John 4

Yesus a Samaria qaji uŋa bei wo anjam maroqneb

1Farisi naŋgi endegsib queb, “Yesus a na Jon buŋyosiqa tamo uŋgasari tulaŋ gargekoba yansnjreqnaqa naŋgi a dauryeqnub. Jon a tamo gargekoba yansnjrosaieqnu.” Farisi naŋgi degsib queb. Bole, Yesus a segi na tamo uŋgasari naŋgi yansnjrosaioqnej. Aqa aŋgro naŋgi na yansnjroqneb. Tamo Koba Yesus a qalieej, Farisi naŋgi degsib queb. Deqa a Judia sawa uratosiqa olo Galili sawaq aiej. 4A gam dauryosiqa Samaria sawa amble potosiqa walwelosiq aiej.

5Aisiq Samaria naŋgo qure kiñala bei aqa ñam Sikar di brantej. Qure qalaq dia mandam taqal bei soqnej. Mandam taqal di Jekop a nami aqa ŋiri Josep yej. 6Ya uyqajqa sub bei dia soqnej. Ya sub di Jekop a nami bogej qaji. Yesus a walwelosiq qanam jige seŋ bati 12 onaqa aqa jejamu asgiyonaqa aqaratqa osiqa ya sub qalaq di awoej.

7Onaqa aqa aŋgro naŋgi iŋgi awaiyqa marsib qure ambleq aieb. Aieqnabqa Samaria uŋa bei a ya tugwajqa bej. Bonaqa Yesus na minjej, “Ya gambaŋ tigsim e anaibe.” 9Onaqa Samaria uŋa dena Yesus kamba minjej, “Ni Juda tamo. E Samaria uŋa. Deqa ni kiyaqa e merbonum, ‘Ya gambaŋ tigsim e anaibe’?” Uŋa a na degsiqa Yesus minjej. Di kiyaqa? Juda naŋgi Samaria naŋgi ti koba na anjam marosaieqnub deqa. 10Onaqa Yesus na uŋa di minjej, “Ni iŋgi Qotei na laŋa emqajqa di qalieosim qamu tamo ni na ya tigsim anaiyqajqa mermqo qaji a qa poimqo qamu ni na e merbimqa ŋambile gaigai sqajqa ya di anaimonum qamu.” 11Onaqa uŋa dena minjej, “Tamo Koba, ni ya tugwajqa ya gambaŋ saiqoji. Ya sub endi tulaŋ guma koba. Deqa ni qabe na ŋambile gaigai sqajqa ya di oqam? 12Gago moma utru Jekop a nami ya sub endi bogsiqa gago moma naŋgi enjrej. A segi ya sub endena ya uyoqnej. Aqa aŋgro naŋgi aqa bulmakau ti aqa kaja ti naŋgi dego sub endena ya uyoqneb. Ni na a buŋyqam kio?” 13Onaqa Yesus na kamba minjej, “Tamo naŋgi ya sub endena ya uyoqnqab di naŋgi olo bunu ya qarnjroqnqas. 14Ariya e na tamo naŋgi ya anainjrqai di naŋgi bunu ya qarnjrqasai. Ya e na anainjrqai di naŋgi uyibqa naŋgo are miligiq di ya ani bul polyoqnimqa naŋgi ŋambile gaigai sqab.” 15Onaqa uŋa dena Yesus minjej, “O Tamo Koba, ya di anaibimqa e olo ya qarbqasai. Yimqa e olo bosiy ya sub endena ya tugwasai.”

16Onaqa Yesus na minjej, “Ni mati aisim ino gumbuluŋ metosim niŋgi ombla endeq boiye.” 17Onaqa uŋa na minjej, “E tamo saiqoji.” Onaqa Yesus na minjej, “Ni tamo saiqoji di kere maronum. 18Di kiyaqa? Ni nami tamo 5-pela osim uratnjrem. Ariya tamo ni bini ombla unum qaji di ino tamo sai. Deqa ino anjam di bole.” 19Onaqa uŋa dena minjej, “O Tamo Koba, ni anjam di ubtsi merbonum deqa e poibqo, ni Qotei aqa medabu o qaji tamo bole. 20Gago moma naŋgi nami Samaria manaq endia korooqnsib Qotei qa louoqneb. Ariya niŋgi Juda tamo niŋgi mareqnub, ‘Qotei qa louqajqa sawa qujai agi Jerusalem.’”

