Colossians 3

Kristus a segi gago ŋambile qa utru

1O was qu, Qotei a niŋgi Kristus koba na subq na tigeltŋgej. Deqa niŋgi laŋ goge qaji iŋgi iŋgi oqajqa deqa wauoqniye. Kristus agi laŋ goge oqsiq Qotei aqa baŋ woq di awejunu. 2Deqa niŋgi gaigai laŋ goge qaji iŋgi iŋgi oqajqa are qaloqniye. Niŋgi mandam qaji iŋgi iŋgi qa are qaloqnaib. 3Niŋgi moreŋobulosib olo ŋambile eb. Nuŋgo ŋambile di agi Kristus aqaq di uliesonaqa niŋgi Qotei beteryejunub. 4Kristus a segi nuŋgo ŋambile qa utru. Mondoŋ a laŋ goge dena boleq dimqa niŋgi dego a koba na Qotei aqa riaŋ ti wala ti boleq dqab.

Niŋgi kumbra uge kalil uratekritiye

5Deqa niŋgi mandam qaji kumbra kalil nuŋgo are miligiq di unu qaji di moiotiye. Mandam qaji kumbra agi ubtsiy merŋgwai. Sambala kumbra ti kumbra jiga ti kumbra uge uge yqajqa are prugŋgoqa, mandam qa iŋgi iŋgi qa maulŋgoqa. Tamo naŋgi mandam qa iŋgi iŋgi qa mamaulnjreqnu qaji naŋgi gisaŋ qotei naŋgi qa louobuleqnub. 6Tamo naŋgi kumbra uge uge deqaji yeqnub qaji naŋgi qa mondoŋ Qotei a minjiŋ oqetim naŋgi awai uge enjrqas. Tamo naŋgi di Qotei aqa anjam gotraŋyo qaji tamo. 7Nami niŋgi dego so ugeq di sosibqa tamo deqaji naŋgi koba na kumbra uge uge di yoqneb.

8Ariya bini niŋgi kumbra uge kalil di uratekritiye. Ŋiriŋ ti minjiŋ ti are uge ti yomu anjam ti anjam jiga ti di kalil uratekritiye. 9Niŋgi nuŋgo areqalo namij aqa kumbra uge kalil urateb deqa niŋgi olo nuŋgo Kristen was naŋgi gisaŋ anjam minjroqnaib. 10Niŋgi so bunujq di unub. Qotei a segi na nuŋgo so bunuj di gereiyej. Osiq a na gaigai niŋgi powo bole eŋgeqnu. Qotei a na niŋgi a bul sqa marsiq deqa nuŋgo so bunuj di gereiyetŋgej. 11Iga so bunujq di unum deqa iga kalil kerekere unum. Deqa iga gago was naŋgi endegsi minjroqnqasai, “Ni Grik qaji” o “Ni Juda qaji” o “Ni muluŋ aio qaji” o “Ni muluŋ aiosai qaji” o “Ni yauŋ tamo” o “Ni yambaŋ tamo” o “Ni kaŋgal tamo” o “Ni tamo laŋaj”. Iga gago was naŋgi degsi minjroqnqasai. Di kiyaqa? Kristus a segi qujai unu. A gago kalil qa Tamo Koba.

