Matthew 7

Niŋgi na tamo qudei naŋgo jejamuq di anjam laŋa qametnjraib

1Osiqa Yesus a olo anjam endegsi minjrej, “Niŋgi tamo qudei naŋgo kumbra qa naŋgi peginjrsib naŋgi tamo uge qa minjraib. Yimqa Qotei a kamba dego nuŋgo kumbra qa niŋgi pegiŋgwasai. 2Niŋgi tamo naŋgi kumbra enjroqnqab dego kere Qotei a kamba niŋgi kumbra eŋgoqnqas. Niŋgi tamo naŋgo kumbra qa naŋgi peginjrqab dego kere Qotei a kamba nuŋgo kumbra di keretosim niŋgi pegiŋgwas. 3Kiyaqa ni ino was aqa ŋamgalaq dia ŋam ñeŋgi kiñala unu di unsimqa ino segi ŋamgalaq dia ŋampaŋ kobaquja unu di ni unosai? 4Kiyaqa ino segi ŋamgalaq dia ŋampaŋ kobaquja soqnimqa tentosim ino was minjqam, ‘Was, e ino ŋamgalaq dia ŋam ñeŋgi kiñala unonum di osiy taqal waiyetmqai’? 5Ni gisaŋ tamo. Ni mati ŋampaŋ kobaquja ino segi ŋamgalaq di unu qaji di taqal waiysim ŋamdamu suwaŋmimqa ariya degam ŋam ñeŋgi kiñala ino was aqa ŋamgalaq di unu qaji di geregere unsim taqal waiyete.

6“Niŋgi iŋgi boledamu osib bauŋ naŋgi enjraib. Enjrqab di naŋgi iŋgi di uratsib bosib niŋgi uñiŋgwab. Niŋgi kolilei bole bole osib bel naŋgi enjraib. Enjrqab di naŋgi kolilei di mandamq di waiysib naŋgo siŋga na soseleŋqab.”

Niŋgi Qotei pailyqab di a na niŋgi aqaryaiŋgwas

7Osiqa Yesus a olo anjam endegsi minjrej, “Niŋgi iŋgi bei qa osib Qotei pailyqab di a na iŋgi di eŋgwas. Niŋgi iŋgi bei oqa marsibqa ŋamqab di itqab. Niŋgi siraŋme kindokindoŋabqa Qotei na siraŋ waqtetŋgwas. 8Tamo kalil Qotei pailyeqnub qaji naŋgi iŋgi eqnub. Tamo naŋgi iŋgi qa ŋameqnub qaji naŋgi olo iteqnub. Tamo naŋgi siraŋme kindokindoŋqab di Qotei na naŋgi siraŋ waqtetnjrqas.

9“Nuŋgo ambleq di tamo bei aqa aŋgro a mamyim iŋgi qa minjimqa a meniŋ yqasai. A iŋgi yqas. 10A na qe qa minjimqa a amal yqasai. A qe yqas. 11Niŋgi kumbra uge gargekoba yeqnub. Ariya niŋgi na nuŋgo aŋgro naŋgi iŋgi bole bole yeqnub. Dena niŋgi qalieonub, nuŋgo Abu laŋ qureq di unu qaji a na tamo naŋgi a pailyeqnub qaji naŋgi iŋgi bole bole enjreqnu.

12“Kumbra kalil tamo uŋgasari naŋgi na niŋgi eŋgwajqa arearetŋgwo qaji kumbra di niŋgi na olo naŋgi enjroqniye. Niŋgi kumbra di dauryqab di niŋgi Moses aqa dal anjam ti Qotei aqa medabu o qaji tamo naŋgo anjam ti kalil keretsib dauryqab.”

Niŋgi siraŋme kiñalaq dena miligiq giliye

13Osiqa Yesus a olo anjam endegsi minjrej, “Niŋgi siraŋme kiñalaq dena miligiq giliye. Niŋgi siraŋme kobaqujaq dena miligiq gilqab di niŋgi padalo sawaq aiqab. Gam di kobaquja. Tamo gargekoba naŋgi gam di dauryeqnub. 14Niŋgi siraŋme kiñalaq dena miligiq gilqab di niŋgi gam kiñala dauryosib ŋambile gaigai sqajqa sawaq di brantqab. Tamo quja quja segi gam di itosib dauryeqnub.”