21Onaqa Yesus na minjej, “Uŋa, ni ijo anjam endi qusim poimeme. Bati bei brantimqa manaq endia niŋgi Abu qa louoqnqasai. Jerusalem dia dego niŋgi Abu qa louoqnqasai. 22Niŋgi Samaria qaji tamo uŋgasari niŋgi louqa oqnsib niŋgi yai qa loueqnub di niŋgi geregere poiŋgosai. Ariya iga Juda qaji iga louqa oqnsim iga yai qa loueqnum di iga geregere poigeqnu. Di kiyaqa? Qotei na iga Juda tamo iga giltgej. Deqa gago baŋ na Qotei na tamo uŋgasari naŋgi eleŋqas. 23Ariya bati bei brantqas agi brantqo. Tamo naŋgi ijo Abu qa louqa oqnsib aqa Mondor Bole na ti kumbra bole na ti a qa louoqnqab di naŋgi bole na louqab. Yim ijo Abu a naŋgi qa tulaŋ areboleboleiyqas. 24Qotei a segi Mondor. Deqa tamo naŋgi Qotei qa louqa oqnsib aqa Mondor Bole na ti kumbra bole na ti a qa louoqnqab di naŋgi bole na louqab.” 25Onaqa uŋa dena Yesus minjej, “E qalie, Mesaia bqas.” “Mesaia” di Hibru anjam. Gago anjam, “Kristus.” Osiqa Yesus minjej, “Mesaia a bosimqa Qotei aqa anjam kalil ubtsim mergekritqas.” 26Onaqa Yesus na minjej, “Mesaia agi e segi. Aqo ombla anjam mareqnum.”

27Yesus na uŋa degsi minjnaqa aqa aŋgro naŋgi olo qureq na bosibqa a uŋa de wo anjam mareqnab unsibqa tulaŋ koba prugeleŋeb. Ariya naŋgi Yesus nenemyosai, “Ni kiyaqa uŋa de wo anjam mareqnub?” Degosai. 28Onaqa uŋa dena aqa ya nobu uratosiqa olo qure miligiq aisiqa tamo uŋgasari naŋgi minjrej, 29“Niŋgi bosib tamo di uniye. E kumbra nami yoqnem qaji di a na ubtekritqo. Tamo di Kristus kio?” 30Degsi minjrnaqa naŋgi qure uratosib Yesus unqajqa beb.

31Beqnabqa Yesus aqa aŋgro naŋgi na minjeb, “O Qalie Tamo Koba, ni bosim iŋgi uye.” 32Onaqa Yesus na minjrej, “Ijo iŋgi uyo bei unu di niŋgi qaliesai.” 33Onaqa aqa aŋgro naŋgi aqa anjam di qusibqa segi segi maroqneb, “Tamo bei na iŋgi bei uyqajqa osi bosiq yqo kio?” 34Onaqa Yesus na minjrej, “E na ijo Abu e qariŋbej qaji aqa areqalo dauryosiy aqa wau kobotqai. Ijo iŋgi uyo bole agide.

35“Niŋgi mareqnub, ‘Bai qolqe koboamqa iŋgi meliqas.’ Niŋgi degsib mareqnub. Ariya e na niŋgi endegsi merŋgwai. Niŋgi ŋam atsib iŋgi wau uniye. Iŋgi meliosi unu. 36Tamo naŋgi iŋgi meli gentoqnsib koroiyoqnsib awai eqnub. Naŋgo awai agiende. Naŋgi ŋambile gaigai sqab. Deqa tamo naŋgi iŋgi yageqnub qaji ti tamo naŋgi iŋgi meli genteqnub qaji ti koba na areboleboleinjrqas. 37Deqa anjam endi bole, ‘Tamo bei na iŋgi yagwas. Bei na iŋgi meli gentqas.’ 38E niŋgi qariŋgonumqa gilsib wau niŋgi na wauosai qaji dena iŋgi eleŋonub. Tamo qudei naŋgi waukobaeb. Niŋgi laŋa gilsib iŋgi eleŋonub.”