Niŋgi nuŋgo Kristen was naŋgi qa duloqnsib naŋgi kumbra bole bole enjroqniye

12Qotei a niŋgi aqa segi tamo uŋgasari sqa marsiq giltŋgej deqa a na niŋgi tulaŋ qalaqalaiŋgeqnu. Deqa niŋgi kumbra endegyoqniye. Niŋgi nuŋgo Kristen was naŋgi qa duloqnsib kumbra bole bole enjroqniye. Osib niŋgi nuŋgo segi ñam tentoqnsib tamo naŋgi lawo na gereinjroqniye. Tamo qudei naŋgi na niŋgi une bei eŋgibqa niŋgi kamba olo naŋgi qa urur minjiŋ oqaiq. 13Kristen tamo bei na niŋgi gulube eŋgimqa uŋgum gulube di qoboiyosib aqa une kobotetiye. Tamo Koba Kristus a na nuŋgo une kobotetŋgej deqa niŋgi dego degyiye. 14Osib niŋgi qalaqalaiyo kumbra yoqniye. Qalaqalaiyo kumbra a na kumbra kalil tulaŋ buŋnjreqnu. Osiqa kumbra bole kalil dego siŋgilatoqnsiq iga Kristen tamo uŋgasari kalil iga turtgeqnu. Deqa iga kalil areqalo qujaitoqnsim qalaqalaiyo kumbra dauryoqnsim sqom. 15Kristus a na iga lawo kumbra egeqnu. Lawo kumbra dena nuŋgo are miligi taqatesoqneme. Qotei na niŋgi metŋgej deqa niŋgi jejamu qujai bul sosib are qujaitosib soqniye. Sosib deqa niŋgi gaigai Qotei biŋiyoqniye. 16Osib niŋgi Kristus aqa anjam osib nuŋgo are miligiq di siŋgilatib soqnem. Osib niŋgi na nuŋgo Kristen was qu naŋgi areqalo bole ti powo ti osornjroqniye. Yim naŋgi kumbra bole bole yoqnqajqa deqa. Niŋgi nuŋgo are miligiq di Qotei biŋiyoqnsib a qa louoqniye. Lou qudei neŋgreŋq di unu qaji dena ti lou qudei Qotei aqa Mondor na nuŋgo are miligiq di ateqnu qaji dena ti niŋgi Qotei qa louoqniye. 17Nuŋgo anjam maro na ti nuŋgo wau na ti nuŋgo kumbra kalil na ti niŋgi Tamo Koba Yesus aqa ñam na yoqniye. Osib niŋgi aqa ñam na Qotei Abu biŋiyoqniye.

Pol a tamo ti uŋa ti aŋgro naŋgi qa ti anjam marej

18O uŋgasari, niŋgi nuŋgo tamo naŋgo sorgomq di soqniye. Niŋgi degyqab di Tamo Koba Yesus a niŋgi qa tulaŋ areboleboleiyqas. 19O tamo, niŋgi nuŋgo ŋauŋ naŋgi tulaŋ qalaqalainjroqniye. Niŋgi naŋgo are ugetetnjraib.

20O aŋgro, niŋgi gaigai nuŋgo ai wo abu wo naŋgo anjam dauryoqniye. Niŋgi degyqab di Tamo Koba Yesus a niŋgi qa tulaŋ areboleboleiyqas. 21O abu, niŋgi nuŋgo aŋgro naŋgo are ugetetnjraib. Niŋgi naŋgo are ugetetnjrqab di naŋgi are gulubeinjrqas. Deqa naŋgi wau bole bei yqa yoqnib asginjroqnqas.

Pol a kaŋgal tamo naŋgi ti naŋgo wau qa qate naŋgi qa ti anjam marej

22O kaŋgal tamo, niŋgi gaigai nuŋgo wau qa gate naŋgo anjam dauryoqniye. Niŋgi gisaŋosib nuŋgo wau qa gate naŋgo ŋamdamuq di laŋa wau bole yobulaib. Niŋgi Tamo Koba Kristus qa ulaosib deqa gaigai are bole na wau bole yoqniye. 23Wau kalil niŋgi yeqnub qaji di niŋgi siŋgila na yoqniye. Niŋgi mandam tamo naŋgi qa wauosaieqnub. Niŋgi Tamo Koba Yesus qa waueqnub. 24Niŋgi qalie, mondoŋ Tamo Koba Yesus a na niŋgi awai boledamu eŋgwas. Awai di a na nami aqa segi tamo uŋgasari naŋgi enjrqa marej. Niŋgi are qaliye. Niŋgi Tamo Koba Yesus aqa wau tamo. A segi nuŋgo wau qa Gate. 25Tamo bei a une bei atimqa Qotei na kamba a awai uge yqas. Di kiyaqa? Qotei a kumbra qujai na tamo uŋgasari kalil naŋgo une qa peginjreqnu.

Copyright information for `BOJ