Tamo bei a marqas, “E Qotei aqa medabu o qaji tamo bole.” Niŋgi tamo deqa geregere ŋam atsib soqniye

15Osiqa Yesus a olo anjam endegsi minjrej, “Niŋgi geregere ŋam atsib soqniye. Tamo qudei naŋgi na bosib gisaŋosib merŋgwab, ‘Iga Qotei aqa medabu o qaji tamo bole.’ Di gisaŋ koba. Tamo naŋgi di kaja bul lawo na nuŋgoq boqnsib walawalaiŋgoqnsib anjam merŋgeqnub. Ariya naŋgo are miligiq di naŋgi tamo uge bauŋ juwaŋ bul. Deqa naŋgi na niŋgi ugeugeiŋgwajqa laqnub. Bauŋ juwaŋ naŋgi na kaja naŋgi ñumoqnsib uyeqnub dego kere. 16Niŋgi naŋgo kumbra di tenemtosib poiŋgwas, naŋgi Qotei aqa medabu o qaji tamo bole kio sai kio. Niŋgi are qaliye. Tamo naŋgi sil luwit mariŋq dena wain gei osib uyeqnub e? Sai. Maŋ luwit mariŋq dena qura gei osib uyeqnub e? Sai. 17Dego kere ŋamtaŋ bole kalil naŋgi gei bole ateqnub. Ŋamtaŋ uge naŋgi gei uge ateqnub. 18Ŋamtaŋ bole naŋgi gei uge atosaieqnub. Ŋamtaŋ uge naŋgi gei bole atosaieqnub. 19Ŋam kalil gei boletosaieqnub qaji di tamo naŋgi na qomeleŋoqnsib ŋamyuoq di breinjreqnub. 20Dego kere niŋgi gisaŋ tamo naŋgo kumbra tenemtosib poiŋgwas, naŋgi Qotei aqa medabu o qaji tamo bole sai.

21“Niŋgi endegsib are qalaib, tamo kalil e Tamo Koba qa merbeqnub qaji naŋgi Qotei na taqatnjrsim naŋgo Mandor Koba sqas. Di sai. Tamo qudei naŋgi ijo Abu laŋ qureq di unu qaji aqa areqalo dauryeqnub. Tamo naŋgi di segi Qotei na taqatnjrsim naŋgo Mandor Koba sqas. 22Mondoŋ Qotei na tamo naŋgo une qa peginjrqajqa bati bamqa tamo uŋgasari gargekoba naŋgi ijo ulatamuq di tigelosib endegsib merbqab, ‘O Tamo Koba, iga ino ñam na anjam mare mare laqnem. Iga ino ñam na mondor uge uge winjroqnsimqa maŋwa gargekoba yoqnem.’ Naŋgi ijo ulatamuq di tigelosib degsib merbqab. 23Yimqa bati deqa e boleq na minjrqai, ‘Niŋgi tal qabe? E niŋgi qaliesai. Deqa niŋgi jaraiiye. Niŋgi kumbra uge yo qaji tamo.’ E naŋgi degsi minjrqai.”

Yesus a tal gereiyo kumbra qa yawo anjam marej

24Osiqa Yesus a olo anjam endegsi minjrej, “Tamo a ijo anjam endi qusim dauryqas di a tal gereiyo qaji tamo bul sqas. Tal gereiyo qaji tamo a areqalo powo ti deqa a na tal utru atqa osimqa tal ai sub bogeleŋosim guma koba aieleŋosim meniŋ qura iteleŋqas. 25Bunuqna awa ti jagwa ti bosimqa ya meli dosim tal di qamsim putqasai. Siŋgila na tigelesqas. Di kiyaqa? A meniŋ quraq di tal atqo deqa. 26Ariya tamo a ijo anjam endi qusim dauryqa uratqas di a nanari tamo bei laŋa sub gogeq di tal atej a bul sqas. 27Tal atnaq sonaqa awa ti jagwa ti bosiqa ya meli dosiqa tal di qamsiq reŋgiŋtosiqa putonaq aisiq tulaŋ niñaqej. Od, a torei padalej.”

28Yesus a anjam di kalil marsiq koboonaqa tamo uŋgasari tulaŋ gargekoba naŋgi di aqa anjam qusib naŋgi tulaŋ prugeleŋeb. 29Di kiyaqa? Yesus aqa anjam maroqnej di siŋgila ti. Dal anjam qalie tamo naŋgo anjam maroqneb de ti keresai. Yesus a segi anjam aqa abu.

Copyright information for `BOJ