39Bati deqa uŋa na Samaria tamo uŋgasari gargekoba qure dia soqneb qaji naŋgi Yesus qa sainjrnaq qusibqa Yesus qa naŋgo areqalo siŋgilateb. Di kiyaqa? Uŋa na endegsi minjrej, “Tamo dena e kumbra nami yoqnem qaji di ubtekritqo.” 40Degsi minjrnaq qusibqa Yesus aqa areq gilsib minjeb, “Ni gago qureq endia iga koba na sqom.” Degsi minjnabqa Yesus a bati aiyel naŋgo qureq dia soqnej. 41Sosiqa Qotei aqa anjam palontosiq naŋgi minjreqnaqa tamo uŋgasari gargekoba aqa anjam qusib poinjrnaqa a qa naŋgo areqalo siŋgilateb. 42Osib uŋa di minjeb, “Ni na bosim Yesus qa anjam mergonum qusim gago areqaloq di sonaq olo a segi na mergwo qusim turtsim gago areqalo a qa torei siŋgilatonum. Osim endegsi poigwo, ‘Bole, Yesus a na qujai tamo uŋgasari mandamq endi unub qaji naŋgi oqas.’”

Yesus a na Rom naŋgo qaja tamo bei aqa ŋiri boletej

43Ariya bati aiyel koboonaqa Yesus a qure di uratosiqa walwelosiq Galili sawaq gilej. 44A segi nami endegsi marej, “Qotei aqa medabu o qaji tamo bei aqa segi qure utruq gilsim anjam minjroqnqas di naŋgi aqa anjam quetqa asginjrqas. Deqa a ñam saiqoji sqas.”

45Yesus a Galili sawaq di brantonaqa tamo uŋgasari sawa dia soqneb qaji naŋgi a qa areboleboleinjrnaqa a osib geregereiyeb. Di kiyaqa? Nami Juda naŋgo yori bati koba qa Yesus a Jerusalem di sosiqa Qotei aqa maŋwa gargekoba yeqnaq tamo uŋgasari naŋgi di unoqneb.

46Ariya Yesus a olo Kana qureq aiej. Qure di agi Galili sawaq di unu. Qure dia nami a na ya laŋaj bulyonaqa wain babej. Aisiq di sonaqa Kaperneam qureq dia Rom naŋgo Mandor Koba aqa qaja tamo bei aqa ŋiri makobaiyonaq ŋeiesoqnej. 47Deqa qaja tamo di Yesus a Judia sawa uratosiq bosiq Galili sawaq di soqnej di qusiqa aqa areq bosiq pailyosiq minjej, “O Tamo Koba, ijo aŋgro moiqa laqnu. Deqa ni bosim a boletime.” 48Onaqa Yesus na qaja tamo di minjej, “Nuŋgo segi ŋamdamu na ijo maŋwa bei unqasai di niŋgi e qa nuŋgo areqalo siŋgilatqasai.” 49Onaqa qaja tamo dena olo Yesus minjej, “O Tamo Koba, ni urur au. Ijo aŋgro a moio uge.” 50Onaqa Yesus na minjej, “Ni gile. Endego ino aŋgro a boleqo ŋambile unu. A moiqasai.” Onaqa a Yesus aqa anjam di qusiqa aqa areqaloq di siŋgilatosiq gilej.

51A gileqnaqa aqa kaŋgal tamo qudei naŋgi aqa talq dena bosib gamq di turosib minjeb, “Ino aŋgro a boleosiq ŋambile unu.” 52Onaqa a na nenemnjrej, “Seŋ bati gembub a boleqo?” Onaqa minjeb, “Ya qanam seŋ bosiq iŋgi uyo bati tiŋynaqa aqa jejamu kaŋkaŋ koboonaqa a boleej.” 53Degsi minjnabqa a qalieej, “Seŋ bati deqa tiŋtiŋ Yesus na ya merbej, ‘Endego ino aŋgro a boleqo ŋambile unu. A moiqasai.’” A degsi qalieosiq deqa a Yesus qa aqa areqalo siŋgilatej. Tamo kalil a ombla tal qujaiq di soqneb qaji naŋgi dego Yesus qa naŋgo areqalo siŋgilateb. 54Yesus a Judia sawa uratosiq bosiq Galili sawaq di sosiqa bati deqa a maŋwa di yej. A nami Galili sawaq dia maŋwa bei yosaioqnej. Aqa maŋwa qujai nami yej qaji agi a ya laŋaj bulyonaq wain babej.

Copyright information for `BOJ