam koba ti siŋgila ti sqas. Bole.

Iga Kristus dauryosim a jaqatiŋ qoboiyej dego kere iga dego jaqatiŋ qoboiyoqnqom. Iga deqa tulaŋ areboleboleigwas

12O ijo was bole, gulube kobaquja bei ŋamyuo bulosiq niŋgi qa beqnu. Ariya niŋgi deqa tulaŋ prugosib endegsib are qalaib, “Gulube deqaji nami gagoq di brantosaioqnej.” Niŋgi degsib are qalaib. Qotei a nuŋgo areqalo tenemtqa osiq deqa gulube di qariŋyqoqa niŋgi qa bqo. 13Niŋgi gulube di eqnub deqa niŋgi Kristus aqa kumbra dauryeqnub. Agi Kristus a nami jaqatiŋ qoboiyej dego kere niŋgi dego jaqatiŋ qoboiyeqnub. Deqa niŋgi areboleboleiŋgim soqniye. Yimqa mondoŋ Kristus a ñam koba ti brantimqa bati deqa niŋgi olo tulaŋ areboleboleiŋgim sqab. 14Niŋgi Kristus aqa ñam ojejunub deqa jeu tamo naŋgi na niŋgi misiliŋgwab di uŋgum. Niŋgi deqa areboleboleiŋgem. Di kiyaqa? Niŋgi qalie, Qotei aqa Mondor ñam koba ti siŋgila ti unu qaji a na niŋgi beterŋgejunu deqa. 15Niŋgi geregere ŋam atsib soqniye. Niŋgi tamo ñumibqa kio bajiŋibqa kio kumbra uge yibqa kio tamo bei aqa wau ugetibqa kio tamo qudei naŋgi na nuŋgo kumbra di unsib deqa jaqatiŋ eŋgwab di uge. Niŋgi degyaib. 16Ariya tamo bei a Kristen tamo unu deqa a jaqatiŋ oqas a deqa jemaiyaiq. A ñam Kristen ojejunu deqa a tulaŋ areboleboleiyim Qotei aqa ñam soqtoqneme.

17Iga Qotei aqa segi aŋgro tiŋtiŋ unum. Ariya iga pegigwajqa bati agi jojomqo. Qotei a namoqna iga pegigwas. Deqa iga qalieonum, tamo naŋgi Qotei aqa anjam bole gotraŋyeqnub qaji naŋgo une qa Qotei na awai tulaŋ ugedamu enjrqas. 18Agi Qotei aqa anjam bei nami endegsib neŋgreŋyeb unu, “Qotei a na tamo naŋgi kumbra tiŋtiŋ yeqnub qaji naŋgi eleŋqajqa wau koba. Deqa iga qalieonum. Tamo naŋgi Qotei qoreiyoqnsib une yeqnub qaji naŋgi a na eleŋqajqa olo tulaŋ wau koba.” 19Deqa was qu, Qotei na marimqa tamo qudei naŋgi jaqatiŋ oqab di uŋgum. Naŋgi naŋgo segi jejamu osib Qotei aqa baŋq di uratosib kumbra bole segi yoqnebe. Qotei a gago Abu. A segi na iga gereigej. Deqa a gaigai iga geregere taqatgoqnqas.

Copyright information for `BOJ