Hebrews 13

Niŋgi segi segi nuŋgo was naŋgi qalaqalainjroqniye

1Ariya Kristen was qu, bati gaigai niŋgi segi segi nuŋgo was naŋgi qalaqalainjroqniye. 2Qure bei qaji tamo naŋgi nuŋgo meq boqnib niŋgi na oqnsib geregereinjroqniye. Kumbra di niŋgi urataib. Niŋgi qalie, nami qure bei qaji tamo naŋgi nuŋgo moma qudei naŋgo meq beqnab tamo bole ede-goqnsib geregereinjroqneb. Ariya naŋgi tamo sai. Naŋgi Qotei aqa laŋ aŋgro. Nuŋgo moma naŋgi are qaleb, naŋgi tamo naŋgi gereinjreb. Di sai. Naŋgi laŋ aŋgro naŋgi gereinjreb.

3Ariya Qotei aqa tamo uŋgasari qudei naŋgi tonto talq di unub. Deqa niŋgi naŋgi uratnjraib. Niŋgi naŋgi qa are qaloqnsib koba na tonto talq di sobulosib naŋgi geregereinjroqniye. Ariya jeu tamo naŋgi na Kristen tamo qudei naŋgi ugeugeinjroqnsib jaqatiŋ enjreqnub. Deqa niŋgi naŋgi qa dego are qaloqnsib koba na jaqatiŋ obuloqnsib naŋgi geregereinjroqniye. Di kiyaqa? Niŋgi naŋgi ti Kristen was qu deqa. Niŋgi qalie, niŋgi mandamq endi sonabqa jeu tamo naŋgi na niŋgi dego ugeugeiŋgeqnub.

4Tamo a uŋatqajqa di kumbra bole. Uŋa a tamotqajqa di dego kumbra bole. Deqa niŋgi kumbra di ugetaib. Niŋgi kumbra di geregere taqatosib dena niŋgi Qotei aqa ŋamgalaq di jiga saiqoji sqab. Niŋgi qalie, tamo uŋgasari sambala kumbra yeqnub qaji naŋgi Qotei na awai uge enjrqas.

5Niŋgi silali qa mamaulŋgaiq. Niŋgi endegsib maroqniye, “Iga silali ti iŋgi ti yala eqnum di kere.” Agi Qotei na iga segi segi endegsi mergej, “E ni uratmqasai. E ni qoreimqasai dego.” 6Deqa iga segi segi gago are siŋgilatosim endegsi maroqnqom,

“Tamo Koba Qotei a na e aqaryaibeqnu.
Deqa e ulaqasai.
Tamo bei na e ugetbqa keresai.”

Iga Yesus dauryqajqa jemaigwasai

7Ariya was qu, niŋgi Kristen gate naŋgi qa are qaloqniye. Nami naŋgi Qotei aqa anjam palontsib niŋgi merŋgoqneb. Osib Qotei qa naŋgo areqalo siŋgilatoqnsib kumbra bole bole yoqnsib laqneb. Deqa niŋgi naŋgo kumbra deqa are qaloqnsib dauryoqniye.

8Yesus Kristus a gaigai degsi unu. A nami soqnej, bini unu, bati gaigai degsi sqas. 9Deqa tamo qudei naŋgi bosib anjam utru segi segi na nuŋgo are tigeltetŋgibqa niŋgi naŋgo anjam di dauryaib. Osib Qotei aqa gam urataib. Qotei a iga qa are tulaŋ boleiyeqnu anjam dena iga gago are siŋgilatoqnqom. Tamo qudei naŋgo iŋgi uyo qa anjam mareqnub. Anjam di gisaŋ. Anjam di laŋa jejamu qa anjam. Deqa anjam dena iga gago are siŋgilatqa keresai. Tamo uŋgasari naŋgi iŋgi uyo qa anjam di dauryeqnub ariya kumbra dena naŋgi yala aqaryainjrosaieqnu.

10Gago atra bijal bunuj unu. Atra tamo agi atra tal miligiq di waueqnub qaji naŋgi atra bijal bunuj dena iŋgi uyqa keresai. 11Atra tamo kokba naŋgi na wagme ñumoqnsib tamo uŋgasari naŋgo une kobotetnjrqa maroqnsib deqa wagme naŋgo leŋ oqnsib Warum Tulaŋ Getento Koba di miligiq gileqnub. Ariya wagme naŋgo damu di naŋgi olo osi aioqnsib qure qalaq di atsib koiteleŋeqnub. 12Dego kere Yesus a dego Jerusalem qure qalaq aisiq dia jaqatiŋ osiq aqa segi leŋ bilentosiq tamo uŋgasari naŋgi qa moiej. Aqa leŋ dena tamo uŋgasari naŋgi yansnjrimqa naŋgi Qotei aqa segi tamo uŋgasari boledamu sqajqa deqa marsiq naŋgi qa moiej. 13Deqa iga dego qure qalaq aioqnsim Yesus aqa areq di brantoqnsim a ñam uge osiq jemaiyej dego kere iga dego ñam uge oqnqom. 14Iga qalie, mandam endia qure unub di kalil koboqab. Deqa iga yauŋ tamo bul qure utru saiqoji laŋa unum. Ariya mondoŋ iga laŋ qureq oqsim dia gaigai sqom. Deqa iga qure deq oqwajqa tariŋeqnum. 15Deqa iga bati gaigai Yesus aqa ñam na Qotei aqa ñam soqtoqnqom. Iga kumbra degyoqnqom di iga Qotei atraiyobuloqnqom. Od, bati gaigai iga gago medabu na Qotei aqa ñam soqtoqnqom. 16Ariya niŋgi na tamo uŋgasari naŋgi kumbra bole bole enjroqniye. Naŋgi iŋgi qudei qa truquoqnibqa niŋgi na aqaryainjroqniye. Niŋgi kumbra di urataib. Niŋgi kumbra degyoqnqab di niŋgi Qotei atraiyobuloqnqab. Yim Qotei a nuŋgo kumbra deqa tulaŋ areboleboleiyoqnqas.

Yesus Kristus a gago are miligiq di waueqnu

17Nuŋgo Kristen gate naŋgi na nuŋgo qunuŋ taqateqnub. Deqa mondoŋ Qotei a naŋgo wau deqa nenemnjrimqa naŋgi kamba a minjqab. Deqa niŋgi naŋgo medabu geregere dauryoqnsib naŋgo sorgomq di soqniye. Niŋgi degyqab di naŋgi arebolebole na niŋgi taqatŋgwab. Naŋgi are gulube ti niŋgi taqatŋgwasai. Ariya naŋgi are gulube ti niŋgi taqatŋgwab di naŋgi na niŋgi geregere aqaryaiŋgwa keresai.

18Niŋgi iga qa Qotei pailyoqniye. Iga qalieonum, iga Qotei aqa ŋamgalaq di are gulube saiqoji unum. Iga gaigai kumbra bole dauryqajqa are qaleqnum. 19Deqa ijo areqalo agiende. Niŋgi e qa pailyibqa Qotei na gam waqtetbimqa e niŋgi qa urur boqujatqai.

20Gago Tamo Koba Yesus a gago Mandor Koba. A na kaja du du naŋgi geregere taqatnjreqnu. Aqa kaja du du agi iga. Aqa leŋ aiej dena a na Qotei aqa anjam bunuj gaigai sqas qaji di siŋgila-tej. Deqa Qotei agi iga are lawo egeqnu qaji a na Yesus subq na olo tigeltej. 21Qotei qujai di a na niŋgi siŋgilatŋgoqnimqa niŋgi aqa areqalo geregere dauryosib kumbra bole bole yoqniye. A gago are miligiq di wauoqnimqa iga Yesus Kristus aqa wau na kumbra kalil a tulaŋ areareteqnu qaji di yoqnsim sqom. Iga kalil bati gaigai aqa ñam soqtoqnqom. Bole.

Anjam getento

22O was qu, e na nuŋgo are siŋgilatetŋgwajqa deqa marsim anjam endi neŋgreŋyonum. Deqa niŋgi ijo anjam endi geregere qusib dauryoqniye. Di kiyaqa? E anjam truquyala neŋgreŋyonum deqa. 23E niŋgi endegsi merŋgwai. Gago was Timoti a tonto talq dena uratonab oqedej. Deqa a e qa urur bqas di aqo aiyel ombla na niŋgi qa bosim nuŋgwom.

24Niŋgi na ijo kaiye anjam endi osib Kristen gate kalil naŋgi ti Qotei aqa tamo uŋgasari kalil naŋgi ti minjriye. Itali tamo qudei bosib endia unub qaji naŋgi na dego niŋgi kaiyeiŋgonub.

25Qotei a niŋgi kalil qa are tulaŋ boleiyeme.

Copyright information for `BOJ